07-01-2022

Ohjelmistorobotiikka - mitä se tarkoittaa liiketoiminnalle ja johtamiselle?

Pähkinänkuoressa ohjelmistorobotiikan tarkoitus on optimoida ja yksinkertaistaa työntekijöiden manuaalisia tehtäviä ja prosesseja. Työaikaa säästyy ja kullanarvoista, säästettyä aikaa voidaan käyttää tuottavampiin toimintoihin, kuten liiketoiminnan kehittämiseen. Liiketoimintaprosessien automatisoinnin lisäksi ohjelmistorobotiikka parantaa tehokkuutta, lyhentää prosessien läpimenoaikaa, tuo kustannussäästöjä sekä on mainio työkalua laadun varmistukseen. Mitä muuta ohjelmistorobotiikalla tarkoitetaan ja kuinka liiketoiminta voi hyötyä ohjelmistorobotiikasta?

Ohjelmistorobotiikka eli Robotic Process Automation (RPA)

Ohjelmistorobotiikka on tietokoneohjelmisto, joka jäljittelee ja automatisoi eri tietojärjestelmissä tehtävää manuaalista työtä. Ohjelmistorobotit hyödyntävät työssään niille määriteltyä toimintalogiikkaa liiketoimintaprosessin suorittamiseksi. Ohjelmistorobotit käyttävät työssään tietojärjestelmiä kuten ihmiset niitä käyttävät. Robotit voivat hyödyntää myös rajapintoja. Ohjelmistorobotit soveltuvat erityisen hyvin tehtäviin, joissa on paljon transaktioita, jotka suoritetaan toistuvasti samanlaista logiikkaa noudattaen. Tällaisia tehtäviä ovat mm. hakemusten käsittely tai prosessi, jossa samaa tietoa viedään useaan eri tietojärjestelmään.

Ohjelmistorobotiikan etu on se, että robottien kehittäminen on hyvin nopeaa ja kustannustehokasta. Robottien käyttöönotto onnistuu ilman, että tarvitsee tehdä muutoksia olemassa olevaan infrastruktuuriin ja niiden avulla voidaan myös siirtää tulevia investointeja pidemmälle tulevaisuuteen.

Ohjelmistorobottien yksi suuri etu on myös se, että ne tekevät juuri sen, mitä niille on opetettu. Automatisointi on tehokasta, ketterää, nopeaa ja täten myös kustannustehokasta. Ohjelmistorobotit voivat myös työskennellä 24/7 ja suorittavat väsymättä esimerkiksi hallinnollisen työn puuduttavia ja toistuvia, ihmisiltä paljon aikaa vieviä rutiinitehtäviä.

Käytännön esimerkkejä ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä

Ohjelmistorobotiikalla voidaan siis parantaa tehokuutta, tehostaa resurssien käyttöä ja tuoda liiketoiminnalle merkittäviä kustannussäästöjä.

Tietojen käsittely ja järjestelmien väliset integraatiot

Ohjelmistorobotit ovat ihanteellisia tietojen käsitellyssä sekä järjestelmien välisissä integraatioissa. Ohjelmistorobotteja kannattaa hyödyntää tiedon keräämisessä, yhdistämisessä sekä jalostamisessa päätöksenteon tueksi. Ohjelmistorobotit syöttävät ja siirtävät tietoa ketterästi järjestelmien välillä, tarkistaen tietoa ja tehden vertailuja.

Ohjelmistobottien hyöty ilmenee järjestelmien välisissä integraatioissa. Ohjelmistobotit ovat erittäin hyviä myös puuttuvien toiminallisuuksien täydentämisessä. Robottien avulla järjestelmien elinkaarta pystytään pidentämään, kun integraatioita syntyy nopeammin ja kustannustehokkaammin.

Käytännön esimerkkinä, ohjelmistorobotin voi käskyttää kirjautumaan sisään itsenäisesti järjestelmiin, kuten SAP:iin, josta ohjelmistorobotti noutaa dataa ja tuottaa halutun raportin. Tämän lisäksi ohjelmistorobotti voi myös tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotka raportilta ilmenevät, jonka jälkeen robotit informoivat prosessin omistajille, että työt on tehty.

Västerbottenissa säästetään 100 000 työtuntia ohjelmistorobotiikan avulla

Ohjelmistorobottien hyötyjä nähtiin Västerbottenissa, jossa säästettiin 100 000 työtuntia ohjelmistorobotiikalla koronarokotusten kirjauksissa. Ihmisen syöttäessä manuaalisesti tietoja esimerkiksi rokotteiden eränumeroista, ihmisten henkilötunnuksista, on inhimillisten virhekirjausten riski olemassa. Ohjelmistorobotiikan avulla, kaikki tiedot ovat koko ajan oikein kirjattuina sekä arvokkaan työtunnin säästyvät. Västerbottenissa puhutaan perinteisen RPA: sijaan RDA:sta, jolla tarkoitetaan Robotic Desktop automaatiota tai osallistuvaa RPA-robotiikkaa. Lisää Västerbotten ratkaisusta voit lukea artikkelistamme.

Nivalassa investoidaan automaatioihin ja vapautetaan aikaa tuottavampiin tehtäviin

Nivalassa luotetaan myöskin robotiikkaan, jossa on siirretty mahdollisimman paljon ihmisten rutiinitöitä robottien vastuulle. Investoinnit automaatioihin ovat parantaneet työntekijöiden tyytyväisyyttä, vapauttaneet aikaa tuottavampiin tehtäviin sekä parantanut Nivalassa kuntalaisten palveluita.

Nivalassa laajennetaan automaatiota eri toimialoille ja keskitetään sähköisiä palveluita. Nivalassa halutaan levitettää hyviksi havaittuja käytäntöjä, kuten nuorten sähköistä kesäduuniseteliä. Työsopimukset tehdään sähköisesti paperilomakkeiden sijaan ja yritykset lähettävät laskut kaupungille, joissa nuorten palkanmaksutositteet ovat liitteenä.

Nivalan kirjastokin pyörii osittain robotiikalla, jossa ovien avausjärjestelmä ei enää vaadi ihmistä ja sovellusautomaatio on mahdollistanut omatoimikirjaston, jossa voidaan asioida omien menojen mukaisesti. Voit lukea lisää, kuinka Nivala luottaa robotiikkaan, Nivalan asiakastarinasta.

Virtuaaliassistenteille persoonallisuutta luomassa

Puhetta, kuvan ja tekstin tunnistamista, robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntävät virtuaaliasiakaspalvelijat ja chatbotit yleistyvät ryminällä organisaatioissa. Tiedätkin varmaan Applen Sirin ja Amazonin Alexan? Virtuaaliassistenteille voidaan myös luoda ikään kuin ihmisen aisteja ja kykyjä, joissa voidaan luoda persoonallisuutta nimen, äänen ja kerronnan kautta. Atean toteuttama virtuaaliassistentti Sally hoitaa Helsinborgin kaupungin palvelukeskuksessa suuren osan asukkaiden ja matkailijoiden yhteydenotoista.

Tekoälyyn perustuva Sally noutaa käyttäjien pyytämiä tietoja tietolähteistä, esimerkiksi aikuiskoulutuksiin liittyen sekä auttaa asukkaita varaamaan ajan lääkärille. Virtuaaliassistentti auttaa asukkaita myös muissa kaupungin palveluissa ja yhteistyö sujuu saumattomasti kaupungin eri toimintojen kanssa.

Tiivistys ohjelmistorobotiikan hyödyistä

Ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää laajasti liiketoiminnalle kriittisissä tehtävissä. Ohjelmistorobotit tekevät työnsä nopeasti ja tehokkaasti, tasaisella laadulla kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Ohjelmistorobotit eivät väsy vaivalloisiin, rutiininomaisiin tehtäviin ja ohjelmistorobotiikan suurimpiin etuihin kuuluu ihmisten vapauttaminen mielekkäämpään ja arvokkaampaan työhön.

Ohjelmistorobotiikan ei suinkaan ole tarkoitus viedä ihmisten työpaikkoja, vaan niiden tarkoitus on helpottaa ihmisten tekemistä ja vapauttaa aikaa tuottavammalle työlle, työtyytyväisyyttä parantaen.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat keskustella kanssamme lisää: