17-01-2018

Azuren kustannukset

Viime aikoina minulta on usein kyselty, miten Azuren kustannukset muodostuvat, kun puhutaan virtuaalikoneista. Monesti organisaatioilla on erilaisia jo hankittuja lisenssejä ja tehtyjä sopimuksia, joiden hyödyntäminen Azuren ostamiseen ei ole aina selvää. Microsoft auttaa kustannuksissa erityisesti tilanteissa, joissa puhutaan erilaisista hybrid-käyttöskenaarioista tai kun resursseja hankitaan pitkäksi ajaksi.

Kustannuksista kiinnostuneiden on helppo aloittaa laskelmien tekeminen Microsoftin hyvin toimivasta ja kattavasta laskurista. Laskurin avulla on helppo vähintään haarukoida tietyn kokonaisuuden kuukausikustannuksia. Laskelmia tehtäessä ei saa unohtaa, että kustannuksia on helppo pienentää. Aina kannattaa optimoida palveluiden käyttötunteja, skaalata palveluita niin horisontaalisesti kuin vertikaalisesti (kumpikin automaattisesti), jotta koskaan ei makseta kapasiteetista, jota ei tarvita.

Kaksi tapaa säästää kustannuksissa

Ensimmäinen ja yleensä itsestään selvä tapa säästää virtuaalikoneiden kustannuksissa Azuressa on ”Azure Hybrid benefit”. Tilanteessa, jossa organisaatiolla on Standard- tai Datacenter-lisenssejä ylläpidossa, on mahdollista säästää virtuaalikoneen hinnassa noin 40 %.

Paras säästö saadaan, kun tätä etua käytetään tehokkaiden palvelinten kanssa (kuten vaikka D8v3). Säästö pohjautuu siihen, että kerran maksetuista OS-lisensseistä ei tarvitse maksaa Azure Windows Server virtuaalikoneella mitään niin kauan kuin lisenssejä tarvitaan vielä omassa konesalissa. Tässä tapauksessa virtuaalikoneen hinta vastaa Linux-palvelimen hintaa. Datacenter- tai Standard-lisenssillä saa kaksi maksimissaan kahdeksanytimistä palvelinta.

Toinen paljon uudempi tapa säästää kustannuksissa on ”Azure Reserved VM Instances”, joka julkaistiin 16.11.2017. Malli mahdollistaa jopa 72 % kustannussäästöt, kun organisaatiosi on valmis sitoutumaan tiettyyn kapasiteettiin vuodeksi tai kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Tämä malli sopii skenaarioihin, joissa kapasiteettitarve on jatkuva ja siihen ei ole tulossa muutoksia. Sopimus on mahdollista lopettaa, mutta tällöin pitää maksaa sopimussakko (12 % jäljellä olevasta sopimussummasta). Sopimus toki sallii resurssikokojen muuttamisen vastaamaan paremmin omia tarpeita. Tässä mallissa ainoana rajoitteena on se, että A- ja G-sarjan koneet eivät ole tämän edun piirissä.

Yhdistämällä nämä kaksi säästökomponenttia voidaan päästä parhaimmillaan jopa 82 % säästöihin. Me Atealla osaamme aina kysyä tarvittavat kysymykset ja haluamme optimoida kustannukset parhaalla mahdollisella tavalla. Kustannustasoon on mahdollista toki vaikuttaa myös sillä, millaisen sopimuksen kautta Azurea hankintaan (luottokortti, CSP, EA).

Säästöt eivät ole Azuren ainoa etu

Minusta kustannusten lisäksi pitäisi puhua yhtä paljon siitä miten erilaiset Azuresta saatavat palvelut nopeuttavat palveluiden kehitystä, parantavat käytettävyyttä ja tuovat näkyvyyttä, jota ei ole helppo omasta konesalista saavuttaa. Eri palveluiden osalta kustannusten optimointi onkin sitten jo toisen blogin arvoinen.

Jos Azure-kustannukset kiinnostavat kokonaisuutena ja haluat saada kuvaa pilven potentiaalisista säästöistä, ota yhteyttä. Pelkän lift-and-shift 1:1 -suunnitelman lisäksi teemme aina arvioita myös siitä, miten siirtymä IaaS à PaaS auttaa alentamaan kustannuksia ja vähentämään ylläpitokuormaa. Lopputuloksena sinä ymmärrät, mistä kustannukset koostuvat ja mitä työkuormia kannattaa jo tänään lähteä viemään Azureen.