15-02-2022

Kunnat uuden edessä - 4 vinkkiä onnistumiseen

Suomen historian suurimpiin kuuluva hallinnollinen uudistus, Hyvinvointialueiden käynnistäminen, on hyvässä vauhdissa. Aiemmin kuntien vastuulla olleet sote-palvelut ja pelastustoimi siirtyvät uusien hyvinvointialueiden hoidettavaksi. Muutos on kunnan ICT-ratkaisuiden kannalta erittäin suuri. Kuntien ICT-arkkitehtuurissa on tyypillisesti kaksi isoa kokonaisuutta: sivistystoimi ja terveydenhuolto. Nyt toinen näistä lisättynä pelastustoimella irrotetaan kunnan ICT-ympäristöstä ja siirretään hyvinvointialueen ympäristöön. Aikataulu muutokselle on tiukka, uusien hyvinvointialueiden pitäisi olla tuotantokunnossa heti vuoden 2023 alussa. Kuinka toimia?

Ville Kangasniemi
Head of Consultant Services
Vihreäpaitainen nainen hymyilee kameralle.

Irrotettavat kokonaisuudet ovat suuria ja usein monimutkaisia, terveydenhuollon järjestelmiä on vähintäänkin kymmeniä ja näissä on kytköksiä useaan kunnan järjestelmään. Tieto nykytilasta ja mahdollinen kartoitus onkin nyt ensivaiheessa erittäin tärkeää. Suomessa kuntasektorin ICT-järjestelmät ovat varsin kirjavia ja luonnollisesti eri vaiheissa elinkaartaan, vuosien saatossa rakentuneet IT-ympäristöt eivät kaikilta osin palvele käyttöä parhaalla mahdollisella tavalla. Usein myöskin dokumentaatio on vajavaista ja tieto henkilöityy vahvasti. Tästä seuraa muutostilanteessa helposti haasteita, kun nykyisen ympäristön rakenne ja sisältö pitäisi saada nopeasti hyvinvointialueen toimijan tietoon.

Kuinka onnistua muutoksessa?

Muutoksen jälkeen kunnan IT onkin uuden edessä, osa järjestelmistä on siirretty hyvinvointialueelle, samoin osa henkilöstöstä. Miten kunnan ICT-arkkitehtuuria tulisi tarkastella ja muuttaa tässä uudessa tilanteessa? Muutos on aina mahdollisuus tarkastella ratkaisuja ja löytää paremmin palvelevia vaihtoehtoja, joilla turvataan tulevaisuuden kilpailukyky.

Vinkit onnistumiseen

  1. Ota kokonaisarkkitehtuuri avuksesi, katso kokonaisuutta riittävällä laajuudella, tarvittaessa osaavan kumppanin kanssa
  2. Kartoita tilanteesi kunnolla
  3. Tee realistinen suunnitelma tavoitetilaa kohti, vaiheistettuna isokin muutos etenee hallitusti
  4. Ota matkalle mukaan laajan osaamisen omaava kumppani, joka aidosti sitoutuu avuksesi ja tuo oman näkemyksensä sekä kokemuksensa muutosmatkalle!

Meillä Atean konsultointipalveluissa on pitkä ja laaja kokemus kuntasektorin ICT-kehityshankkeista. Olemme kunta-asiakkaan apuna aina IT- tai Digi -strategiasta lähtien, kokonaisarkkitehtuuri ja tietoturva huomioiden, päätyen ICT-infrastruktuurihankkeiden toteuttamiseen.

Tarvitsetko apua muutoksessa? Ota meihin yhteyttä.

Yleinen yhteydenottolomake