Siirry sisältöön
Porin kaupungin Työpäiväkokemus-projektissa keskitytään erityisesti digitaalisten työkalujen ja sisäisen viestinnän kehittämiseen. Projekti toteuttaa käytännössä kaupungin strategiaa omilla painopisteillään, joita ovat työkulttuurin kehittäminen, digitalisaation hyödyntäminen, työnteon mobilisoituminen sekä verkostomainen yhteistyö ja rohkea kokeileminen.
Porin kaupunki

Työpäivät Porissa ovat pian mielekkäämpiä, tehokkaampia ja joustavampia, kun kaupungin kaikki 6 400 työntekijää saavat oman älypuhelimen. Samalla tieto kulkee entistä paremmin ja työt onnistuvat mobiilisti mistä tahansa.

Porin it-päällikkö Kari Kirsi seisoo ulkona syksyllä ja katsoo kameraa kohden

”Uudistamme työntekoa ihmiset edellä: tavoitteenamme on vahvistaa henkilöstömme työtyytyväisyyttä ja lisätä kokemusta työn merkityksellisyydestä. Tärkein keinomme on työn sujuvuuden lisääminen. Älypuhelimet, mobiilisovellukset ja muut uudenlaiset työvälineet ja alustat mahdollistavat entistä paremmin liikkuvan ja monipaikkaisen työn tekemisen”, Porin kaupungin it-päällikkö Kari Kirsi kertoo.

Porin kaupunki hankkiikin kaikille 6 400 työntekijälleen oman älypuhelimen. Samalla uudistetaan työtapoja.

”Pyrimme siihen, että kaikki kaupungin työntekijät käyttävät älypuhelimia aktiivisesti viestintään, yhteistyöhön ja monipuolisesti erilaisiin tehtäviin. Älypuhelin tulee jatkossa olemaan kaupungin jokaisen työntekijän perustyöväline. Tähän saakka puhelinkäytäntömme on ollut kirjava: osalla on älypuhelin, osalla tavallinen puhelin ja osalla ei ole ollut ollenkaan omaa työpuhelinta, kuten esimerkiksi Pori Sinfonietassa tai joillakin työmailla.”

Sovellukset ja niiden hallinta ovat tärkeässä roolissa työpuhelimissa

Älypuhelimet ja mobiilisopivat sovellukset mahdollistavat esimerkiksi sähköposteihin ja pikaviesteihin vastaamisen, etäkokouksiin osallistumisen ja sähköisen kalenterin käyttämisen. 

”Tulevaisuudessa laajennamme mobiilitarjontaa. Seuraava askel on mobiilikäyttöisen työajanseurantaohjelmiston hankkiminen. Olemme jo käynnistäneet ohjelmiston hankinnan ja se saataneen käyttöön kesään 2021 mennessä”, Kari Kirsi kertoo.

Koska henkilöstöä on paljon, hankinta ja siirtyminen älypuhelimiin tehdään vaiheittain, yksikkö kerrallaan. Aiemmin kaupungin yksiköt hankkivat puhelimet työntekijöilleen itse, mutta nyt puhelinten hankinta ja hallinta ovat kokonaisuudessaan ict-yksikön vastuulla. Tällä varmistetaan, että kaikille työntekijöille pystytään tuottamaan kustannustehokkaasti mahdollisimman hyvät työvälineet.

Porin yhdyskuntasuunnittelija Kirsi-Maria Viljanen ja it-päällikkö Kari Kirsi seisovat ulkona syksyllä ja katsovat kameraan

Työvälineen valinta on työntekijän valinta

Uusi toimintamalli on yksinkertainen. Ensin työntekijä päättää, haluaako hän valita itse älypuhelimensa Free Choice -valikoimasta, vai ottaako käyttöönsä ainoastaan työkäyttöön tarkoitetun Pori-puhelimen. Jos työntekijä päätyy Free Choice -vaihtoehtoon, hän saa tunnukset verkkokauppaan, josta voi valita haluamansa mallin työnantajan etukäteen määrittelemästä valikoimasta. Kaupunki maksaa Free Choice -puhelimen hinnasta perusmallin verran ja työntekijä loput. Itse maksettava osuus lyhennetään palkasta kahdessa vuodessa.

