13-04-2022

Joko teillä tehdään päätökset laadukkaan datan perusteella?

Jotta liiketoiminnan kehityksessä onnistutaan, on huomioitavat tietyt digitalisaation trendit. Jatkossa yrityksessä tehtävistä päätöksistä 70% tehdään tiedon pohjalta, jolloin datan laatu on tärkeässä roolissa. Käyttäjäkokemus on myös entistä suuremmassa roolissa ja erilaiset mobiilisovellukset ovat tulleet mukaan liiketoiminnan prosessien osaksi, jonka vuoksi myös sovellusten kehittämisen pitää tapahtua mahdollisimman ketterästi moderneja menetelmiä käyttäen, liiketoiminnan ehdoilla.

Ihmisen näköinen robotti koskettaa etusormella ohimoaan ja katsoo yläviistoon.

Nykyisin prosesseissa tehtävistä rutiinitöistä jopa 30% on automatisoitavissa huomioiden, että takaisinmaksu on vain 9 kuukautta. Jotta palveluliiketoimintaa pystytään kehittämään digitaalisemmaksi, on arvoketjun rakentaminen aloitettavat integraatioista. Modernit integraatiot mahdollistavat tiedon tehokkaan ja reaaliaikaisen hyödyntämisen eri järjestelmien sekä sidosryhmien välillä.

Kerran syötetty tieto pitää saada hyötykäyttöön. Useilla yrityksillä on käytössä erilaisia järjestelmiä jotka eivät keskustele keskenään. Pahimmassa tapauksessa näissä järjestelmissä on samaa tietoa, joita ylläpidetään manuaalisesti ja tämä toimintatapa on virhealtista sekä tehotonta.

Myös teidän asiakasrajapinnoista tulee erilaisia tarpeita vastaanottaa tai jakaa tietoa sähköisesti. On myös törmätty tilanteisiin, jossa pahimmillaan yhden henkilön takana on liiketoiminalle kriittiset integraatio kenties jopa itse koodattuna. Entä jos hän lähtee pois? Organisaatioissa tulee miettiä, ovatko nykyiset integraatiot ja automaation ratkaisut kestävällä ja luotettavalla pohjalla ja tukevatko ne liiketoiminnan kasvua?

Me Atealla panostamme parempaan ja laajempaan tiedonhallinnan palveluun asiakkaillemme ja viimeisin investointi oli yritysosto, jossa Atea osti Gambit Labs Ab Oy. Nyt meillä on laajempaa osaamista mm. sovelluskehityksestä, tietovarastoinnista, analytiikasta, koneoppimisesta sekä integraatioiden rakentamisesta. 

Integraatiot ovat monen liiketoiminnan selkäranka. Integraatioiden sekä rajapintojen avulla liikutetaan jatkossa tietoa entistä enemmän yli järjestelmä- sekä organisaatiorajojen. Integraatiot ja rajapinnat mahdollistavat digitaalisten verkkojen rakentamisen joilla eri organisaatiot, sidosryhmät, asiakkaat saadaan sitoutumaan teihin kuten myös työntekijät viihtyvät automatisoitujen ja sähköisten prosessien ansioista. Työaikaa vapautuu tuottavampaan tekemiseen ja paremman asiakaspalvelun tuottamiseen.

Puuilon liiketoimintajohto totesi muutamia vuosia sitten, että heidän nykyinen arkkitehtuuri ei ole sillä tasolla jolla saavutettaisiin kasvun tavoitteet. Puuilo päätti uusia verkkokaupan ja lähtivät modernisoimaan integraatioita. Me Ateana autoimme heitä integraatioiden rakentamisessa keskitetyn alustan päälle. Hyödyt hankkeesta ovat olleet merkittäviä, joista voit lukea lisää Puuilon asiakastarinasta. Meillä Atealla on myös projekteja kunnille, vaate- sekä valmistavaan teollisuuteen.

Kipukohtia ratkottaviksi

Nykyisin asiakkaat ja sidosryhmät vaativat paljon enemmän integraatioihin liittyen. Tarpeita tulee jatkuvasti liiketoiminnan suunnalta ja rapapintoja on kyettävä tarjoamaan itse nopeallakin aikataululla. Tietoa pitäisi pystyä jakamaan sähköisesti moneen suuntaan tehokkaasti, mutta monesti rajapintojen koodaaminen on koettu todella kalliiksi. Monesti tässä kohti menee sormi suuhun, sillä onhan meidän yhdellä koodarilla jo paljon töitä?

Tässä onkin se tärkeä ajatus, että nykyisin ei integraatioita tarvitse itse koodata vaan on olemassa integraatioalustoja, joilla saadaan luotua todella nopeasti ja kustannustehokkaasti integraatioita järjestelmien välille vieläpä ilman koodausta.