Siirry sisältöön
Tietoverkkojen projektiluonteisten palveluiden avulla voit varmistua verkkosi nykytilasta tai varautua tulevaan.

Sovellusarkkitehtuurityöpaja

Työpajassa luomme kokonaisnäkemyksen sovellustesi toiminnasta dataverkossa ja konesalipalveluissa. Työpajassa sovellukset priorisoidaan liiketoimintatarpeidesi mukaisesti ja saat tarvittavat perusteet dataverkon laajennuksiin sovellusten näkökulmasta. Konesalisi ja pilvipalvelut arvioidaan suhteessa sovellusten tarpeeseen ja sovellusten tietoturvaa tarkastellaan kokonaisuutena. Myös sovellusten liikennevuo verifioidaan.

Cisco Icebreaker

Cisco Icebreaker -kartoituksella selvitämme kattavasti ylläpitopalvelujesi tilan. Ensi teemme inventaarion laitteistasi ja kartoitamme eri palveluntarjoajat. Kartoitamme myös laitteet, jotka eivät kuulu palvelujesi piiriin, laitteet, jotka ovat tuen ulkopuolella ja laitteet, jotka tulevat olemaan kolmen seuraavan vuoden aikana tuen ulkopuolella.

Kartoituksen jälkeen saat meiltä tarjouksen koko ylläpitopalvelun hoitamisesta sekä lisätietoa, joka  helpottaa budjetointia.

Verkkodokumentointi

Saat käytännöllisen ja ajantasaisen dokumentaation verkkosi toiminnasta. Konsultointityömme laajuudesta sovitaan aina tapauskohtaisesti. Yleensä dokumentointi koskee verkkokomponentteja ja verkkosegmenttejä. Työn tekevät sertifioidut senior-tason verkkoarkkitehtimme.

Dokumentaatio luovutetaan sinulle kaikkine oikeuksineen MS Visio -dokumenttina. Verkkoympäristön kartoitukseen voimme tarvittaessa käyttää erillisiä skannaus- ja diagnostiikkatyökaluja.

WLAN-verkon kuuluvuusaluemittaus

Varmista ja optimoi WLAN-verkkosi toimivuus kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Olemme tehneet verkkojen kuuluvuusaluemittauksia jo yli 10 vuotta erilaisissa asiakasympäristöissä. Voimme toteuttaa mittaukset osana nykyisen verkkosi optimointia, vikaselvitystä tai osana uuden verkon toimivuuden varmistamista ennen varsinaista asennusta.

Saat mittausten jälkeen kattavan dokumentaation tuloksista ja kehitysehdotuksen mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Sovellus- ja tietoturvamonitorointi

Saat arvokasta informaatiota oman dataverkkosi käytöstä ja sen tietoturvan toteuttamisesta. Palvelu sisältää monitoroitavan laitteiston toimituksen tai rakentamisen sekä monitorointilaitteiston liittämisen verkkoon.

Saat raportin verkkoympäristösi tietoturvasta ja asiantuntijamme analyysin monitoroinnin löydöksistä sekä kehitysehdotukset verkkosi tietoturvaan, tietoliikenteeseen ja sovellusten optimoimiseen liittyen.