Siirry sisältöön
Takaisin Tiedonhallintakonsultointi

PowerAppsin mahdollisuudet tutuksi

Microsoftin PowerApps -ohjelmistolla on mahdollista luoda helposti applikaatioita, joilla pystytään digitalisoimaan esim. olemassa olevia paperisia prosesseja, kuten tuntiraportointia tai muita lomakepohjaisia työnkulkuja. Ratkaisujen avulla saadaan kontrolloitavuutta datan keräämiseen kentältä erityisesti, kun tiedonkeruuta ja tiedonhallintaa halutaan tehdä määrämittaisesti. PowerApps-applikaatioilla voidaan korvata useampaan tietojärjestelmään tehtävät kirjaukset keskittämällä kaiken datan syöttäminen yhteen paikkaan, josta se viedään automaation avulla tarvittaviin järjestelmiin.

Analogisesta digitaaliseksi -palvelu & Microsoft PowerAppsin tarjoamat mahdollisuudet

Atean it-konsultointi käy yhdessä organisaation kanssa lävitse Microsoft Power Platform – alustan yleisiä toiminnallisuuksia ja perehdyttää Microsoft PowerAppsin tarjoamiin eri mahdollisuuksiin.

Työpajassa tehdään käytännön harjoituksia ja lopuksi rakennetaan yhdessä PowerApps -applikaatio, jolla voidaan digitalisoida esim lomake. Atean tietoliikennekonsultointi kouluttaa organisaation pääkäyttäjiä jatkokehittämään ratkaisua esimerkiksi raportointia ja muuta prosessien automatisointia varten.

It-konsultoinnin hyödyt

Organisaatio saa käsityksen räätälöityjen applikaatioiden mahdollisuuksista sekä osaamista organisaation digitalisaation kehittämiseen PowerApps -ohjelmiston avulla sekä tiedonvälityksen hallintomallin luomiseen hyvän pohjan.

Osallistujat saavat käsityksen organisaationsa tarpeista tulevaisuuden digitalisaation kehityssuunnista.

Liiketoiminnan turvaaminen

  • Varmistaa raportoinnin luotettavuuden ja yhdenmukaisuuden
  • Yhtenäinen datan keräämisen malli tuottaa ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa tulevaisuuden suunnittelemiseen
  • Applikaatio rakennetaan organisaation liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti

Kustannussäästöt

  • Tehokkaat työnkulut säästävät aikaa
  • Kenttätyöorganisaation tiedonkulku helpottuu, kun paperiset lomakkeet voidaan korvata digitalisoiduilla lomakkeilla
  • Ajankäyttö tehostuu, kun manuaalinen lomakkeiden täyttäminen ja prosessointi vähenee
Takaisin Tiedonhallintakonsultointi
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer