Takaisin Konesali- ja pilvikonsultointi
asiantuntijapalvelut workshop it-palvelut hybridialustat

Datacenter workshop

Konesaliympäristö on laaja kokonaisuus, jonka hallinta ja kehittäminen vaatii hyvää suunnittelua. Atea Datacenter Workshop on konesaliympäristön kehittämiseen suunniteltu palvelu, joka tarkastelee konesaliympäristöä sovelluksen parhaan käytettävyyden näkökulmasta.

Hyödyt

Datacenter Workshopin avulla saadaan

 • Kokonaiskuva konesaliympäristöstä
 • Kehityskohteiden tunnistaminen
 • Selkeästi hahmotettavat seuraavat toimenpiteet
 • Suunnitelma toimii pohjana roadmap-suunnittelulle
 • Vakioitu työpajan toimintamalli tuo tehokkaan tuloksen lyhyessä ajassa

Kenelle palvelu on tarkoitettu

Datacenter Workshop on tarkoitettu organisaatioille, jotka

 • Haluavat kokonaiskuvan konesaliarkkitehtuurin
  tilanteesta
 • Tarvitsevat konkreettisia kehitysehdotuksia
 • Pyrkivät kehittämään sovellusten palvelualustaa
  määrätietoisesti ja vapauttamaan resursseja liiketoiminnan kehittämiseen
 • Haluavat säästää aikaa ja resursseja hyödyntämällä
  valmiiksi mietittyjä konsepteja

 

Palvelun toteutus

Palvelu noudattaa Atean vakioitua toimitusmallia

 • Aloituspalaverissa sovitaan workshopin painotuksesta
 • Workshopissa kerätään painotuksen pohjalta tieto
  ympäristöstä ja käydään läpi tulevaisuuden vaihtoehtoja liiketoiminnan vaatimukset huomioiden
 • Tuotetaan sovittu kuvaus ympäristöstä ja selvitetään tärkeimmät kehityskohteet

Palvelun sisältö

Projektin tuloksena asiakas saa dokumentin, jossa käsitellään mm. seuraavia asioita:

 • Ylätason arkkitehtuurikuvaus
 • Sovelluslistaus ja niiden toimitusmallit (on-premise,
  IaaS, PaaS, SaaS)
  Suositukset arkkitehtuuriin
 • Sovelluskohtaisesti palvelun sijoittaminen oma /
  Atea Cloud / public cloud
 • Konesaliarkkitehtuurin mahdolliset välittömät parannukset
Takaisin Konesali- ja pilvikonsultointi
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer