Siirry sisältöön
Kaivosyhtiö Boliden paransi tuottavuutta ja liiketoimintapäätöksien proaktiivisuutta otettuaan uuden lähestymistavan tiedonkeruuseen ja -analyysiin. Liiketoimintakriittinen tieto on nyt saatavilla reaaliaikaisesti 1500 metriä maan alla, mikä lisää työturvallisuutta ja antaa kaivosoperaattoreille mahdollisuuden kehittää asioita itse.
Boliden

Aiemmin Boliden tallensi suuria tietomääriä eri järjestelmiin, nyt kaikki tuotantotieto kerätään, analysoidaan ja esitetään pilvipohjaisessa, digitaalisessa työkalussa. Tiedot pakataan yksinkertaisella, standardoidulla tavalla ja tuodaan yrityksen työntekijöiden saataville reaaliajassa. Bolidenin IT-johtajan Andreas Stenlundin mukaan näin saadaan parempaa yleiskuvaa päivittäisestä tuotannosta sekä osumatarkkuutta päätöksentekoon.

Aiemmin johtajien piti kirjautua eri järjestelmiin hakeakseen tietoja ja käyttää aikaa manuaalisiin raportteihin. Keräämällä tiedot yhdelle alustalle voimme ennustaa riskejä ja investointeja nopeammin, Andreas Stenlund sanoo.

Reaaliaikainen tiedonsiirto auttaa puuttumaan riskeihin nopeasti

Tuotantotietojen tiedonhallinta, Andreas Stenlund yhdessä työtoverinsa kanssa tutkivat kaivoksesta kerättyä dataa tablettitietokoneelta.

Puolentoista kilometrin syvyydessä kaivoksessa on kosteaa, kuumaa ja ajoittain pimeää, mutta langaton yhteys tavoittaa sekä ihmiset että koneet reaaliajassa. Uuden työkalun ansiosta operaattorit voivat nyt monissa kaivoksissa vastaanottaa ja lähettää tilaraportteja tablettitietokoneilla sen sijaan, että heidän tarvitsisi nousta ylös toimistolle. Mahdolliset riskit raportoidaan suoraan järjestelmään, mikä on lyhentänyt riskien tunnistamisen ja toimenpiteisiin ryhtymisen välistä aikaa. Kaikkien tietojen kerääminen yhteiselle alustalle tekee työstä myös tehokkaampaa.

"Aiemmin operaattoreille annettiin tietyt aikataulutetut ​​tehtävät paperilla ennen heidän työvuoroaan. Nyt tehtävät jaetaan heille digitaalisesti ja joissakin tapauksissa automaattisesti kaivoksen sen hetkisten olosuhteiden perusteella", Andreas Stenlund sanoo.

Ihminen tunnistaa ongelman, tekoäly ratkaisee sen

Kun kaivosoperaattorit pääsevät käsiksi dataan, he saavat myös paremmat edellytykset vaikuttaa ja päättää asioista itsenäisesti. Andreas Stenlund uskoo, että liiketoiminnan ytimessä työskentelevät voivat toimia asiantuntijoina ja auttaa kehittämään asioita, kun heillä on työkalut, joiden avulla he saavat strategista tietoa.

Harvard Business Review’ssä julkaistu artikkeli korostaa juuri työntekijöiden merkitystä tekoälyn tehdessä ennustamisesta helpompaa ja kustannustehokkaampaa. Ihmisen uteliaisuus ja kyky ajatella kriittisesti ovat ratkaisevan tärkeitä tunnistettaessa ongelmia, jotka tekoäly voi ratkaista. Tämä on osoittautunut todeksi myös Bolidenilla.

"Kun työntekijöillä on pääsy yksinkertaiseen tiivistettyyn tietoon, syntyy ideoita ja ajatuksia tuotannon optimoinnista, esimerkiksi kuinka koneita voisi käyttää paremmin seuraavassa vuorossa", sanoo Andreas Stenlund ja jatkaa:

"Yhtäkkiä meillä on satoja työntekijöitä keksimässä uusia tapoja työskennellä ja luoda innovaatioita, joten olemme nyt luomassa prosesseja sille, miten saamme kiinni ideoiden virrasta."

Tekoäly auttaa vähentämään kaivostoiminnan päästöjä

Boliden kerää anturien avulla päästötietoja sekä toiminnassa olevista että suljetuista kaivoksista. Andreas Stenlund näkee useita mahdollisuuksia hyödyntää tekoälyä simulaatioissa, joilla selvitetään, miten kaivoksessa tehtävillä toimenpiteillä voidaan vähentää päästöjä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Myös kansainväliset tekoälyasiantuntijat nostavat esille ympäristönäkökulman asiana, jossa koneoppimisesta voi olla hyötyä esimerkiksi teollisuuden ilmastojalanjäljen pienentämisessä. Mitä enemmän tietoja Boliden kerää uudella digitaalisella työkalullaan, sitä tarkempi pohja saadaan tulevia kestävyysinvestointeja koskeville päätöksille.

IT-päällikkö Andreas Stenlundin neuvot, kuinka digitalisaatio voi edistää muutosta ja innovaatioita

  1. Etsi oikea kumppani digitaaliselle matkalle. Muutosta voi olla vaikeaa ajaa yksin. Boliden teki yhteistyötä Atean konsulttien kanssa (järjestelmäkehittäjät ja BI-/BA-asiantuntijat) oikean ratkaisun löytämiseksi.
  2. Älä digitalisoi digitalisoinnin vuoksi. Huono prosessi on huono prosessi digitaalisenakin.
  3. Tunnista liiketoiminnan tarpeet ja toimintatavat ennen kuin valitset tekniikan. Boliden kerää nyt tietoja Microsoft Power BI:ssä.
  4. Työskentele ketterästi. Älä jää proof of conceptin loukkuun. Mene liiketoiminnan luo ja testaa!
  5. Anna työntekijöille mahdollisuus innovoida tietotekniikkaa. Tietotekniikan pitäisi olla mahdollistaja. Luo pelikenttä, laita pallo liikkumaan ja anna käytännön työtä tekevien ihmisten olla innovatiivisia.

Herkkyys on tärkeää nykyaikaiselle IT-johtajalle

Andreas Stenlund seisoo suojavarusteissa kaivoskäytävällä ja hymyilee.

Minkälaista johtajuutta tarvitaan, jotta voidaan luoda kokonaisvaltainen lähestymistapa monimutkaisen tuotantoketjun dataan? Andreas Stenlundin lähtökohta on ollut laittaa organisaation tarpeet tekniikan edelle ja kuunnella herkällä korvalla liiketoimintaa parhaiten tuntevia ihmisiä.

Hän korostaa sisäisen yhteistyön merkitystä sellaisten ratkaisujen luomisessa, jotka tukevat koko yrityksen tavoitteiden saavuttamista. Bolidenin tapauksessa on kuljettu käsikynkkää automaatio-osaston kanssa, jotta voidaan olla varmoja siitä, että uusi analyysityökalu on kunnolla sidoksissa operatiiviseen toimintaan.

"Liiketoimintaa lähellä oleva tietotekniikka edellyttää joustavuutta ja sitä, että IT-päällikkö kuuntelee tiimiään, asiantuntijoita sekä työntekijöitä, jotka tuntevat kaivosten toiminnan. Sen tuloksena olemme nyt kehittäneet työkulttuurin, joka on kaukana "me täällä IT:ssä ja he siellä liiketoiminnassa" -ajattelusta. Se on hitsannut yhteen Bolidenin, jossa IT-osaston tehtävä on tukea organisaatiota kilpailukyvyn parantamisessa."

Kolme etua tiedonkeruusta yhdelle alustalle

  1. Parempi yleiskuva päivittäisestä tuotannosta kasvattaa tuottavuutta.
  2. Parempi mahdollisuus olla proaktiivinen ja ennakoida riskit nopeammin.
  3. Tarkempi suunnittelu ja lisääntyneet synergiavaikutukset liiketoiminta-alueiden välillä.