Siirry sisältöön
Atean ylläpitämä Tiera Verkkokauppa sujuvoittaa perusopetuksen laitehankintoja. Kaarinassa laitteet vuokrataan koululaisten käyttöön aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan Tiera Verkkokauppa -rahoituksen avulla.
Kaarinan kaupunki

Kaarinassa jokaisella 4–9-luokkalaisella koululaisella on ollut opetuksessa käytössään oma iPad jo vuodesta 2015 alkaen. Kaupungissa on kymmenen perusopetuksen koulua, joten laitteita uusitaan noin tuhat vuosittain. Kaarina hyödyntää laitehankinnoissaan Tiera Verkkokauppa -puitesopimusta ja sen tarjoamaa rahoitusmallia, jossa kaupungin tai kunnan sivistystoimi voi hankkia kilpailutetusta valikoimasta tarvitsemansa IT-infran vuokraamalla sen kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Aiemmin Kaarinan kaupunki hankki koululaisten iPadit kertahankintoina. Hankintojen kilpailutus ja tuhansien laitteiden elinkaaren hallinnointi oli kuitenkin hyvin työlästä. Iso vuosittainen taloudellinen satsaus herätti myös paljon julkista keskustelua.

”Meillä oli kova paine pitää laitteet käytössä, vaikka ne olisivat jo ikänsä puolesta olleet elinkaarensa päässä ja huonosti toimivia, koska uusien hankinta aiheutti niin suuren menoerän”, kertoo Kaarinan sivistystoimen digikehityspäällikkö Keijo Sipilä.

Kaarina löysi IT-hankintoihin uuden ratkaisun

Kaarinan sivistystoimi alkoi miettiä uudenlaista ratkaisua IT-hankintoihinsa.

”Kartoitimme erilaisia vaihtoehtoja ja päädyimme hankkimaan laitteet jatkossa Tiera Verkkokaupan kautta vuokraamalla”, Keijo Sipilä sanoo.

Tiera Verkkokauppa on helpottanut laitehankintojen suunnittelua, rahoitusta, hallintaa ja kierrätystä. Nyt kaikki tarvittavat IT-hankinnat hoituvat kattavasti yhdellä sopimuksella.

”Homma toimii niin, että nelos- ja seiskaluokkalaiset saavat aina uudet iPadit, joita he käyttävät kolme vuotta. Sen jälkeen laitteet nollataan ja ne lähtevät kierrätykseen. Joka kevät kartoitamme, mitkä laitteet ovat poistovuorossa, ja paljonko tarvitsee hankkia uusia. Myös opettajien laitteet uusitaan samalla.”

Helppoa seurantaa etähallintapalvelun ja Asset Managementin avulla

Uusien laitteiden tilaus tehdään aina ennen kesää ja vanhat kerätään kierrätykseen. Tiera Verkkokaupan palveluun kuuluu myös vanhojen laitteiden poisvienti ja asianmukainen jatkokäsittely.

Uudet laitteet toimitetaan suoraan kouluille ja muille yksiköille palvelumallina. Käyttäjä saa laitteen valmiina käyttöön, ja laite kirjautuu etähallintapalveluun. Etähallintapalvelusta tiedot siirtyvät automaattisesti Atean Asset Management -järjestelmään. Sieltä löytyvät laitteeseen liittyvät tarvittavat tiedot rahoituksesta ja sopimuksista, kuten se, milloin laite on otettu käyttöön ja milloin se on vanhenemassa.

Integraation avulla myös oppilaan luokkatieto siirtyy Asset Managementiin. Tämä helpottaa toimintaa huomattavasti, sillä Asset Managementistä saadaan kouluittain ja luokittain tieto oppilaista, joilla laite on vanhentumassa. Sen perusteella vanhentuvat laitteet voidaan kerätä pois. Keijon mukaan toimiva malli tähän on saatu rakennettua hyvin.

”Tiedämme nyt entistä paremmin, miten laitteet voivat, missä ne sijaitsevat ja missä kohtaa elinkaartaan ne ovat. Tiedot voi myös helposti haarukoida itselleen sopiviksi ja ajaa exceliin. Sarjanumerolla pääsee aina kiinni yksittäiseen laitteeseen.”

Tiera Verkkokaupan palvelumalli vastaa myös tulevaisuuden tarpeisiin

Tulevaisuudessa Kaarinan kaupungin tarvitsema laitemäärä kasvaa, sillä uutta teknologiaa tarvitaan myös varhaiskasvatuksessa. Myös tarpeet muuttuvat. Yläkoulun osalta on keskusteltu, vaihdetaanko iPadit tulevaisuudessa kannettaviin tietokoneisiin.

”Nykyinen palvelumalli mahdollistaa myös laitetyypin ja -mallin muutokset. Voimme halutessamme vaihtaa laitetta, mutta pysymme saman sopimuksen piirissä ja voimme muutenkin toimia kuten tähänkin saakka”, Keijo Sipilä kiittelee.

Hankintamalli tukee vastuullisuustavoitteita

Leasing-palvelumalli edistää myös kestävän kehityksen huomioimista kaikissa koulujen laitehankinnoissa. Tiera Verkkokauppa -puitesopimukset ovat edelläkävijöitä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen huomioinnissa julkisissa IT-hankinnoissa. Kilpailutuksiin on sisällytetty kymmeniä vastuullisuuskriteereitä, muun muassa toimittajilta vaadittava sertifioitu ympäristö- ja yhteiskuntavastuuohjelma, sekä vastuullisten laitteiden valikoima ja saatavuus.

Kestävän kehityksen tavoitteet on helpompi saavuttaa valitsemalla yhteistyössä Atean ja Tiera Verkkokaupan asiantuntijoiden kanssa vastuulliseen elinkaarimalliin soveltuvat laitteet.

”Tiera Verkkokauppa -puitesopimuksen toimittaja Atean asiantuntijat vastaavat käytöstä poistettujen laitteiden käsittelystä ja kierrätyksestä. Kuukausiveloituksessa huomioidaan myös laitteen hyvitysarvo, joka on iPadeissa merkittävä”, Keijo Sipilä sanoo.

Tiera Verkkokauppa

Kaarina on Kuntien Tiera Oy:n osakas. Kuntien Tiera Oy on yli 390 kuntatoimijan omistama osakeyhtiö ja yhteiskunnallinen yritys, joka kehittää kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kanssa.

Atean ylläpitämä Tiera Verkkokauppa on Suomen kattavin, kuntakentän käyttöön suunniteltu dynaaminen hankintajärjestelmä. Se helpottaa ja tehostaa kuntatoimijoiden ICT-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palveluiden hankintoja.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Janne Konttinen
Janne Konttinen
Advisor, Education

Janne Konttisen vastuulla on opetukseen ja oppimiseen liittyvien palveluiden suunnittelu ja johtaminen. Hänen erityisosaamistaan ovat kaikki koulun digitalisaatioon liittyvät asiat. Jannen toimialuetta on koko Suomi.