25-04-2022

Microsoft Teamsin ilahduttavat mahdollisuudet ja hyödyt opetukseen

Viimeisen kahden vuoden aikana Teams on kehittynyt valtavasti. Microsoftilla on selvästi ollut halu tarjota parhaat mahdolliset työkalut myös oppimiseen ja opetukseen. Ja työ ei ole missään nimessä mennyt hukkaan. Teamsista löytyy monia oivaltavia ominaisuuksia, jotka eivät pelkästään helpota, mutta myös joissakin tapauksissa suorastaan mahdollistavat opetuksen ja oppimisen. Tässä blogitekstissä nostan esille muutamia sellaisia seikkoja, jotka aivan erityisesti ilahduttavat minua Teamsissa.

Alex Ylinärä, Atea.
Alex Ylinärä
Educational Consultant
Microsoft Teamsin mahdollisuudet ja hyödyt opetukseen

Reflect

Oppilaiden hyvinvointi on edellytys toimivalle koulutyöskentelylle. Ja toki näin ihmisinä olemme muutenkin kiinnostuneita ympärillä olevien hyvinvoinnista. Mutta aina siitä huolehtimiselle ei kuitenkaan ole aikaa. Varsinkin aineenopettajat voivat olla sellaisessa tilanteessa, että he näkevät oppilaitaan vain yhden tunnin verran viikossa. Tuolloin ei kerkeä kysymään jokaiselta oppilaalta kuulumisia.

Teamsin Reflect -työkalu tekee oppilaiden hyvinvoinnista seuraamisen vaivattomaksi ja nopeaksi. Voit lisätä Reflect-hyvinvointikysymyksen suoraan tiimin/luokan/ryhmän keskusteluun. Työkalu löytyy viestin lisäosista ja se sisältää valmiiksi kattavan määrän erilaisia kysymyksiä, kuten ”kuinka voit tänään?” tai ”millaisia tuntemuksia ystävyyssuhteesi sinussa tänään herättävät?”.

Opettaja valitsee näistä valmiista kysymyksistä yhden. Oppilas sitten vastaa tähän annettuun kysymykseen kaksiosaisesti: Ensin hän valitsee mielentilan viiden eri hymiön väliltä ja sen jälkeen tarkemman tunteen vajaasta kahdestakymmenestä vaihtoehdosta. Jos kysyminen on tehty helpoksi, niin on myös vastaaminen.

Monesti oppilaiden hyvinvointia seurataan vuosittaisella hyvinvointikyselyllä, johon vastaamisessa menee noin 15 minuuttia. Lainkaan väheksymättä tämän arvoa, on se kuitenkin tietyllä tapaa kömpelöä ja kertoo vain oppilaan sen hetkisestä tilanteesta. Kuten jokainen omasta elämästään tietää, yhteen vuoteen mahtuu monenlaisia tunnetiloja ja hyvinvoinnin asteita. Oppilaat eivät ole poikkeus.

Ei yksittäinen Reflect-kysymys tietenkään avaa oppilaan tuntoja syvällisen perusteellisesti, mutta koska niiden esittäminen ja niihin vastaaminen on tehty niin helpoksi, voidaan kysymys esittää viikottain tai vaikka useamminkin. Näin saadaan yksityiskohtaista tietoa pidemmältä ajalta ja juuri tämä kertynyt data on arvokasta ja kertoo meille oppilaan hyvinvoinnista ja sen kehittymisestä.

Insights

Nykyisin tuodaan monesti esille sitä, kuinka meidän jokaista klikkausta ja nettisivulla viipymistämme seurataan. Harvoin kuitenkaan pääsemme itse tutustumaan tähän meistä kerättyyn dataan. Teamsin Insights tekee tähän poikkeuksen, sillä se päästää meidät tutustumaan käyttäytymiseemme pintaa syvemmältä, nimen omaan koulutyön näkökulmasta. Sanoisinkin, että Insights on nerokas Teamsin työskentelystä ja käyttäjien hyvinvoinnista dataa yhteenkokoava portaali.

Insights kokoaa etusivulleen graafisen yhteenvedon ryhmäkohtaisista osallistumisista, oppilaiden poissaoloista ja osallistumisista päiväkohtaisesti, oppilaiden lähettämättömistä tehtävistä sekä oppilaiden Reflect-vastauksista. Lisäksi tekoäly on tehnyt minulle muutamia nostoja oppilaistani esimerkiksi lukutaidon edistymisen osalta, oppilaiden aktiivisuuden, myöhästelyn sekä oppilaiden tehtäväkohtaisesta mielialasta.

