05-02-2020

Muuttuvan kouluympäristön johtaminen. Miten teknologia valjastetaan tukemaan tulevaisuuden menestyjiä?

Tämän päivän koulun pitää valmentaa oppilaat ammatteihin, joita ei vielä edes ole olemassa. Atean ja Applen yhteisessä Johtajuuden mahdollisuudet muuttuvassa kouluympäristössä -workshopissa keskustelimme teknologian vaikutuksesta opetukseen sekä siitä, miten rakentaa oppimista parhaiten palveleva teknologiaympäristö.

Lapsia lukemassa tekstiä tableteilta

Minulla oli kunnia vetää workshopia yhdessä Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulujen lehtorin Sampo Forsströmin kanssa. Workshopiin osallistui koulujen rehtoreita ja muita koulumaailman päättäjiä.

Päivän teemaan virittäydyttiin Sampon alustuksella siitä, miten nykypäivän koulujen tehtävä on valmistella oppilaita ammatteihin, joita ei vielä edes ole olemassa – arvioiden mukaan vuonna 2030 ammateista 65 % on tällaisia. Siksi on erittäin tärkeää nostaa perinteisten oppiaineiden ja taitojen rinnalle ongelmanratkaisu- ja kommunikaatiotaitojen opettaminen sekä oppilaiden valmentaminen elinikäiseen oppimiseen. 

Teknologia muuttaa perusteellisesti jopa perinteisiä palvelualoja. Näimme, miten jo nyt on mahdollista  pyörittää hotellia, jossa lähes kaikki toimii robotiikan, mobiiliteknologian ja kasvontunnistuksen avulla. Keskustelimme pitkään siitä, johtaako teknologian kehitys merkittävästi vähenevään inhimilliseen kanssakäymiseen ja onko teknologia edes lopulta tarpeellista kaikkialla siellä, mihin sitä on mahdollista tuoda.

Workshopin pohjana käytimme Applen e-kirjoja Johtajuuden elementit ja Innovointi kouluissa.  Johtajuuden elementit -kirjan teemoista syvennyimme neljään eri elementtiin: visio, kulttuuri, rahoitus ja hankinta sekä arviointi. Koko kolmituntisen workshopin ajan käsittelimme äärimmäisen laajasti erilaisia kysymyksiä näiden (ja hieman muidenkin) aihealueiden tiimoilta.

Selkeä trendi oli havaittavissa siinä, että vaikka organisaatioiden visiot ja toimintakulttuurit olivat moninaisia, oli kaikilla hyvin samanlaiset haasteet: oppilaiden eriarvoisuus erilaisista lähtökohdista tai muista tekijöistä johtuen, haastavat taloudelliset tilanteet, laitehankintamallien ja lähtökohtien kirjavuus sekä se, että aina ei edes tarkalleen tiedetä, miksi joitakin hankintoja tehdään. Workshopin osallistujien omissa kouluissa oli jo oppimista tukevan teknologian kannalta merkittävän verkkoteknologian ongelmat saatu korjattua. Kaikkialla näin ei ole ja kiistaton fakta on, että ilman toimivaa verkkoa ei teknologiasta saada opetukseen sen tarjoamia hyötyjä.

Oikein valittu teknologia tukee opetusta ja oppimista

Kun ajatellaan opetusta ja varsinkin oppilaan oppimista, voidaan teknologian avulla luoda täysin uudenlaisia tapoja oppia sekä tietenkin opettaa. Oman kokemukseni mukaan yksi pahimpia esteitä sille, että kouluissa olisi paras mahdollinen teknologia tukemassa oppilaita on se, että laitehankintoja ei tehdä oikein perustein. Tähän on monia eri syitä enkä tarkoita että näin aina olisi. Sen verran usein kuitenkin, että olemme Ateassa sen tunnistaneet jo vuosia sitten ja olemme rakentaneet oman toimintamallimme ongelman ratkaisemiseksi.

