Siirry sisältöön
Kaupungin it-palvelut toimivat parhaiten, kun ne suunnitellaan käyttäjän ehdoilla. Siksi Lapuan kaupunki kutsui kaikkien toimialojensa johtajat, it-osastonsa ja Atean konsultointitiimin ratkaisemaan, miten kaupunkia kehitetään tulevaisuudessa.
Lapuan kaupunki

Seinäjoen pohjoispuolella sijaitsevalla Lapualla asuu 14 500 ihmistä. Heitä palvelee 950 kaupungin työntekijää, jotka huolehtivat asukkaiden perusturvasta, terveydenhuollosta ja sivistystoimesta tai työskentelevät hallinto- tai teknisessä keskuksessa.

Keväällä 2019 Atean konsultointiyksikkö auttoi Lapuan kaupunkia tekemään kaksivuotisen it-infrastruktuurin ja -palveluiden kehityssuunnitelman. Ensin analysoitiin kaupungin käyttämä järjestelmä. Seuraavaksi kartoitettiin kehityskohteet ja käärittiin hihat.

”Tulevaisuudessa tietotekniikka on yhä merkittävämmässä roolissa kaikissa kaupungin toiminnoissa. Otimme mukaan kaikkien toimialojen edustajat, jotta pystyimme kehittämään it-palvelujamme ja -infrastruktuuriamme mahdollisimman loppukäyttäjälähtöisesti”, kaupunginjohtaja Satu Kankare perustelee.

Lapuan hallintojohtaja Juha Post ja kaupunginjohtaja Satu Kankare.

It-kehityssuunnitelma alkaa nykytilan ymmärtämisestä

Ennen it-kehityssuunnitelman tekemistä Atean konsultointitiimi ja lapualaiset tekivät laajan kartoituksen kaupungin käyttämän it:n nykytilasta. Kartoitus tehtiin kolmena päivänä järjestetyn työpajan aikana. Työpajatyöskentelyn lisäksi Atean strategiakonsultit olivat projektin alkuvaiheessa tiiviisti yhteydessä kaupungin eri toimintojen asiantuntijoihin.

“Atean konsulttien ammattitaito näkyi voimakkaasti muun muassa siinä, että he pystyivät selvittämään nopeasti nykytilanteen. He ryhmittelivät olennaisimmat kehityskohteet siten, että meidän oli helppo jatkaa kehitysprojektia eteenpäin oman organisaation kanssa”, Kankare sanoo.

 

Lopputuloksena Lapua sai selkeän it-kehityskartan

Kun kartoitusvaihe saatiin päätökseen, oli aika käydä lopputulokset läpi ja päättää, mitä kohteita on tärkeintä kehittää ensin. Lapuan hallintojohtaja Juha Post kertoo, että it-kehityssuunnitelmaa alettiin toteuttaa pian auditoinnin jälkeen.

”Ensimmäinen tekemämme muutos oli henkilöstömäärän kasvattaminen. Päädyimme perustamaan uuden tietohallintojohtajan viran, ja nyt meillä on jatkuvasti apunamme oma it-tukihenkilö Atealta.”

Kartoituksessa selvisi myös, että mahdollisten tietoturvahaavoittuvuuksien tunnistamista, kokonaisarkkitehtuurin kuvaamista ja palveluiden jatkuvuuden turvaamista pitää edistää. Tärkeäksi tehtäväksi nostettiin myös tuottavuutta lisäävien työkalujen kehittäminen.

“Nyt meillä on selkeä suunnitelma miten, milloin ja missä järjestyksessä it-palveluja kehitetään. Vuonna 2019 parannamme tietoturvaa ja varmistamme palveluiden jatkuvuutta. Ensi vuonna arvioimme uudestaan tuottavuustyökalujen kehittämistä”, Juha Post sanoo.

Katso video siitä, miten Lapua modernisoi tietohallintoaan

strategiakonsultti Markus Heinonen

Konsultti näkee yli toimialarajojen

It-kehityssuunnitelma tehtiin kahdeksi vuodeksi. Lapuan projektista vastannut Atean kehitysyksikön strategiakonsultti Markus Heinonen kertoo, että kaksi vuotta on sopiva aika tällaisten suunnitelmien tekemiselle.

“Teknologia kehittyy niin nopeasti, että on tärkeää, ettei suunnitelmaa tehdä liian pitkäksi ajaksi kerrallaan. Kahdessa vuodessa suunnitelma pystytään oikeasti toteuttamaan.”

“Teemme it-strategiakonsultointia sadoissa kunnissa, kaupungeissa ja yrityksissä. Olemme nähneet, miten eri ratkaisut toimivat eri organisaatioissa ja osaamme suositella asiakkaallemme eri vaihtoehtoja samalta toimialalta tai yli toimialarajojen”, Heinonen sanoo.

It-infran kehityssuunnitelma antaa suunnan toiminnalle

Kokoa kollegasi yhteen ja vietä vuoden inspiroivin työpäivä Atean asiantuntijoiden kanssa – saat kuvan it-infrastruktuurisi tilasta ja kehityssuunnitelman sen eteenpäin viemiseksi.

Miksi Atea?

Atean konsultointiyksikkö koostuu noin kuudestakymmenestä kokeneesta strategia-, verkko-, tietoturva-, konesali- ja tuottavuuskonsultista, joiden kaikkien osaaminen ja kokemus on Atean asiakkaiden käytettävissä.

Konsulttimme auttavat asiakkaitamme suunnittelemaan oikeanlaisen it-strategian ja -infrastruktuurin sekä löytämään oikeat ratkaisut alan parhaiden kumppaneiden avulla.