Siirry sisältöön
Yritykset tarvitsevat helposti hallittavia ja tietoturvallisia verkkoja talouden digitalisoituessa. Digitaalista liiketoimintaa parhaiten edistävä verkkovalmius saavutetaan sovellustietoisilla, automatisoiduilla ja itseoppivilla verkoilla. Palveleeko verkkosi digiajan vaatimuksia?

Mitä sovellustietoinen verkko tarjoaa?

Älykkäällä sovellustietoisella verkkoarkkitehtuurilla varmistetaan tärkeiden sovellusten toimivuus ja käytettävyys. Läpinäkyviä ja joustavia sovellustietoisia verkkoja hallitaan keskitetysti. Tietoturva on korkealuokkaista, ja erilaisiin poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti, jopa automatisoidusti.  

Mikä on sovellustietoinen verkko, miten se toimii ja mitä hyötyjä se tarjoaa?

Faktat puhuvat puolestaan

Manuaaliset, laitekeskeiset ja siiloutuneet verkot eivät palvele digitalisoituvan liiketoiminnan vaatimuksia. Perinteisissä verkoissa ongelmatilanteet ratkaistaan tyypillisesti lisäämällä verkon kapasiteettia, ja vikatilanteiden selvittäminen vie liikaa aikaa. Suurinta osaa verkoista ei ole suunniteltu digitransformaatioon.

IDC esittää raporteissaan* faktoja miksi korkeamman digivalmiuden tarjoaviin sovellustietoisiin verkkoihin kannattaa panostaa.

  • Taloudellinen hyöty on merkittävä. (Säästöjä kertyi yrityksissä keskimäärin 3,8 miljoonaa dollaria vuodessa).
  • Uusien palveluiden lanseeraaminen nopeutui keskimäärin 41 prosenttia.
  • Digikehitystä palvelevan verkon toteuttaminen on todennäköisesti menestyksekkään digitransformaation tärkein elementti.

*Lähde: IDC White Papers sponsored by Cisco 2017: Is Your Network Ready for Digital Transformation?, Why a Digital-Ready Network Makes Business Sence

Lukuisia käytännön hyötyjä

  • Liiketoiminnan kannalta kriittisten sovellusten toimivuus voidaan varmistaa - sovelluksia ja käyttäjäryhmiä voidaan priorisoida nopeammalle verkolle.
  • Läpinäkyvyys paranee ja tietoliikenteen hallinnointi helpottuu.
  • Tunnistetaan sovellusten toimivuuteen liittyviä poikkeamia sekä reagoida käyttöpiikkeihin.
  • Tietoturvariskien hallinta tehostuu.
  • Manuaalinen työmäärä ja virheiden määrä vähenee.
  • Ongelmiin voidaan reagoida välittömästi aiheuttamatta ongelmia verkon käyttäjille.

Miksi Atea?

Atean sertifioiduilla ammattilaisilla on runsaasti osaamista ja kokemusta sovellustietoisten verkkojen suunnittelusta ja toteuttamisesta asiakkaiden liiketoiminnan lähtökohdista. Optimaalisen verkon toteuttamiseen tarvitaan syvällisempää ja laajempaa ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnasta sekä sitä tukevista sovelluksista. Pelkkä verkkolaitteiden tuntemus ei yksinkertaisesti enää riitä. 

Kokeneet verkko- ja sovellusarkkitehtimme toteuttavat sovellusten riippuvuus- ja riskianalyysejä yhdessä asiakkaan kanssa. Tämä antaa hyvät eväät sovellustietoisten verkkojen hyödyntämiseen juuri sinun liiketoiminnassasi.

Yhteistyössä

Cisco Gold Certified Partner