Opettajana voin siis yhdessä näkymässä nähdä kaikki oleellisimmat tiedot kaikkien opetusryhmieni tilanteesta. Tarvittaessa yleisnäkymästä voidaan kuitenkin mennä ryhmäkohtaiseen näkymään ja sieltä voidaan jatkaa myös ihan yksittäisen oppilaan tasolle asti. Lisäksi Insightsista on olemassa myös premium versio, joka mahdollistaa yhteenvedot organisaatio tasolla aina yksittäisen rehtorin tarpeista sivistysjohtajaan asti.

Tehtävätyökalu

Olen syvästi viehättynyt Teamsin tehtävätyökalusta. Vaikka se on selkeä ja yksinkertainen, on se kuitenkin riittävän monipuolinen vaativaankin työskentelyyn. Voin esimerkiksi luokitella tehtäviä, joka mahdollistaa tehtävien erottelun esimerkiksi kertaustehtäviin ja esitelmäohjeisiin. Pystyn myös nauhoittamaan videolle tehtävänannon suoraan osaksi annettua tehtävää. Kuitenkin yksi kahdesta suosikkiominaisuuksista on arvosteluohje. Eli pystyn tehtäväkohtaisesti määrittelemään ne kriteerit, millä tulen tehtävän arvostelemaan. Varsinkin ensimmäisellä kerralla tehtäessä tämä on työlästä, mutta tehtyjä arvosteluohjeita voi käyttää uudelleen myös toisissa tehtävissä.

Nämä arvosteluohjeet ovat sitten myös oppilaalla näkyvissä tehtävänannon yhteydessä. Näin oppilas voi itse päättää, millaista arvosanaa hän tavoittelee. Samalla hän myös tietää, mikä on se vähimmäismäärä, mitä tarvitsee tehdä saadakseen tehtävän hyväksytysti suoritettua. Tällä tavoin saan arviointia tehtyä läpinäkyvämmäksi heti tehtävänannon alkuvaiheessa sekä siten ohjattua oppilasta toimimaan tavotteiden mukaisesti.

Toinen suosikkiominaisuus on Lukutaidon edistyminen. Omassa opetuksessani en olisi sitä pystynyt hyödyntämään, mutta voisin kuvitella, että varsinkin alakoulun ensimmäisillä luokilla siitä on varmasti paljon iloa ja hyötyä. Lyhykäisyydessään siis Lukutaidon edistymisessä on kyse siitä, että opettaja lataa oppilaalle luettavaksi jonkin tekstin ja oppilas tekee siitä sitten tallenteen, missä lukee tekstin ääneen. Halutessaan opettaja voi myös vaatia äänen lisäksi suorituksesta videota.

Tekstin lukeminen, videointi ja palauttaminen tapahtuvat siis kaikki Teamsin Lukutaidon edistyminen-työkalun sisällä. Todella näppärää siis. Opettaja voi määritellä, kuinka monta kertaa oppilas saa uusia tehtävän sekä kuinka paljon oppilaalla on aikaa lukea kyseinen teksti. Lopuksi opettaja saa oppilaan tekemän videon lisäksi vielä tekoälyn merkitsemän tekstin, johon on merkitty mm. sanan yli hyppääminen, sanan lisääminen, väärin lausuminen, toisto ja itsensä korjaaminen. Lukekaa edellinen lause vielä uudelleen. Aivan uskomattoman hieno ominaisuus! Tämä toiminto tukee nyt myös suomen kieltä! Lisäksi opettaja voi myös manuaalisesti tehdä merkintöjä tekstiin, joihin löytyy myös näppärät pikanäppäimet. Eli sujuvaksi on tehty tämäkin!

Ehkä eräänlaisena kirsikkana kakun päällä on vielä se, että Lukutaidon edistymisestä menee tieto myös Insightsiin. Siellä saan koosteen, jos jokin sana on ollut oppilaideni mielestä erityisen vaikea. Itseasiassa saan koosteen kaikista luokalle haasteellisista sanoista, joita voin sitten oppilailtani kysellä ja joita voidaan yhdessä harjoitella.

Yhteenveto

Tässä kolme itselleni mahtavinta juttua Teamsissa. Monesti tuntuu, että miten joku yksinkertainen asia ei muka toimi vielä 2020-luvulla. Teamsin suhteen näin ei kuitenkaan ole. Melkein tekee mieli sanoa, että Teams tarjoaa tulevaisuuden työkaluja käyttöömme jo nyt.