Siirry sisältöön
Kokoa kollegasi yhteen ja vietä vuoden inspiroivin työpäivä Atean asiantuntijoiden kanssa – saat kuvan it-infrastruktuurisi tilasta ja kehityssuunnitelman sen eteenpäin viemiseksi.

Hyödyt

Kehityssuunnitelma antaa suuntaa IT-ympäristön kehittämiselle:

 • Workshop mahdollistaa asiakkaan oman henkilöstön osaamisen hyödyntämisen ja jalostamisen
 • Konkreettisia tuloksia saadaan saman päivän aikana
 • Projektissa saadaan ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemys IT-ympäristöstä ja sen kehityksen suunnasta
 • Kehityssuunnitelma-dokumentti kehittämisen tueksi

Kenelle palvelu on tarkoitettu

Suunnitelma on tarkoitettu auttamaan liiketoimintalähtöisessä IT-ympäristön kehittämisessä. Sopivia työpajaan osallistujia ovat:

 • Liiketoiminta- ja talousjohto
 • IT-johto
 • IT-arkkitehdit
 • Kehityspäälliköt
 • Asiantuntijat

Workshopin sisältö on seuraava:

 • Kehityksen suuntaa ja trendejä käsittelevä alustus
 • Liiketoiminnan tarpeiden läpikäynti
 • Tekniseen ympäristön läpikäynti
 • Teknisten kehitystarpeiden tunnistaminen
 • Arkkitehtuurivaihtoehtojen läpikäynti
 • Roadmapin hahmotteleminen

Lopputuotteet

Päivän aluksi pidetään alustus, jossa käsitellään kehityksen suuntaa ja trendejä, jonka jälkeen keskustellaan liiketoiminnan tarpeista. Sitten syvennytään asiakkaan tekniseen ympäristöön etukäteen lähetetyn agendan perusteella. Näin saadaan hyvä kokonaiskuva toimintaympäristöstä ja voidaan keskustella tavoitteiden asettamista vaatimuksista ja arkkitehtuurivaihtoehtojen vaikutuksista. Päivän aikana tunnistetaan kehityskohteita ja lopuksi kehityskohteet aikataulutetaan kehityssuunnitelmaksi. Kehityssuunnitelma dokumentoidaan ja tulokset käydään asiakkaan kanssa läpi päivän jälkeen.