Siirry sisältöön
Takaisin Koulut ja oppilaitokset

Atea Azure Virtual Desktops: Virtuaalityöasemat oppilaitoksille

Pilvestä toimitettavat virtuaalityöasemat (VDI, Virtual Desktop Infrastructure) nostavat työasemien käytettävyyden uudelle tasolle ja tuovat samalla täysin uusia mahdollisuuksia opiskeluun.

Vuoden 2021 alusta voimaan tulleessa oppivelvollisuusuudistuksessa toisen asteen ja koulutuksen järjestäjän on hankittava työvälineet opiskelijoille. On yleisesti todettua, että työvälineen tulisi olla kannettava tietokone. 

Suunnittele työasemahankinnat huolella

Oppivelvollisuusuudistukseen liittyvät kannettavien hankinnat kannattaa suunnitella huolella. Pohdittavia kysymyksiä on useita:

Mikä käyttöjärjestelmäversio tukee organisaatiosi toimintaa ja mikä mahdollistaa oikeat tukitoimet?

Miten organisaatiosi haluaa hyödyntää pilvipalveluita?

Mitä kaikkea opiskelijoille halutaan tarjota paikallisesti ja mitä etäopiskeluna?

Miten laitteita saadaan tuettua ja hallittua?

Ratkaisuna virtuaalinen työasema (VD, Virtual Desktop)

Pedagogisena haasteena on, että perusopetuksesta toiselle asteelle siirryttäessä opiskelujen sisältö muuttuu monipuolisemmaksi ja samalla monimutkaisemmaksi. Fyysiset työasemat eivät palvele toisen asteen opiskelua riittävän hyvin jäykkyytensä takia, mihin ongelmaan Atea ja Microsoft yhdessä tarjoavat ratkaisun. Pilvestä toimitettava virtuaalityöasema on joustava, sen sisältöä voidaan muokata helposti ja siihen on vaivatonta lisätä erilaisia pilvipohjaisia oppimisympäristöjä.

Tietohallinnon haasteena on fyysisten laitteiden hallinta. Opiskelijoiden kannettavien koneiden tuominen esimerkiksi kunnan, kaupungin tai koulutuskuntayhtymän työasemahallinnan piiriin lisää työtaakkaa huomattavasti ja tekee hallintaympäristöstä monimutkaisen. Virtuaalikoneet ovat huomattavasti helpompia hallita, jonka vuoksi ne kuormittavat kokonaisuutena tietohallintoa selkeästi vähemmän kuin fyysiset koneet.

Kimmo Kemppainen KAMKista istuu sohvalla koulun aulassa.

Case: Kajaanin ammattikorkeakoulu

Puolivillaisilla työkaluilla ei pärjää kisassa opiskelijoiden kiinnostuksesta. Kajaanin ammattikorkeakoulun kilpailuvaltti on insinöörikoulutus, jonka raskaita suunnittelusovelluksia voi yksinkertaisten uudistusten jälkeen käyttää millä tahansa päätelaitteella sijainnistaan riippumatta.

Lue lisää KAMKin ratkaisusta
Opiskelijoita istumassa rivissä työkentelemässä tietokoneella ja tabletilla.

Case: Luulajan teknillinen yliopisto

Atea Ruotsi toteutti Luulajan teknilliseen yliopistoon Ruotsiin yhdessä Citrixin kanssa tehokkaan pilviratkaisun, joka hyödyntää Azuren teknologiaa. Ratkaisun avulla mm. avaruustekniikkaa ja tietokonepelien suunnittelua opiskelevat yliopistolaiset saavat yhteyden virtuaalisiin applikaatioihin ja työpöytiin kaikista sijainneista ja päätelaitteista.
Lue lisää Luulajan ratkaisusta
Takaisin Koulut ja oppilaitokset
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer