Kartoitus: Pilven rooli liiketoiminnan digitalisoinnissa

Miten oman organisaatiosi tilanne vertautuu muihin organisaatioihin? Mihin haastateltujen asiakasorganisaatioiden strategiset tavoitteet liittyvät ja miten pilven rooli strategisten tavoitteiden saavuttamisessa nähdään eri organisaatioissa?

Lataa kartoitus ja lue, mitä Pohjois- ja Itä-Suomen julkishallinnon ja keskisuurten sekä suurten organisaatioiden IT- ja liiketoimintajohto ajattelevat pilven roolista liiketoiminnan digitalisoinnissa, mitkä ovat haasteita ja kriittisiä tekijöitä pilveen siirtymisen suhteen. Kartoituksessa selvitettiin myös tulevaisuuden fokusalueita, sekä visiota pilven käytön kehittymisen suhteen seuraavien vuosien aikana.

Me Atealla haluamme auttaa asiakkaitamme luomaan tuottavamman ja mielekkäämmän työympäristön kestävästi ja eettisesti, ympäristöstä ja yhteiskunnasta huolta kantaen. Haluamme luoda sellaista, mistä asiakkaamme on oikeasti kiinnostunut, ja siihen tarkoitukseen tämä kartoitus ja raportti on tehty.