14-12-2015

Tuottavassa työympäristössä johdetaan kulttuuria

Meillä suomalaisilla on erinomaiset edellytykset kehittää toimintatapoja, joilla voimme varmistaa turvatun ja kannattavan tulevaisuuden niin yksilöille kuin yrityksillekin. Toimintaympäristössämme tapahtuvat muutokset, tiukka taloustilanne ja kiristyvä kansainvälinen kilpailu pakottavat meidät yhä enemmän miettimään, mitkä ovat ne keinot, joilla varmistamme hyvinvoinnin jatkumisen seuraaville sukupolville.

Tarkoituksenmukaiset työympäristöt ja itselle valitut työnteon välineet lisäävät työhön käytettyä tehokasta aikaa. Työn tuottavuuden lisäämiseksi ei siis tarvita pidennettyjä työaikoja vaan rohkeutta uudistaa ennakkoluulottomasti yrityskulttuuria ja johtamista. Siten voimme varmistaa, että työelämässä on imua ja energisiä ihmisiä tulevaisuuttamme turvaamassa.

Hyvä yrityskulttuuri syntyy vapauden ja vastuun sopivalla yhdistämisellä. Meillä Ateassa kutsutaan rytmityöksi sellaista työtä, jota tehdään ajasta ja paikasta riippumatta tarkoituksenmukaisessa ympäristössä. Monitilatoimistossamme erilaiset työskentelytilat mahdollistavat sopivimman työympäristön kulloinkin käsillä olevan työtehtävän mukaan. Työtä voidaan tehdä avokonttorissa, ryhmätyötiloissa, hiljaisessa tilassa, asiakkaan luona, kotona tai vaikkapa kahvilassa.

Myös työvälineillä on merkitystä ja siksi jokaisella atealaisella on mahdollisuus valita omaan työhön parhaiten soveltuva puhelin, kannettava tietokone tai tabletti. Valinnanvapauden ja työntekijöiden tasa-arvoisen kohtelun yhdistäminen on mahdollista Atean kehittämän Free Choice -mallin avulla.

Mitä vapauden ja vastuun yhdistelmästä sitten seuraa? Yksilötasolla mielekkyyden tunne vahvistuu ja vaikuttaa myönteisesti tuottavuuteen. Tällaisessa toimintakulttuurissa verkottumisen ja erilaisten näkemysten ennakkoluuloton yhdistäminen korostuvat. 

Johtamiskulttuurimme kehittämisessä tavoitteiden johtaminen ottaa etumatkaa perinteiseen kontrollijohtamiseen. Päivittäisessä johtamisessa pyrin elämään kuten opetan. Ateassa on vahva kulttuurin kehittämisen ote ja meille ihmiset ja heidän osaamisensa ovat kaikki kaikessa. Se ei ole vain korulause tai johtajan mantra, jota hoetaan virallisessa viestinnässä. Haluamme olla The Place to Be – paikka jossa asioita tehdään suurella sydämellä ja pilke silmäkulmassa.

Me uskomme vilpittömästi siihen, että hyvä yrityskulttuuri heijastuu ulospäin ja sitä kautta tekee meistä sellaisen kumppanin, jonka kanssa halutaan työskennellä. Tällaisen kulttuurin rakentamisessa jokaisella yksilöllä on merkittävä rooli.

Eri organisaation osien tai toimialojen yhteistyö luo synergiaa ja parhaimmillaan aivan uudenlaisia liiketoimintaideoita. Tarvitsemme niin digitaalisia kuin fyysisiä toimintaympäristöjä näiden ideoiden kasvualustoiksi ja ponnahduslaudoiksi.