Siirry sisältöön
Oulussa on lähdetty täyttä höyryä toteuttamaan STEAM-opetusta, joka yhdistää eri oppiaineita laajoiksi kokonaisuuksiksi. Kouluissa on omat Värkkäämöt, Ähräämöt ja Tuunaamot, joissa kaikki oppivat yhdessä tekemällä ja huipputeknologian avulla.
Oulun Kaupunki
Smart School

Oulun kaupunki on Suomessa eri alojen oppiaineita yhdistävän STEAM-opetuksen (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) edelläkävijä. STEAM-oppimisessa pääosassa on oppilas itse. Koulutyö on kokeilevaa ja yhteisöllistä: oppilaat kehittävät oppimiskokonaisuuksia yhdessä opettajien kanssa. Myös opettajien keskinäinen yhteistyö on tärkeää. Yhdessä tekeminen parantaa sekä oppimista että koulun toimintakulttuuria.

Kokeilevuus ja yhteisöllisyys kuvaavat hyvin myös sitä, kuinka Oulu on noussut nykyiseen asemaansa opetuksen uudistamisessa. Kuusi koulua lähti kokeilemaan STEAMia vuonna 2018 ja nyt mukana on yli 30 koulua. Lisäksi joukkoon kuuluu päiväkoteja ja lukioita.

”Toimintamme on rakentunut vahvan, kouluilta lähteneen yhteisöllisyyden varaan, jota kaupunki tukee kaikin tavoin. Kun uusi koulu tai päiväkoti tulee mukaan, autamme niitä uuden oppimisessa ja otamme mukaan verkostoon, jossa kaikki tukevat toisiaan”, Oulun kaupungin STEAM-koordinaattori, projektipäällikkö Paula Vorne kertoo.

”Valtakunnallinen opetussuunnitelma korostaa seitsemää laaja-alaisen osaamisen taitoa ihan varhaiskasvatuksesta lukioon asti. Jokaisella oppilaalla pitää olla vähintään kerran lukuvuodessa isompi, monialainen oppimiskokonaisuus, jossa on yhdistelty eri oppiaineita. STEAM soveltuu tämän toteuttamiseen erinomaisesti.”

Oulujoen koulun neljäsluokkalaiset ovat suunnitelleet ja valmistaneet esimerkiksi omia soittimia STEAM-opetuksessa.

Laitteita testataan yhdessä

STEAM-opintokokonaisuudet voivat sisältää mitä tahansa oppiaineita. Oulun opinpoluissa on viisi osa-aluetta: käden taidot ja askartelu, tutkiminen ja innovointi, koodaus ja ohjelmointi, digitaalinen suunnittelu ja valmistaminen sekä taide ja kirjallisuus. 

STEAM-oppimisen olennainen osa ovat erityiset Makerspace-tilat, joita Oulussa kutsutaan tosin oman murteen mukaisesti muun muassa Koklaamoksi, Ähräämöksi, Tuunaamoksi ja Värkkäämöksi. Niissä harjoitetaan opetussuunnitelman mukaisesti esimerkiksi ongelmanratkaisua ja vastuun kantamista yhdessä. 

Ähräämisessä ja tuunaamisessa tarvitaan esimerkiksi 3D-tulostimia, vinyyli- ja laserleikkureita, CNC-jyrsimiä, robotteja ja erilaisia ohjelmointi- ja elektroniikkatyökaluja. Ne hankitaan Tiera Verkkokaupasta, ja Oulun STEAM-porukka tekee tiivistä yhteistyötä hankinnoissa Atean kanssa. Ateassa panostetaan koulujen tukemiseen uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa. Yhtiössä toimii useita pedagogitaustaisia asiantuntijoita, jotka tuntevat hyvin koulujen arjen haasteet.  

Paula Vorne opastaa neljäsluokkalaista Annia vinyylileikkurin käytössä. ”STEAMin avulla voi edistää hienosti laaja-alaisten taitojen harjoittelua, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä monilukutaitoa. Siihen yhdistyy helposti myös myös yrittäjyyskasvatus, varsinkin sisäisen yrittäjyyden ajatusmalli”, Paula Vorne kertoo.

Aleksi seuraa silmä tarkkana oman soittimensa osan valmistumista 3D-tulostimessa.

”Testaamme ensin itse erilaisia teknologisia uutuuksia, jotta tiedämme ovatko ne sopivia ja turvallisia koulukäyttöön. Sen jälkeen keskustelemme koulujen kanssa. Niiltä saatu palaute onkin todella tärkeää, koska vain siten saamme tietää, miten laitteet toimivat arjessa”, kertoo Atean Pohjois-Suomen edu-puolesta vastaava Janne Konttinen. 

Atealaiset pedagogit tekevät erityisen tiiviistä yhteistyötä oululaisten kanssa STEAM-opetusteknologian kehittämisessä. 

”Kun löydämme uusia mahdollisia laitteita maailmalta, ne menevät usein ensin Ouluun testattaviksi. Jos ne vaikuttavat hyviltä opetuksen kannalta, ne pääsevät myös valikoimaamme. Toisaalta jos Oulussa herää tarve johonkin laitteeseen, he kysyvät, mikä olisi paras tuote kyseiseen käyttöön ja onko sitä mahdollista saada Tiera Verkkokauppaan. Yhteistyö on siis hedelmällistä molempiin suuntiin ja siinä auttaa, että puhumme pedagogeina samaa kieltä”, Konttinen kertoo. 

Teknologiaa pedagogia edellä

Oulun kaupunki on kehittänyt yhdessä Atean kanssa kolme erilaista laitepakettia koulujen STEAM-opetukseen: digitaalisen suunnittelun ja valmistamisen paketti, ohjelmoinnin ja koodaamisen paketti sekä mediapaketti.  

”Valmiit paketit helpottavat opetuksen aloittamista kouluissa. Digitaalisen suunnittelun ja valmistamisen paketissa on esimerkiksi vinyylileikkuri ja 3D-tulostin sekä Mikro Bit -ohjelmointiväline. Matalan kynnyksen aloituspaketilla pääsee hyvin liikkeelle – se ei ole kovin kalliskaan”, Paula Vorne kertoo.  

Janne Konttinen korostaa, että Oulun STEAM-malli on erinomainen esimerkki muille kunnille, koska siellä lähtökohta on pedagoginen.  

”Oulussa on selkeä systematiikka, kaupunki miettii etukäteen opetukselliset kokonaisuudet ja suunnittelee teknologiapaketit kanssamme sen jälkeen. Se on hyvä vinkki muillekin: ajattele ensin kokonaisuutta ja sen jälkeen mitä haluatte tehdä, miten ja millä välineillä. Tärkeää on nivoa kokonaisuus oppiaineisiin kiinni, ei siis edetä laite edellä, vaan pedagogia edellä”, Janne Konttinen kuvailee. 

Opettajien on tärkeää päästä vaikuttamaan kokonaisuuteen ja hankintoihin. 

”Silloin ollaan oikealla ladulla, kun mietitään, mitä halutaan tuoda oppimiseen lisää. Tarvitaan myös innostuneita opettajia, jotka lähtevät viemän STEAM-opetusta eteenpäin. Oulun stoori on siitä huikea esimerkki.”

Anni viimeistelee soittimensa ulkoasua. 

 

 

 

STEAM-toiminta tarvitsee johdon tuen

Paula Vornen mielestä Oulun STEAM-opetuksessa parasta on, että se syntyi kouluissa – ei ylhäältä annettuna. Hän korostaa kuitenkin, että ruohonjuuritasolta nouseva ajatus ei kasva ja kehity, ellei sitä tueta vahvasti myös ylhäältä päin.

”Oulun sivistys- ja kulttuuritoimen johto on hyvin sitoutunutta STEAM-toimintaan ja ymmärtää sen merkityksen. Koulussa puolestaan tarvitaan rehtorin tuki, jotta uudenlainen opetus voi onnistua.”

STEAM ei ole enää Oulussa hanke, vaan pysyvää toimintaa, jossa miltei koko kaupunki on mukana. Mukana on esimerkiksi Museo- ja tiedekeskus Luuppi sekä Oulun kaupunginkirjasto, kulttuuripalvelut ja Oulun ammattikorkeakoulu ja koulutuskuntayhtymä OSAO. STEAM-koulut tekevät myös yritysten kanssa monenlaisia yhteiskehittämishankkeita.

