Siirry sisältöön
Konesaliympäristö on laaja kokonaisuus, jonka hallinta ja kehittäminen vaatii hyvää suunnittelua. Atea Datacenter Workshop on konesaliympäristön kehittämiseen suunniteltu palvelu, joka tarkastelee konesaliympäristöä sovelluksen parhaan käytettävyyden näkökulmasta.

Liiketoimintasovelluksien häiriötön toiminta on nykyaikaisen yritystoiminnan perusedellytys. Konesaliympäristön hyvä palvelukyky turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden sovellusten osalta. Palvelukyky ei synny itsestään vaan se on laadukkaan suunnittelu- ja toteutustyön tulos. Atea Datacenter Workshop on konesaliympäristön kehittämiseen suunniteltu palvelu, joka tarkastelee konesaliympäristöä yhdessä pilvivaihtoehtojen kanssa sovellusten parhaan käytettävyyden näkökulmasta.


Työpajan avulla organisaatio saa kapasiteettisuunnitelman, ylätason arkkitehtuurikuvauksen ja sovelluskohtaisen suunnitelman toimitusmalleista (on-premise, IaaS, PaaS, SaaS). Lisäksi käsitellään mm. hybrid cloudia ja mahdollisia konesaliarkkitehtuurille tarvittavia välittömiä parannuksia.

Liiketoiminnan turvaaminen

  • Saadaan kokonaiskuva konesaliympäristöstä
  • Liiketoiminnan kriittisille sovelluksille määritellään konesaliin tarvittava kapasiteetin palvelukyky
  • Tunnistetaan ja priorisoidaan konesalin kehityskohteet jatkuvuuden parantamiseksi
  • Suunnitelma toimii pohjana konesalin roadmapille

Kustannussäästöt

  • Konesalin kapasiteettisuunnittelu on nopeaa laajennustarpeissa, kun käytössä on arkkitehtuurisuunnitelma
  • Vakioitu työpajan toimintamalli tuo tehokkaan tuloksen lyhyessä ajassa