”Kun puhelin on maksettu, siitä tulee työntekijän oma. Samalla hänelle avautuu jälleen mahdollisuus ottaa uusi puhelin Free Choice -mallistosta tai ryhtyä pelkistetymmän Pori-puhelimen käyttäjäksi. Omalla puhelimellaan voi tehdä mitä haluaa, antaa sen esimerkiksi lapsensa käyttöön tai myydä pois”, Kari Kirsi kertoo.

Porin kaupungin yhdyskuntasuunnittelija Kirsi-Maria Viljanen kuvaa kännykän kameralla rakennusta

Free Choice -mallista hyötyvät sekä työntekijä että organisaatio

Yhdyskuntasuunnittelija Kirsi-Maria Viljanen valitsi Free Choice -malliston puhelimen heti, kun se oli mahdollista. Viljanen arvostaa Free Choice -ratkaisussa erityisesti sen kätevyyttä. Puhelimessa on kaksi sim-korttia: työliittymä sekä oma, itse kustannettava liittymä. Oma liittymä voi olla yksinkertaisempi, koska työliittymään kuuluvaa datayhteyttä voi käyttää myös kotikäytössä.

”En halua kantaa mukanani sekä kotikännykkää että työpuhelinta. Free Choice -konsepti on kätevä, koska molemmat liittymät ovat nyt samassa puhelimessa. Puhelimessa on selkeä työhön tarkoitettu alue, jonka avulla voin esimerkiksi liittyä Teams-kokouksiin sekä lukea sähköpostit ja Teams-viestit – ja hälytykset voin halutessani sulkea työpäivän jälkeen. Voin myös lukita työalueen esimerkiksi silloin, kun lapseni katsoo puhelimeltani videoita.”

Vapaa-ajallaan paljon kuvaavalle Kirsi-Maria Viljaselle puhelimen valinnassa painoi erityisesti kameran ominaisuudet.

”Vaihto tuli juuri sopivaan aikaan, koska kotikännykkäni oli hajoamispisteessä. Tein valinnan täysin kameran perusteella – haluan ottaa puhelimellani hyviä kuvia! Kuvailen erityisesti vapaa-ajallani, en niinkään töissä”, Viljanen kertoo.

”En vaihtaisi takaisin kahden puhelimen malliin! Olenkin suositellut tätä vaihtoehtoa myös muille työntekijöillemme.”

Porilainen pärjää. Aina.
 • Pori on Suomen kymmenenneksi suurin kaupunki, jossa on asukkaita noin 84 000.
 • Porin kaupungin palveluksessa on noin 6 400 henkilöä, joista vakinaisia reilut 5 000.
 • Kaupungin visio vuoteen 2025: Pori kasvaa kestävästi ja verkottuu vahvasti. Porilainen pärjää. Aina.
 • pori.fi

 

Atea Free Choice -mallin edut

Edut it-osastolle

 • Laitekirjo pysyy hallinnassa
 • Helpottaa budjettisuunnittelua
 • Tietoturvallinen malli
 • Liiketoimintasovellusten toimivuus laitteissa
 • Laitteiden soveltuvuus työkäyttöön
 • Takuut, varalaitteet, vakuutukset
 • Laitevalikoiman mukainen Help Desk

Edut henkilöstö- ja taloushallinnon kannalta

 • Rekrytointivaltti
 • Työtyytyväisyyden kasvu
 • Tuottavuuden kasvu
 • Työvälineet tukevat työtehtäviä parhaalla mahdollisella tavalla
 • Kustannukset vakioituja/ennalta määriteltävissä

Edut työntekijälle

 • Jokainen saa mieleisensä laitteet
 • Maksettavaa on vain kattohinnan ylittävä osuus
 • Laitteet voi lunastaa omaksi pilkkahintaan vuokrakauden päätyttyä
 • Jos laitteen on lunastanut omaksi vuokrakauden päätyttyä, sen voi antaa tai myydä eteenpäin

Tiera Verkkokauppa

Porin kaupunki on Kuntien Tiera Oy:n osakas. Kuntien Tiera Oy on yli 390 kuntatoimijan omistama osakeyhtiö ja yhteiskunnallinen yritys, joka kehittää kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kanssa.

Atean ylläpitämä Tiera Verkkokauppa on Suomen kattavin, kuntakentän käyttöön suunniteltu dynaaminen hankintajärjestelmä. Se helpottaa ja tehostaa kuntatoimijoiden ICT-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palveluiden hankintoja.