Siirry sisältöön
Yaskawa Environmental Energy / The Switch on suomalainen yritys, joka on erikoistunut meri-, tuuli- ja teollisuusalojen suuritehoisten muuntimien ja sähkökoneiden valmistukseen. Yrityksellä on tuotantokeskukset Lappeenrannassa ja Vaasassa sekä maailmanlaajuinen tuotanto.

Päämääränä raportoinnin helpottaminen

The Switch yhdisti voimansa Atean kanssa laittaakseen raportointiympäristönsä uuteen uskoon. Tekemällä tiivistä yhteistyötä suomalaisten yritysten ja norjalaisen Stordin tuotantolaitoksen kanssa The Switch ja Atea lähtivät keskittämään raportointia Power BI:n avulla. Tavoitteena oli nostaa sisäisen raportoinnin automatisointia, nopeuttaa tiedon levittämistä koko organisaatiossa sekä luoda vankka tiedonkeruu- ja raporttikehys. Hankkeen tarkoituksena oli tarjota ponnahduslauta tuleville sisäisten raporttien parannuksille.

"Atean ansiosta olemme saavuttaneet uuden tason tietoon perustuvassa huippuosaamisessa. Heidän Power BI -kehitysvalmiutensa ovat tuoneet meille oivaltavia visualisointeja, jotka mahdollistavat nopeammat ja vankemmin tietoon perustuvat päätökset. Atea erottuu edukseen BI-hallintaosaamisensa ansiosta. Heidän huolellisen tiedonhallinta- ja tietoturva-ajattelunsa ansiosta voimme nyt luottaa raportointitietojemme tarkkuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen. Kumppanuutemme Atean kanssa on ollut ratkaiseva askel kohti tehokkaampaa ja turvallisempaa dataympäristöä."

— Mathias Martin, hallintojohtaja, Yaskawa Environmental Energy / The Switch

Synergiasta vauhtia

Atea toimitti The Switchille kaksi erillistä ratkaisua: käytännönläheisen analytiikan hallintakehyksen sekä keskeiset Power BI -raportit ja niitä tukevat tietovarastot (datamarts) ja ETL-prosessit. Näiden ratkaisujen kehittäminen tapahtui samanaikaisesti, jolloin edistyminen tapahtui synergisesti. Lähestymistavalla varmistettiin, että analytiikan hallintakehyksestä tuli käytännöllinen ja konkreettinen asiakirja, joka oli räätälöity The Switchin toimintaympäristöön. Samanaikaisesti raporttien toteuttamisessa noudatettiin huolellisia hallintostandardeja ja ne linjattiin organisaation yleisten tavoitteiden kanssa.

Analytiikan hallintakehys

Analytiikan hallintakehys toimii kattavana oppaana, jossa on määritelty säännöt ja optimaaliset menettelytavat laadukkaiden raporttien tuottamiseksi organisaatiossa. Se on yhteneväinen organisaation liiketoimintavaatimusten kanssa ja kattaa päätökset raportointityökaluista, hallinnasta, pääsynvalvonnasta, sisällön hyväksynnästä, resurssitehokkuudesta, tietojen laadunvarmistuskäytännöistä ja toimintanormeista. Hallintakehyksellä on keskeinen rooli, kun halutaan tuottaa johdonmukaisesti korkealaatuisia raportteja koko organisaatiossa ja edesauttaa standardoitujen, korkeatasoisten lopputulosten luomista.

Power BI  -raportit

Projektin tuloksena tuotettiin keskeiset, liiketoiminnalle välttämättömät Power BI -raportit. Toteutukseen sisältyi tiedon varastointi tietovarastoissa (datamarts) täydennettynä datavirtojen ETL-prosesseilla.

"Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen hanke. Tulevan työn seuranta ja priorisointi tapahtuivat prioriteettiforumissa. Foorumin tehokkaan priorisoinnin ansiosta pystyimme virtaviivaistamaan prosessia säilyttämällä selkeän kehityspainopisteen. The Switchin operatiivisen henkilöstön aktiivinen sitoutuminen BI-raportoinnin kehitykseen mahdollisti sujuvan ja tehokkaan yhteistyön."

— Daniel Djupsjöbacka, analytiikan ja optimoinnin johtaja, Atea

Tehokkaan raportoinnin aikakausi

Raportointikehys luotiin Power BI:llä hyödyntäen käyttäjäkohtaisia Premium-lisenssejä. Tiedot keskitettiin, järjestettiin ja tuotiin saataville Power BI -tietovarastoihin.

Ketterät menetelmät ja yhteistyö prioriteettifoorumissa vauhdittivat hanketta ja loivat pohjan oivaltavalle sisäiselle kehitykselle. Lisäksi datavirtoja varten toteutettiin ETL-prosessi.

Hanke aloitti täysin uuden, tehokkaan raportoinnin aikakauden The Switchissä, mikä helpottaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja kasvattaa toiminnan laadukkuutta.