Siirry sisältöön
Sundström on infrastruktuurialalla toimiva yritys, jonka toimialaa ovat maansiirto, rautatierakentaminen, asfaltointi ja kivenmurskaus. Atean ja Sundströmin yhteistyö käynnistyi vuoden 2019 lopulla. Olemme asiakaan digitaalinen yhteistyökumppani ja sitoutuneet toimittamaan tälle digitaalisia palveluita nyt ja tulevaisuudessa. Tuemme asiakastamme kaikissa digitaalisissa projekteissa ja autamme tätä saavuttamaan kilpailuetuja omalla alallaan. Digitaalisen yhteistyön perustana toimii aina asiakkaamme strategia.
Sundström

Täyttä höyryä eteenpäin ERP-järjestelmän jatkuvan ylläpidon avulla

Huolehdimme asiakkaalle räätälöidyn ERP- eli Enterprise Resource Planning -järjestelmän jatkuvasta ylläpidosta. Järjestelmä ohjaa yrityksen talous- ja henkilöstöhallintoon, toimintaan ja raportointiin liittyviä toimintoja.

Varastonhallinta päivittyi muistilapuista sovellukseen

Yhteistyö käynnistyi yrityksen tarpeiden kartoittamisella. Selvisi, että varaston ja laitteiden seurannan optimointi tehostaisi prosesseja. Laadimme yrityksen avainhenkilöiden kanssa suunnitelman Sundströmin omasta sovelluksesta, jonka keskiössä olisi varaston ja laitteiden seuranta.

Atea on Sundströmin digitaalinen yhteistyökumppani

Varastossa käsitellään päivittäin suuria määriä tavaroita, jotka kulkevat monien manuaalisten työvaiheiden lävitse. Sundström halusi saada paremman yleiskuvan siitä, mitä tavaraa viedään mihinkin projektiin ja missä erityyppiset vuokrakoneet, -ajoneuvot ja -perävaunut sijaitsevat. Myös talousosastolla varastotuotteiden päivityksen ja laskutuksen yhteydessä käsin tehtävän työn määrää haluttiin vähentää.

Työtuntien kirjaaminen hoidettiin jo totutusti mobiilisovelluksella. Siksipä luontevin ratkaisu olikin kehittää sovellus, jolla voitaisiin hoitaa useimmat varastotoiminnot. Työntekijät voivat rekisteröidä sovelluksen avulla varastosta lähtevät tuotteet skannaamalla niiden viivakoodit tai etsimällä tuotteen sen nimen tai koodin perusteella. Sovelluksen avulla on myös mahdollista määrittää, mihin projektiin tuote kuuluu. Näiden lisäksi sovelluksen avulla voidaan rekisteröidä tuotteet, kun ne siirretään varastosta autoon tai projektin sijaintipaikasta toiseen.

Varaston henkilöstö voi myös rekisteröidä vastaanotetut toimitukset syöttämällä tilausnumeron suoraan sovellukseen. Jos toimitus on virheellinen, sovelluksessa voidaan tehdä niin tuotteita kuin määriäkin koskevia muutoksia. Kun toimituksen vastaanotto on vahvistettu, varastosaldo päivittyy automaattisesti. Myös kaikki kone- ja perävaunuvuokraukset voidaan rekisteröidä sovelluksen avulla, jolloin niiden seuranta on helppoa.

Kaikki rekisteröinnit tehdään suoraan asiakkaan kirjanpito-ohjelmaan, mikä vähentää talousosastolle koituvaa työmäärää. Tuotteiden kustannukset siirretään suoraan ERP-järjestelmään, jolloin niitä on helppo seurata reaaliaikaisesti.

”Ehtomme Atealle oli, että heidän on pystyttävä pitämään lupauksensa ja tarjoamaan realistiset aikataulut ja budjetit. Tärkeintä ehkä kuitenkin oli se, että Atea pystyi todella haastamaan organisaatiotamme sen teknisen kehityksen sekä todellisten tarpeidemme suhteen, ja että heillä oli napakka ote projektinhallinnasta. Tässä Atea nähdäksemme myös onnistui.”

— Tommy Wikman, toimitusjohtaja, Sundström

 

 

Digitaalisen yhteistyön menestyksen avaimet

Jatkuva kumppanuus Sundströmin kanssa

Atea on luotettava digitaalisen ratkaisujen yhteistyökumppani, joka tarjoaa asiakkailleen osaamista, kokemusta ja projektinhallintaa. Varmistamme, että projektit etenevät haluttuun tahtiin ja että asetetut tavoitteet saavutetaan. Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaamme liiketoiminnasta ja toimialan tarjoamista mahdollisuuksista.

Yksi keskeinen tekijä yhteistyöprojektien menestyksen kannalta on Atean kyky sopeutua asiakkaan tarvitsemaan työmäärään ja -rytmiin. Keskitymme asiakkaan kannalta kiireisinä aikoina ylläpito- ja projektisuunnitteluun ja varaamme aikaa toteuttamiselle ja testaamiselle silloin, kun se asiakkaalle parhaiten sopii. Näin asiakas voi keskittyä ydinliiketoimintaansa samaan aikaan kun me viemme digitaalista kehitystä eteenpäin ja varmistamme, että esimerkiksi ajan ja resurssien säästämiseen liittyvät tavoitteet saavutetaan.

Toinen tärkeä menestystekijä on, että asiakkaan asenne on riittävän avoin. Kun asiakas lähestyy asioita avoimin mielin, yhteistyö on sujuvaa, läpinäkyvää ja mielekästä. Se myös auttaa Ateaa ymmärtämään asiakkaan toimialaa paremmin. Laajempi ymmärrys takaa, että voimme tukea asiakasta täysin tämän digitaalisena yhteistyökumppanina ja pysytellä aina askeleen edellä muita.

”Sundström on kasvanut ja kehittynyt voimakkaasti viime vuosina, ja sen vuoksi teknisiä ratkaisuja oli tarkasteltava uudelleen. Nykyinen yhteistyö syntyi tästä kehitystarpeesta. Yritys suhtautuu teknologiaan avoimin mielin ja on valmis kokeilemaan uusia asioita. Se on juuri oikea asenne. Sundström on pystynyt ottamaan käyttöön huipputeknisiä ratkaisuja ja onnistunut keräämään niiden avulla entistä enemmän hyödyllistä tietoa, jonka pohjalta se pystyy tekemään perusteltuja strategisia päätöksiä.”

— Hanna Salo, Head of Software Development, Integrations and Design, Information Management
  • Asiakas: Sundström
  • Milloin: Jatkuva kumppanuus vuoden 2019 lopusta lähtien
  • Projektin laajuus: Suuri
  • Tekniset tiedot: ERP-järjestelmän ylläpito, sovellus, kolmannen osapuolen integraatiot