23-01-2023

Digitaalisuus Suomen kouluissa – ilmassa leijuva heliumpallo vai luonteva osa oppimista?

2000-luvulla digi alkoi tulla osaksi suomalaista koulujärjestelmää, mutta tuolloin se oli pääsääntöisesti eräänlainen heliumpallo, joka leijui irrallisena ilmassa ja vedettiin kerran viikossa digitunnin ajaksi alas. Tänä päivänä digi on kiinteästi integroitu opetussuunnitelmaan ja parhaimmillaan se on luonteva osa oppimista ja opettamista. Huonoimmillaan digi on kuitenkin edelleen pakollinen paha, joka on enemmän vastenmielinen opetustilanteen häiriötekijä tai vain mukavaa ajanvietettä opiskelijoille koulupäivän päätteeksi.

Petri Saloma
Senior Advisor

Digitaalisuuden hyödyntämisen haasteille Suomen kouluissa on paljon eri syitä. Osassa kouluista ei yksinkertaisesti ole edes peruslaitteita. Opettajien osaamiseen ei välttämättä ole osattu tai haluttu panostaa. Erilaisia järjestelmiä, laitteita ja palveluita on saatettu hankkia ajan saatossa ilman suurempaa suunnitelmaa. Luokan yläpuolella leijuu siis edelleen pilvi irrallisia heliumpalloja, joita vedellään alas ilman suurempaa suunnitelmaa ja niiden linkittymistä kokonaisuutena oppilaan oppimiseen. 

Kun irralliset teknologiset heliumpallot yhdistetään kiinteäksi osaksi pedagogiaa ja opetuksen sisältöä, syntyy digipedagogiikan kokonaisuus. Kaikkien kolmen eri osa-alueen on tuettava toisiaan ja niiden on oltava tasapainossa keskenään. Ensisijainen tavoite on tukea oppilaan oppimista. Jokaisella ”oppijalla on oikeus digitaaliseen osaamiseen”, kuten on linjattu Opetushallituksen luomissa uusissa lukutaidoissa


Digipedagogiikka


Atean ja Tiera Verkkokaupan asiantuntijoilla on teknologisen osaamisen lisäksi myös vahvaa pedagogista osaamista. Laitteiden ja teknologian lisäksi pystymme tarjoamaan tuki- ja koulutuspalvelut pedagogiselta pohjalta.

Digipedagogiikan olemme jakaneet kahdeksaan osa-alueeseen: 

  1. Laite- ja ohjelmistohallinta 
  2. Oppimisen laitteet 
  3. Oppimisympäristöt  
  4. Laitehallinta ja suojaus 
  5. Uuden oppimisen välineet 
  6. AV ja tilat 
  7. Datan hyödyntäminen 
  8. Koulutus 

Huomioimalla yllä mainitut eri osa-alueet digistä todella saadaan luonteva osa oppimista. Olemme luoneet tästä kokonaisuudesta tehokkaan kehityspaketin, joka on helposti skaalattavissa niin yksittäisen koulun laitetarpeisiin kuin isomman kaupungin kokonaisvaltaisen digipedagogisen suunnitelman tekemiseen. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.