Siirry sisältöön
Lentoasemayhtiö Finavia haluaa tarjota Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajille ainutlaatuisen kokemuksen. Se tarkoittaa viihtyisää ja kiireetöntä matkanteon tunnelmaa. Tämä onnistuu, kun taustalla hyrrää sulavasti toimiva tietotekniikka.
Lentoasemayhtiö Finavia
Tietoverkot

Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Yhtiö toteuttaa vuosina 2014–2023 Helsinki-Vantaan lentoaseman historian mittavimman kehitysprojektin, joka nostaa terminaalikapasiteettia ja palvelutasoa huomattavasti. Yhtiön tavoitteena on tehdä Helsinki-Vantaasta yksi Euroopan johtavista vaihtolentoasemista. 

Osa mittavasta työstä toteutetaan kehittämällä it-järjestelmiä. Näin toiminnasta tulee entistäkin tehokkaampaa ja sujuvampaa. Luotettavat ja turvalliset tietoliikenneverkot ovat tärkeä osa Helsinki-Vantaan lentoaseman tavoittelemaa erinomaista asiakaskokemusta.  

”Vahvoilla ja luotettavilla verkkoliikenneratkaisuilla voimme luoda varmuutta ja kiireettömyyttä ja tarjota miellyttävän matkakokemuksen. Varmuus tulee siitä, että palvelut ja lentoasema toimivat ongelmitta. Kiireettömyys puolestaan tarkoittaa sitä, että asiakas saa tarvitsemansa tiedot reaaliaikaisesti, jotta hän voi liikkua terminaalissa ilman kiirettä”, Finavian tietoliikennearkkitehti Johannes Moijanen kertoo.

Tietoliikenteen sujuvuus vaikuttaa matkustusmukavuuteen

Finavia atea Johannes Moijanen.

Digitalisaation rooli ja merkitys on muuttunut vahvasti viime vuosina, ja Finaviassa siihen halutaan kiinnittää erityistä huomiota.  

”Tietoliikenneverkon luotettavuus ja tietoturva takaavat kaikille verkon käyttäjille paremman käyttökokemuksen”, Johannes Moijanen sanoo. 

Atea on tiiviisti mukana lentoaseman kehitystyössä auttamalla Finaviaa kehittämään kaiken taustalla toimivaa tietoliikenneverkkoa yhä paremmaksi.  

”Jos tietoliikenneverkossa on ongelmia, ne näkyvät yleensä heti myös matkustajille – esimerkiksi jonotusajat turvatarkastuksessa kasvavat hyvin nopeasti”, Moijanen kertoo. 

”Kun taas kaikki toimii suunnitelmien mukaan, vain pieni osa tietoverkkoliikenteeseen nojautuvasta infrasta näkyy suoraan matkustajille. Silti sillä on suuri vaikutus lentoaseman operatiiviseen toimintaan ja sitä kautta matkustamisen sujuvuuteen.”  

Oivaltavasta verkosta tietoturvaa

Finavia Johannes Moijanen.

Finavia rakentaa lentoasemalle yhteistyössä Atean kanssa oivaltavaa tietoliikenneverkkoa, josta on hyötyä paitsi matkustajille, myös koko kentän ja siellä toimivien yritysten toiminnalle. 

”Käytämme oivaltavaa tietoliikenneverkkoa verkkoon liitettävien laitteiden tunnistamiseen sekä kyseisen laitteen ohjaamiseen automaattisesti oikeaan verkkosegmenttiin. Näin estetään luvattomien laitteiden pääsy tietoliikenneverkkoon. Jokaisella liittyvällä laitteella on pääsy ainoastaan siihen osaan, johon sillä on oikeudet. Tämä koskee kentän toimijoita. Matkustajille on erikseen oma julkinen verkko, joka ei ole yhteydessä kentän työssä käytettävään verkkoon.” 

Lentoaseman tietoliikenneverkon olennainen ominaisuus on turvallisuus. Se on jo nyt korkealla tasolla, mutta sitä pitää kehittää koko ajan. 

”Vaikka täällä tapahtuu erittäin harvoin mitään vakavaa, haluamme vähentää riskiä entisestään”, Moijanen sanoo. 

”Oivaltava tietoliikenneverkko tunnistaa siihen liitettävät laitteet autentikoinnilla ja estää luvattomien laitteiden pääsyn sisään. Segmentoinnilla eriytetään eri toiminnot, järjestelmät ja kokonaisuudet toisistaan. Tämä lisää tietoliikenneverkon tietoturvaa merkittävästi ja takaa osaltaan lentoaseman turvallista toimintaa.”

Atealta osaamista ja nopeasti lisäresursseja

Atean kanssa tehtävässä tietoliikenneverkkojen kehitystyössä muun muassa vahvistetaan verkon luotettavuutta ja tietoturvaa, vähennetään manuaalisesti tehtävää konfiguraatiota ja automatisoidaan versiohallintaa.  

”Yhteistyömme Atean kanssa on tuonut lisää asiantuntija- ja arkkitehtiosaamista tietoliikenneverkkohankkeen suunnitteluun ja implementointiin. Olemme saaneet Ateasta sujuvasti aina tarvittaessa lisää osaamista ja resursseja. Ilman sitä verkkohankettamme ei voisi toteuttaa tällä aikataululla. Teimme suunnitelman verkon arkkitehtuurista projektin alussa ja etenemme sen mukaan vaihe vaiheelta, kunnes kaikki on valmista vuonna 2023”, Moijanen kertoo. 

Finaviassa ollaan tyytyväisiä yhteistyön tähänastisiin tuloksiin. 

”Yhteistyömme on jatkuvaa ja tiivistä. Näin pääsemme projektissa eteenpäin päivä päivältä. Olemme erityisen tyytyväisiä Atean monipuoliseen, syvään asiantuntijuuteen ja joustavaan resursointiin, sillä projektissa kasaantuu ajoittain paljon töitä tehtäväksi.”

Lentoasemayhtiö Finavia

  • Johtaa ja kehittää lentoasemiaan Suomessa. 
  • Lentoasemaverkostoon kuuluu 20 lentoasiaa, joista suurin osa palvelee matkustajaliikennettä.
  • Kehittää ja ylläpitää lentoasemiensa matkustajaterminaaleja ja lentoliikenteen tarvitsemaa infrastruktuuria. 
  • Tavoitteena tehdä matkustamisesta sujuvaa ja mahdollistaa hyvät lentoyhteydet Suomesta maailmalle.