Siirry sisältöön
Alandia on yksi Pohjoismaiden johtavista vakuutusyhtiöistä. Se tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman vakuutuspalveluita ja -tuotteita kansainvälisen merenkulkualan tarpeisiin. Turvallisuuden takaaminen ja vahingontorjunta ovat alalla erityisen tärkeitä seikkoja. Yksi ammattimaisen turvallisuuden hallinnan keskeisistä tehtävistä on ennakoida ja ehkäistä mahdollisia alukselle, sen miehistölle tai meriympäristölle koituvia onnettomuuksia, tapaturmia ja vaaratilanteita.
Alandia

Digitaalinen vahingontorjunta parantaa turvallisuutta

Alandia otti Ateaan yhteyttä vuonna 2019 käynnistääkseen keskustelun merenkulkualan ammattilaisille suunnatun mobiilisovelluksen rakentamisesta. Yritys halusi auttaa asiakkaitaan minimoimaan vahingot ja pitämään tapaturmat nollassa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvittiin keinoja helpottaa viestintää molempiin suuntiin, tehostaa säännöllistä raportointia ja lisätä tietoutta nykyaikaisista turvallisuusmenetelmistä. Nämä tarpeet muodostivat lähtökohdan yhteiselle projektille.

 

 

Sujuvaa yhteistyötä

Prosessi aloitettiin keräämällä käyttäjätarinoita, joiden avulla haettiin vastauksia kysymyksiin, “kuka tekee mitä ja miksi”. Saatuamme käsityksen kokonaiskuvasta pystyimme sitten tutustumaan käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelun maailmaan. Tuleva mobiilisovellus visualisoitiin nopeasti prototyypin avulla. Sen avulla Alandialta saatiin kerättyä nopeasti palautetta sovelluksen käyttökokemuksesta ja työnkulusta. Ohjelmointivaiheessa ratkaisua iteroitiin useaan kertaan, minkä ansiosta Atean tiimi saattoi heitellä innovatiivisia ideoita edestakaisin priorisoiden samalla jatkuvaa työprosessia. Yhteistyön onnistumista ei voinut estää.

 

 

”Atea oli loistava sparrauskumppani, sillä he auttoivat meitä digitaalisella matkallamme. Saimme paitsi tietoa erilaisista teknisistä ratkaisuista, myös arvokasta palautetta siitä, miten voimme luoda digitaalisten työkalujen avulla kouriintuntuvaa lisäarvoa omalle ja asiakkaidemme yrityksille. Atean vahva tekninen osaaminen ja ennakkoluuloton keskustelutapa tekivät yhteistyöstä helppoa.”

— Martti Simojoki, Senior Loss Prevention Manager, Alandia

 

 

Käytännöllinen ratkaisu ripauksella pelillistämistä

Alandia - Maailman ensimmäinen merivakuutusalan sovellus

Sovelluksessa on kaksi pääominaisuutta: turvallisuushaaste ja turvallisuushavainto.

Turvallisuushaaste-ominaisuus auttaa käyttäjiä pitämään turvallisuustietoutensa ajan tasalla erilaisten kuukausittain julkaistavilla tietokilpailuilla, jotka rohkaisevat käyttäjiä pelillistämisen avulla keräämään pisteitä samalla, kun he oppivat lisää tärkeistä turvallisuuteen liittyvistä asioista. Haaste on siis hauska, mutta myös opettavainen!

Turvallisuushavainto-ominaisuus puolestaan on raportointityökalu, joka on suunniteltu parantamaan riskianalyysiä ja viestintää käyttäjän organisaatiossa. Sen tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta aluksella käytössä olevien toimintatapojen ja työturvallisuuden välisistä monimutkaisista syy-seuraussuhteista. Miehistö voi raportoida läheltä piti -tilanteet ja jakaa parhaita turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä kaikkialla maailmassa työskentelevien kollegoidensa kanssa. Käytettävät tiedot ovat luonnollisesti anonyymejä. Niiden avulla voidaan saavuttaa laaja-alaista ymmärrystä riskien tunnistamisesta ja turvallisuuden parantamisesta meriteollisuuden alalla.

Alandian asiakkaat voivat myös yhdistää sovelluksen suoraan omiin tietojärjestelmiinsä API-integraation avulla. Riskien tunnistaminen ja riskianalyysi mahdollistaa vaaratilanteiden ja tapaturmien ennakoivan ehkäisyn hyvissä ajoin.

”Kaikki alkoi ideasta ja tavoitteesta. Keinot kuitenkin tarkentuivat vasta matkan varrella. Suhtaudumme asiakkaidemme kohtaamiin haasteisiin hyvin ratkaisukeskeisesti ja pyrimme aina löytämään parhaan mahdollisen lopputuloksen. Yhteistyömme Alandian kanssa oli todella hedelmällistä, sillä he antoivat meille paljon uusia, innovatiivisia ideoita, joita me vuorostaan saatoimme toteuttaa omien suosituksiemme mukaisesti. Molempien osapuolten aktiivinen sitoutuminen oli onnistumisen avaintekijä.”

— Robin Stenman, Business Development Manager, Atea
  • Asiakas: Alandia
  • Milloin: Yhteistyötä joulukuusta 2019 asti
  • Projektin laajuus: Keskisuuri
  • Tekniset tiedot: .NET Core -taustajärjestelmä, React Nativen avulla rakennetut iOS- ja Android-sovellukset