23-01-2023

Tarkkaan valittuja ratkaisuja ja kehittävää oppimista osaavan edu-tiimin avulla

Me Atealla rakennamme Suomea tietotekniikalla. Kauttamme on mahdollista saada kokonaisvaltaisia tietoteknisiä ratkaisuja, aina suunnitelmista laitteisiin ja käytön opastukseen saakka. Nämä toteutetaan aina asiakkaan tilanne huomioiden, koska jokaisella asiakkaalla on omat erityispiirteensä ja -tarpeensa. Näin on myös sivistystoimen asiakkaillamme.

Alex Ylinärä, Atea.
Alex Ylinärä
Educational Consultant

Tietotaitoa ja vahvaa kokemusta opetusalalta  

Edu-konsulteillamme on laaja ymmärrys kasvatusalan, oppilaitosten ja koulujen ympäristöistä. Tiimissämme kaikilla on omakohtainen kokemus eri opetusalan tehtävistä; varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja käytännön kasvatustyöstä hallintoon. Asiantuntijamme siis tuntevat ja tietävät sen todellisuuden, missä asiakkaamme työskentelevät ja puhuvat siten samaa kieltä heidän kanssaan. Näin pystymme varmistamaan, että asiakkaamme saavat varmasti asiantuntevaa palvelua ja että heidän tarpeisiinsa löytyy aina parhaat mahdolliset ratkaisut. 

Monipuolisia ratkaisuja ja tukea oppilaitoksille 

Edu-konsulttimme ovat mukana, kun suunnittelemme tulevien sukupolvien AV-ratkaisuja uusiin tai peruskorjattaviin kohteisiin. Yhdessä asiakkaan kanssa mietimme ratkaisuja, jotka toimivat nykyhetkessä ja tulevaisuudessa sekä palvelevat erityisesti pedagogisia tarpeita. 

Maailma ympärillä muuttuu nopeasti ja opetuksen on vastattava sen haasteisiin. Päivittyvät opetussuunnitelmat sekä opetusministeriön ja opetushallituksen ohjeistukset vastaavat omalta osaltaan näihin muutoksiin, mutta viime kädessä jokaisen kunnan täytyy tehdä omat suunnitelmansa ja ratkaisunsa. Kun näitä strategioita laaditaan, edu-konsulttimme auttavat löytämään sopivat ratkaisut opetuksen järjestäjän tarpeisiin. Ratkaisut luodaan kartoittamalla nykytilanne, määrittelemällä tavoitteet ja suunnittelemalla, miten ne saavutetaan. 

Rakennusten valmistuttua ja laitteiden saavuttua on käyttöönoton aika. Tämä tapahtuu monesti kuntien oman IT-hallinnon toimesta, mutta edu-konsulttimme ovat usein mukana loppukäyttäjien ohjaamisessa ja koulutuksessa. Vaikka aineenhallinta on opettajan työn keskeisin alue, myös ohjelmistot ja laitteet kehittyvät sen verran huimaa vauhtia, että aina aika ajoin on syytä päivittää tietonsa ja osaamisensa myös niiden suhteen. 

Uusimpia oppeja yhteistyökumppaneilta ja käytännönläheistä koulutusta 

Suomen kouluissa käytetään pääasiallisesti kolmea eri ekosysteemiä, Applea, Googlea ja Microsoftia. Edu-konsulttimme ovatkin näiden kaikkien edellä mainittujen ekosysteemien erityisosaajia. Oman lukunsa nykyaikaiseen koulutyöskentelyyn tuovat myös Uuden oppimisen välineet (STEAM), jotka omalta osaltaan rikastavat ja monipuolistavat opetusta ja siten myös syventävät oppimiskokemusta. Atean edu-konsultit tarjoavat myös näille välineille pedagogista käyttökoulutusta, jolloin voidaan oikeasti ja aidosti soveltaa koulutuksessa opittua myös suoraan luokkaopetukseen. 

Nähdään opetusalan tapahtumissa 

Edu-konsulttejamme voi tavata myös eri opetusalan tapahtumissa pitkin Suomen niemeä. Kohtaamme mielellämme asiakkaitamme messuständeillä, kerromme kentän kuulumisia sekä esittelemme alan uutuuksia. 

Ollaan yhteyksissä ja nähdään!