Siirry sisältöön
Wärtsilä on yksi maailman johtavista merenkulku- ja energiamarkkinoiden innovatiivisten teknologioiden ja elinkaariratkaisujen toimittajista. Sen 17 000 ammattilaista yli 200 toimipisteessä 68 maassa johtavat hiilidioksidipäästöjen vähentämissuuntausta toimialoillaan maailmanlaajuisesti.

Energian optimaalisen saatavuuden varmistaminen

Wärtsilä Energy on edelläkävijä siirtymässä kohti täysin uusiutuvan energian tulevaisuutta. Tämä kattaa tulevaisuuden polttoaineita käyttävät voimalaitokset, joissa käytetään tasapainotusratkaisuja. Se kattaa myös hybridiratkaisut, energian varastoinnin ja optimointiteknologian. Wärtsilä Energyn elinkaaripalvelut on suunniteltu lisäämään tehokkuutta, edistämään luotettavuutta ja takaamaan toimintakyky.

Tekoälyn avulla on mahdollista optimoida voimalaitosten toimintaa. Tässä Atean analytiikkatiimi astui avuksi. Huoltoaikataulun ja paremman yleisen tiedon- ja prosessinohjauksen avulla Wärtsilä voi varmistaa loppuasiakkaidensa sähkön saatavuuden, minimoida laitteiden poistot ja optimoida henkilöstön määrää.

Käynnistysjärjestyksen priorisointi ja huoltoaikataulujen suunnittelu

Käynnistysjärjestyksen priorisointi (starting order priority, SOP) on prosessi, jonka avulla määritetään, missä järjestyksessä tuotantovälineet käynnistetään. Tässä prosessissa tärkeitä tekijöitä ovat tuleva energiantarve ja suunniteltu tuleva huolto. SOP-prosessi suoritetaan tällä hetkellä manuaalisesti.

SOP-toimilla oli useita korkean tason tavoitteita. Näitä olivat sellaisten ohjausjärjestelmäsovellusten ja -integraatioiden tutkiminen ja demonstrointi, joilla voidaan siirtyä nykyisestä ihmisen operoimasta laitoksesta täysin autonomiseen laitokseen, laitoksen monimutkaistumisesta johtuvien työvoimaongelmien ratkaiseminen, jaettujen autonomiavaihtoehtojen arviointi siirryttäessä kohti autonomista laitosta sekä reunatekoälyn hyödyntäminen aikakriittisten ohjausjärjestelmien ja laitoksen prosessointitehon optimoimiseksi. (Jaettu autonomia on toimintatapa, jossa ihmiskäyttäjä ja autonomiaan kykenevä kone tekevät yhteistyössä päätöksiä ja toimia, joita tarvitaan jonkin tavoitteen saavuttamiseksi).

Atea aloitti luomalla SOP:lle algoritmin, joka määrittää automaattisesti, missä järjestyksessä moottorit käynnistyvät voimalaitoksessa.  Kun SOP-algoritmi oli luotu, siirryimme ohjelmoimaan algoritmia laitoksen huoltoaikataulun luomisen automatisoimiseksi. Huoltosuunnittelussa hyödynnetään muun muassa odotettua tulevaa energiantarvetta ja SOP:ta. Nämä kaksi algoritmia – SOP-algoritmi ja huollon suunnittelualgoritmi – ovat yhteydessä toisiinsa.

”Nautimme näiden algoritmien kehittämisestä Atean kanssa. Nämä kaksi ongelmaa ovat monimutkaisia, ja algoritmien käyttöönotosta saatava potentiaalinen arvo on valtava. Atean tuki toimintaprosessien mallintamisessa ja optimoinnin perustana käytettävien suorituskyvyn avainmittareiden kehittämisessä oli erittäin hyödyllistä.”

— Niko Vettenranta, Senior Development Manager, Wärtsilä Energy Business

Tulevaisuuden monet mahdollisuudet

Tämänkaltaiset hankkeet edellyttävät kärsivällistä toteuttamista askel kerrallaan. Koska suunniteltu huolto ei ole ainoa tekijä aloitusjärjestyksen määrittämisessä, muut syötetyt tiedot voivat olla arvokkaita tulevaisuudessa.

Laajemmin tarkasteltuna suunnittelua ja priorisointia voidaan soveltaa monenlaisiin yrityksiin. Esimerkiksi tuotannon suunnittelusta voitaisiin huolehtia käyttämällä tilauskantatietoja automatisoidun ja optimoidun aikataulutuksen tekemiseen.

”Wärtsilällä oli alusta alkaen selkeät tavoitteet, joten yhteistyö on ollut helppoa. Hanketta hiottiin matkan varrella yhteisellä aivoriihellä, mutta suurin tekijä kestävien algoritmien luomisessa oli käytännön esimerkit ja helposti saatavilla oleva tieto. Kaiken kaikkiaan oli ilo luoda todellista lisäarvoa Wärtsilän liiketoiminnalle.”

— Daniel Djupsjöbacka, Head of Analytics and Optimization, Atea Finland Oy

 

  • Asiakas: Wärtsilä Energy Business
  • Milloin? Yhteistyötä toukokuusta 2021 asti
  • Projektin laajuus: Suuri
  • Tekniset tiedot: Python