Siirry sisältöön
Visualisoi datasi –työpajassa käydään läpi Microsoft PowerBI:n perusteet, kartoitetaan mahdollisia tietolähteitä ja rakennetaan yhdessä Atean it-konsultoinnin kanssa bi-raportti organisaation oman datan pohjalta. Siiloutunut data estää organisaatiota näkemästä kokonaisuutta, erityisesti kun dataa pitää kerätä useista lähteistä ja koostaa manuaalisesti. Selvä kuva nykytilasta ja luotettava data ohjaa liiketoimintaa oikeaan suuntaan.

Datan visualisointityöpaja

Atean tiedonhallinnan konsulttien ohjaamassa datan visualisointi -työpajassa ohjataan liiketoimintadatan laajempaan hyödyntämiseen ja annetaan parempi käsitys business intelligence -raportoinnin mahdollisuuksista. Tiedolla johtamisen ensimmäisiä askeleita ovat analytiikka, liiketoimintatiedon hyödyntäminen ja datan visualisointi.  Power BI -konsultoinnin avulla organisaatio saa uusia ideoita datan hyödyntämiseen ja liiketoiminnan dataperusteiseen kehittämiseen. 

Datan visualisoinnin hyödyt

Aina saatavilla oleva ja ajantasainen tieto helpottaa, tukee ja ohjaa päätöksentekoa. Selkeä kuva nykytilasta helpottaa liiketoiminnan tarkastelua ja tuo laajaa ymmärrystä organisaation ydintoimintaan.

Liiketoiminnan turvaaminen

  • Raportoinnin luotettavuuden varmistaminen ja yhdenmukaisuuden takaaminen turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden
  • Organisaation päätöksenteon tueksi saadaan helposti objektiivista ja luotettavaa tietoa
  • Uudet ideat organisaation datan hyödyntämiseen mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen dataperustaisesti
  • Nykytilan ymmärrys luo hyvän pohjan ennakoivalle analytiikalle myöhemmissä kehitysvaiheissa

Kustannussäästöt

  • Ajankäyttö tehostuu, kun manuaalinen datan kerääminen vähenee
  • Visualisoitu data on helposti luettavaa ja säästää aikaa
  • Liiketoimintatiedon hyödyntäminen ohjaa tiedolla johtamiseen ja luo kilpailuetua

Kysy lisää

Petteri Halonen, Atea.
Petteri Halonen
Head of Solution Sales & Offering, Information Management