Siirry sisältöön
Modernin työn keskeinen vaatimus on sovellusten ja järjestelmien ajasta ja paikasta riippumaton käyttö. Tämän mahdollistetaan virtualisoinnin avulla.

Työpöytä- ja sovellusvirtualisointi tuo riippumattomuutta

Työpöytä- ja sovellusvirtualisointi mahdollistaa sovellusten ja järjestelmien tietoturvallisen käytön täysin paikka- ja päätelaiteriippumattomasti. Microsoft Azure Virtual Desktop -ratkaisulla tehokas tuloksekas työskentely ei ole sidoksissa käyttäjän tai laitteen sijaintiin vaan kaikki työtehtävät ovat työntekijän ulottuvilla mistä tahansa internet-verkosta millä tahansa päätelaitteella, käyttöjärjestelmästä riippumatta.

Virtualisointi parantaa käyttökokemusta pilvi- ja hybridityössä

Pilvipalvelut ovat arkipäivää valtaosassa organisaatioita. Työasemien ja sovellusten virtualisointi voidaan toteuttaa paikallisen toteutuksen lisäksi myös täysin pilvityöasemana tai ns. hybridityöasemana. Pilvityöaseman resurssit ovat täysin pilvisidonnaisia, kun taas hybridityöasemat hyödyntävät resursseja sekä paikallisesta ympäristöstä että mistä tahansa julkisesta pilvestä.

Microsoft Azure Virtual Desktop -ratkaisu mahdollistaa täysin uniikin ja monipuolisemman loppukäyttäjäkokemuksen niin Citrix- kuin Windows 365 -ympäristöissä.

Hyötyjä suunnittelutyöhön virtualisoinnilla

Raskaiden grafiikka- ja suunnittelusovellusten käyttö eri toimialoilla yleistyy vauhdilla. Perinteisen mallin tehotyöasemien sijaan työasema- ja sovellusvirtualisoinnissa graafinen laskentateho on konesalissa, jolloin käyttäjät voivat hyödyntää huomattavasti kevyempiä laitteita. Konesalissa graafinen laskentateho on myös skaalattavissa ja sovelluksia voidaan käyttää mistä tahansa sijainnista tai päätelaitteesta.

Microsoft Azure Virtual Desktop -ratkaisulla vältetään tehotyöasemien korkeat hankintakustannukset ja nousevien sovellusvaatimusten takia lyhentyvä laitteiden elinkaari sekä parannetaan laitteiden ja yritysten hiilijalanjälkeä.

Laajennettaessa työasemavirtualisointia edelleen ohutpääte- eli Thin Client -ratkaisuilla, voidaan olemassa olevia työasemia muuttaa edelleen ohutpäätteiksi ja hyödyntää niitä virtualisoinnissa. Organisaatiot saavuttavat kilpailuetua työasemien elinkaaren jatkuessa jopa useilla vuosilla, tarkoittaen keskisuurissakin ympäristöissä jopa satojen tuhansien eurojen kustannussäästöjä.

Tutustu millaisia ratkaisuja on käytössä esimerkiksi KAMKissa, jossa ohjelmisto-opiskelu onnistuu vaikka kotisohvalla.