13-08-2020

Miten saavutat selkeyden organisaation pilvipalveluiden käytössä?

Useimmissa organisaatioissa käyttäjät ovat päivittäin vuorovaikutuksessa pilvipalveluiden kanssa. Loppukäyttäjälle käytön aloittaminen on helppoa ilman teknisen määrittelyn tarpeita tai teknisten yksityiskohtien ja niiden syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä. Pilvipalveluiden täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin sitä, että tietohallinnolla on kokonaiskuva liiketoiminnan tarpeista ja tavoitteista keskipitkällä aikavälillä.

Aurinko paistaa pilvien yläpuolella.

Organisaation ja sen liiketoiminnan tarpeet muuttuvat jatkuvasti, samoin kuin erilaisten palveluiden ja sovellusten valikoima. Liiketoiminnalle kriittiset tiedot on suojattava hyvin ja jokainen sovellus tarvitsee turvallisen kodin. Siksi monimuotoisten pilvipalveluiden hyödyntäminen vaatii paljon osaamista ja datamäärien jatkuva kasvu yhä parempaa kokonaisuuden hallintaa.

Tiedon ja sovellusten koti on nyt ja jatkossa ympäri maailmaa erilaisissa konesaleissa. Tämä kehitys muuttaa verkkoarkkitehtuureita ja jokaisen organisaation kannattaakin miettiä ne uusiksi. Verkon sisällä toimiviin sovelluksiin on hyvä saada näkyvyys sekä rakentaa tietoturva näiden verkkojen sisälle. Modernien verkkojen hallinta kannattaa yksinkertaistaa ja verkoista kannattaa myös hakea liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia palvella asiakkaita.

Pilvipalveluissa suoritettavien monimutkaisten tehtävien määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Asia joka toden teolla tulee muuttumaan  perusinfrastruktuurin kannalta on se, että pilvipalveluita kerrostetaan yhä useammilla ohjelmistotyökaluilla, sovelluksilla ja palveluilla ydinteknologioiden pysyessä kuitenkin suurin piirtein samoina. Nämä käytettävät pilvipalvelut useimmiten ovat yhteisiä lähes kaikille organisaation käyttäjille ja myös organisaatioille keskenään.

Kohti pilveä ja sen yli

Yksi yleisimmistä pilvipalveluiden ympärillä käytävistä keskusteluista asiakkaiden kanssa on tällä hetkellä  se, minkä tyyppinen pilviratkaisu sopii juuri heidän organisaationsa tarkoituksiin parhaiten. Moni tarvitsee vielä pitkään kotimaassa sijaitsevia paikallisia it-resursseja, mutta haluaa samaan aikaan hyödyntää myös julkipilvipalveluiden tuomia etuja. Tarjonnan laajuus vaikuttaa myös oleellisesti organisaatioiden valinnan monimutkaisuuteen.

Oikeat valinnat ja niiden tekeminen vaativat niin liiketoiminnan, tarpeiden sekä teknologioiden ja myös eri palveluvaihtoehtojen tuntemisen ja osaamisen. Näiden lisäksi kyky ymmärtää kokonaisuuksia sekä valintojen aiheuttamia riskejä korostuvat.

Osa organisaatioista on jo laatinut itselleen pilvistrategian ja he ovat näin ollen matkalla fiksummin pilveen. Suurella osalla tämä matka on vasta alkanut tai ollaan siinä pisteessä, että ympäristöjä modernisoidaan ja punnitaan mahdollisista vaihtoehdoista juuri itselle se paras mahdollinen.

Strategia- ja arkkitehtuurikonsultointi apuna matkallasi

Me Atean strategiakonsultoinnissa haluamme ylittää asiakkaidemme vaatimukset kuuntelemalla heidän todellisia tarpeitaan. Pystymme auttamaan juuri sinua ja organisaatiotasi saavuttamaan asetetut tavoitteet ottamalla huomioon edellä mainitut kokonaisuudet. Lopputuloksena saavutamme selkeyden organisaation matkassa kohti fiksumpaa pilvipalveluiden hyödyntämistä.

Kehittämämme Atea Cloud -hybridipilvipalvelu yhdistää ainutlaatuisella tavalla paikallisen tuotantoympäristön julkipilvipalveluihin tarjoamalla valmiit ja turvalliset yhteydet mm. Azureen, AWS:ään ja IBM Cloudiin. Olemme myös kiinnittäneet erityistä huomiota datan koko elinkaaren kattavaan tallennukseen.

Atea Cloud tukee asiakkaidemme kasvutarinaa ja digitalisaatiota pitkälle tulevaisuuteen tarjoamalla todellista valinnan vapautta pilvipalveluiden hankintaan.