Puhumme kumppanuusmatkasta, jossa pyrimme luomaan joustavan kumppanuussuhteen asiakkaamme ja Atean välille. Kun teemme selkeän kehityssuunnitelman ja sen pohjalta tiekartan, pystymme luomaan selkeän ja kauaskatseisen mallin, jolla saavutetaan paras alusta organisaation menestykselle. Tämä sama ajattelumalli toimii niin suuressa pörssiyrityksessä kuin muutaman koulun kunnassa.

Tavoitteemme on siis luoda asiakkaamme visiota tukeva malli sekä ottaa heidän toimintakulttuurinsa huomioon siinä, miten lähdemme yhdessä kumppanuusmatkaa kulkemaan. Puramme hankintamallit osiin ja tarkastelemme, mitä kaikkea niihin tulisi kuulua.

Monesti laitehankintoja kilpailutetaan puhtaasti hintaperustein, jolloin halvin hinta voittaa. Se on helppo tapa, mutta valitettavasti liian usein se lopulta osoittautuu pitkällä tähtäimellä kalliiksi ja vääräksi tavaksi, kun ilmenee odottamattomia haasteita tai lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä.

Purkamalla hankintamalli osiin ja ottamalla huomioon kaikki oleellinen pitkällä tähtäimellä saavutetaan merkittäviä etuja ja säästöjä.

Esimerkki

Oppilaille ollaan ostamassa uusia laitteita ja päädytään valitsemaan iPad-laitteet palvelumallilla. Ottamalla huomioon laitteiden korkea jäännösarvo jopa neljän vuoden kuluttua tulee 300 euron iPadille lopulliseksi kustannukseksi järkevällä rahoitusmallilla vain 200 euroa!

Palvelumallilla hankittaessa saadaan samalla mukaan kuukausilaskutukseen Applen APL-koulutukset edulliseen kokonaishintaan, suojakuoret, huoltosopimus, vakuutus sekä kierrätys tietoturvallisesti sopimuskauden jälkeen.

Ottamalla huomioon laitteiden koko elinkaari hankintaprosessissa ja yhdistämällä siihen myös tarvittavat palvelut, saavutetaan sekä selkeää säästöä kustannuksissa, että laitteille merkittävästi parempi käyttöaste. Opettajat saavat tarvitsemansa koulutuksen ja oppilaat parempaa opetusta. Atea Edu Complete -palvelumalli toimii juuri näin.

Kumppanuusmatkalla me huolehdimme siitä, että arvioimme asiakkaan kanssa yhdessä määriteltyjen kriteerien täyttymistä ja yhteisen suunnitelman edistymistä. Tällöin kaikki johtajuuden elementit – visio, kulttuuri, rahoitus sekä arviointi – ovat osa yhteistä tekemistä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamista.

Atean tavoitteena on olla alan paras asiantuntija asiakkailleen, jotka voivat huoletta luovuttaa omat ympäristönsä Atean hoiviin. Me haemme maailmalta parhaat teknologiat ja kumppanit tukemaan yhteistä tekemistä siten, että asiakkaamme voivat luottaa Atean tarjoavan parhaat ratkaisut heidän organisaationsa menestymiseen.

Lontoon workshopissa sekä keskustellessani asiakkaiden kanssa näin, että olemme oikealla polulla. Toivottavasti saamme pian paljon uusia asiakaskumppaneita mukaamme toteuttamaan Atean ”Rakennamme Suomea tietotekniikalla” visiota.

”Suosittelen ehdottomasti lukemaan workshopin aineistona käytetyt Applen e-kirjat Johtajuuden elementit ja Innovointi kouluissa. Kirjat ovat lyhyitä, mutta ytimekkäitä. Applen e-kirjoissa on myös interaktiiviset osat, joiden avulla on helppo lähestyä niissä olevien oppien ja ajatusten toimivuutta omassa organisaatiossa.”