Siirry sisältöön
Jätehuoltoyhtiö Stormossen vastaa kuuden kunnan jätehuollosta. Yhtiö sijaitsee Mustasaaren Koivulahdessa, ja vuonna 2019 sen liikevaihto oli 14,4 miljoonaa euroa. Kiertotalous on merkittävä osa yhtiön toimintaa, sillä yhtiö muuntaa biojätettä ja lietettä kompostimullaksi ja ajoneuvoissa käytettäväksi biokaasuksi.

Helmikuussa 2017 Stormossen perusti Vaasan seudun ensimmäisen julkisen biokaasun tankkausaseman. Saman vuoden toukokuussa yhtiö avasi jalostamon, jossa biokaasusta jalostetaan liikennepolttoainetta. Lisäksi Stormossen on perustanut Vaasan kaupungin kahdelletoista kaasubussille bussivarikolla käytettävän hidastankkausaseman, ja yhtiöllä on myös julkinen liikennekaasun tankkausasema.

Datasta johtopäätöksiin  

Stormossenilla oli paljon yhtiön tuotantoprosessista kerättyä dataa. Yhdessä tunnistimme keskeiset tiedot, joiden avulla prosessia voidaan optimoida. Atea auttoi yhtiötä löytämään yhteyden tärkeimpien tuotantoparametrien ja taloudellisen tuottavuuden välillä. Tuloksien avulla Stormossenille luotiin räätälöity tuloslaskelmamalli, joka mahdollisti taloudellisten vaikutusten arvioinnin.

Autoimme asiakasta muodostamaan datan avulla paremman käsityksen prosessin kannalta olennaisista tiedoista sekä tunnistamaan ne toimenpiteet, joita on seurattava tarkasti, jotta tuotantoprosessia voidaan optimoida. Lisäksi autoimme asiakasta hahmottamaan, miten tärkeimmät suorituskykymittarit linkittyvät taloudelliseen tulokseen. 

Lisäksi autoimme asiakasta antamaan tuotantolaitoksessa työskenteleville työntekijöille reaaliaikaista ja päivitettyä tietoa suorituskykymittareista visuaalisesti houkuttelevalla tavalla. 

”Atea on antanut meille tärkeää tietoa tuotantolaitoksen kapasiteetista ja kannattavuuden optimoinnista. Lisäksi se on antanut meille hyödyllisiä neuvoja tuotannon optimointiin. Atean kanssa on ollut todella mukava tehdä yhteistyötä!”

— Aimo Latvala, Stormossenin toimitusjohtaja

Lopputulos 

Projekti on parantanut tuotantolaitoksen tuottavuutta, sillä nyt tuotantolaitoksen kapasiteettia osataan hyödyntää tehokkaammin, seuranta on avoimempaa, toiminta kustannustehokkaampaa ja projektin tuottamat tiedot auttavat ymmärtämään prosessia paremmin.

 

”Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen projekti, joka on selvästi osoittanut datavetoisen päätöksenteon tuomat hyödyt liiketoiminnassa ja operatiivisen toiminnan johtamisessa. On myös mahtavaa olla mukana edistämässä kiertotalouden kehittämistä.”

— Daniel Djupsjöbacka, Head of Analytics and Optimization, Atea
  •  Asiakas: Ab Stormossen Oy
  •  Milloin? Projekti valmistui marraskuussa 2020