Tommi Heiniö

Director, Business Development

Kuvaus

Tommi seuraa aitiopaikalta teknologisen kehityksen suuntaa. Hän on digitalisaation visionäärinen puolestapuhuja. 

Tommi on laatinut Atean asiakkaille digitalisoitumisstrategioita, joten hänellä on vankkaa käytännön kokemusta siitä, miten digitalisaatiolla lisätään työntekijöiden ja organisaatioiden tuottavuutta. Tommilta kannattaa kysyä konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä kaikkea voidaan saavuttaa uuden ajan liiketoimintaprosesseilla moderneissa työskentely-ympäristöissä.

Kirjoitukset