Oulun yliopistosta mukana on kolme eri tiedekuntaa. Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on mahdollista suorittaa STEAM-sivuaineopinnot ja kasvatustieteellisen tiedekunnan koulutusdekaani on saanut Suomen ensimmäisen STEAM-dosentuurin.

”Teemme yhteistyötä myös luonnontieteellisen sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan kanssa”, Paula Vorne kertoo.

STEAM on osa Oulun kulttuuripääkaupunki-kokonaisuutta. Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026 ja jo nyt suunnitellaan Esimerkiksi Portugalin Averon kaupungin kanssa suunnitellaan jo nyt yhteistä STEAM-toimintaa

Oulun vinkit: näin STEAMin käyttöönotossa kannattaa edetä

Ta-daa! Nyt se on valmis, Annin ja Aalen itse suunnittelema ja tekemä soitin. 

Aloita pienestä ja rohkeasti kokeillen. Toiminta lähtee liikkeelle vahvimmin ruohonjuuritasolta. STEAMista innostuneet ihmiset vievät asiaa tehokkaimmin eteenpäin.

Toiminnalla tulee olla vankka tuki kaupungin johdon puolelta. Kaupungin kannattaa myös koordinoida toimintaa. Näin STEAMia toteuttavat yksiköt saavat tukea arkeensa ja varmistetaan, että STEAM menee myös kokonaisuutena eteenpäin.

STEAMilla pitää olla vahva kytkös pedagogiikkaan ja kouluarkeen, muuten se voi unohtua muutaman kokeilun jälkeen. Toiminnan tulee aidosti toteuttaa pedagogisia ja opintosisältötavoitteita. Yhteistyö ja tiedon jakaminen on keskeistä – oppien ja kokemusten jakaminen kehittää STEAM-osaamista koko kaupungissa. Yhteistyötä kannattaa tehdä niin opettajien ja koulujen kuin kaupungin ja eri toimijoiden kesken. Hyvä esimerkki yhteistyöstä on Oulun mentortoiminta, jossa kokeneet koulut sparraavat ja tukevat STEAM-toimintaa aloittavia yksiköitä.

STEAM-toiminta vaatii hyvää johtamista ja koordinointia niin toimintaa toteuttavissa yksiköissä kuin kaupungin organisaatioissa. Erityisesti rehtoreilla ja päiväkotien johtajilla on tärkeä rooli.

Tutustu Oulun malliin www.STEAMinoulu.fi

Atean vinkit: näin etenet laitteiden hankinnassa

Tutustu Tiera Verkkokaupan STEAM-teknologian valikoimaan. Löydät STEAM-valikoiman Tiera Verkkokaupan ja Tiera Verkkokauppa plussan EDU-valikoimasta kirjautumalla Tiera Verkkokauppaan tai Tiera Verkkokauppa plussaan. STEAM -tuotteisiin voit tutustua myös eShopissa, jos et ole Tiera-asiakas.

Atean Verkkokaupassa on tarjolla valmiita hyviä starttipaketteja moneen käyttöön.

Kaikki tuotteet on myös testattu, että ne sopivat opetuskäyttöön.

Atealla annamme pedagogista koulutusta tuotteiden käyttöön, joko verkossa tai paikan päällä. Koulutuksen avulla laitteita oppii hyödyntämään monipuolisesti.

Olemme toteuttaneet Atealla esimerkiksi robotiikkatyöpajoja tai leikkurien käytön työpajoja.

Kaikenlaiset kysymykset ovat tervetulleita! Ota rohkeasti yhteyttä Atean pedagogisiin asiantuntijoihin ja kerro, mitä haluaisitte toteuttaa ja minkälaisia ajatuksia teillä on STEAMista.

Tiera Verkkokauppa

Oulun kaupunki on Kuntien Tiera Oy:n osakas. Kuntien Tiera Oy on yli 390 kuntatoimijan omistama osakeyhtiö ja yhteiskunnallinen yritys, joka kehittää kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kanssa.

Atean ylläpitämä Tiera Verkkokauppa on Suomen kattavin, kuntakentän käyttöön suunniteltu dynaaminen hankintajärjestelmä. Se helpottaa ja tehostaa kuntatoimijoiden ICT-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palveluiden hankintoja.