Siirry sisältöön
Pohjanmaan hyvinvointialueen kotihoito panostaa työntekijöiden osaamisen kehittämiseen ottamalla käyttöön kotihoidon virtuaaliperehdytyksen. Samalla nostetaan työn imagoa. Ainutlaatuista toimintamallia kiittävät niin opiskelijat kuin kokeneet konkaritkin.
Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjanmaa

Pohjanmaan hyvinvointialue pilotoi virtuaalilaseja kotihoidon työssä osana STM:n rahoittamaa TulKoti-hanketta. Tavoitteena oli hyödyntää uutta teknologiaa kotihoidossa. Pohjanmaan hyvinvointialue toteutti hankkeessa saatuja oppeja heti myös käytännössä.

”Hankkeessa kehitettiin opetuskotihoidon toimintamalli, jollaista Suomessa ei ole ollut aikaisemmin – vaikka opetushammashoitoloita ja opetusterveyskeskuksia on ollut. Me pilotoimme opetuskotihoidon täällä Vaasan kotihoidon yhdellä alueella, ja nyt siitä on tulossa meille pysyvä toimintamalli kaikille alueillemme”, kertoo palveluvastaava Linda Kontturi Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

Uusi teknologia kiinnostaa opiskelijoita

 Atea Tiera Verkkokauppa plus Pohjanmaan hyvinvointialue, VR-lasien käyttö opetuskotihoidossa.

Pohjanmaalla innostuttiin myös uuden teknologian hyödyntämisestä opetuskotihoidossa.

”TulKoti-hankkeessa selvitettiin, pystyykö virtuaalilaseilla toteutettavilla harjoituksilla lisäämään sairaanhoitaja-, lähihoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden kiinnostusta kotihoitotyötä kohtaan sekä lisäämään sujuvaa siirtymistä opinnoista työelämään”, Linda Kontturi kertoo.

Hankkeen asiantuntijat kiersivät Vaasan alueen oppilaitoksissa kysymässä asiasta opiskelijoilta. Kyselyn tulosten mukaan opiskelijat olivat erittäin kiinnostuneita virtuaalimaailman hyödyntämisestä oppimisessa.

Yli 90 prosenttia pilottiin osallistuneista opiskelijoista koki, että VR-lasit toimivat hyvin kotihoidon perehdytyksen tukena ja yli 80 prosenttia koki, että kiinnostus kotihoitotyötä kohtaan lisääntyi virtuaalimaailman kautta.  Kyselyn tulosten perusteella Pohjanmaan hyvinvointialueen kotihoidon johdolle esitettiin, että virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen osana perehdytystä on perusteltua ja käyttöönottoa on hyvä laajentaa.

Virtuaaliperehdytys

 

Atean asiantuntijat apuna uuden teknologian käyttöönotossa

Pohjanmaan hyvinvointialue sai hankittua helposti virtuaaliperehdytyksen kokonaisuuden Tiera Verkkokauppa plus -puitesopimuksen kautta. Ennen teknologian käyttöönottoa Atean advisor Anna Lahti piti asiakkaalle lyhyen esittelyn, jossa hän kävi läpi virtuaalimaailmaan liittyviä parhaita käytäntöjä ja sudenkuoppia.

”Asiakkaalla oli tosi hyvä suunnitelma ja selkeä tavoite. Sen pohjalta oli helppo miettiä asiat, joita kannattaa ottaa huomioon ennen aloitusta. Jos laitteisiin tai ympäristöön liittyviä kysymyksiä ilmenee myöhemmin, niissä auttaa nopeasti kumppanimme, joka on luonut kyseisen virtuaaliympäristön”, Anna Lahti kertoo.

Kotihoitoon veto- ja pitovoimaa

Atea Tiera Verkkokauppa plus Pohjanmaan hyvinvointialue.

Pohjanmaan hyvinvointialueella on myös kova tahto parantaa kotihoidon imagoa ja työnantajakuvaa nuorten keskuudessa.

”Uskomme, että VR-lasien avulla saamme herätettyä opiskelijoiden kiinnostusta kotihoidon työtä kohtaan. Kotihoito kun on monipuolista ja vastuullista mutta myös hyvin vapaata työtä”, Linda Kontturi kertoo.

Virtuaaliperehdytyskokonaisuudessa on kymmenen erilaista teoriaharjoitusta ja käytännön tehtävää, joita voi käydä läpi ennen varsinaista asiakaskohtaamista. VR-laseista on hyötyä erityisesti itsenäisen kotihoitotyön ja vaikeiden tilanteiden ennakkoharjoittelussa, kuten kuolevan tai kuolleen kohtaamisessa.

”Hoitajan pitää pystyä tekemään itsenäisesti nopeitakin päätöksiä,  koska hän kohtaa pääsääntöisesti asiakkaan ensin yksin. Totta kai aina voi soittaa, ja toki lääkäripalvelut sekä muut palvelut on saatavilla, mutta työ vaatii paljon itsenäisyyttä”, Kontturi kuvailee.

Opetuskotihoidon toimintamallin mukaan opiskelijan ei tarvitse koskaan lähteä kotihoidon asiakkaan luo yksin, vaan hän menee asiakkaan luo aina opiskelijaparin kanssa. Työn ohjaaja voi tarvittaessa opastaa ja seurata käyntiä tablet-laitteen välityksellä. Vasta kun hoitaja on valmistunut ammattiinsa, hän lähtee itsenäiseen kenttätyöhön.

Jos kaipaat sparrausta aiheeseen liittyen, ota yhteyttä!

Anna Lahti
Advisor, Health Care & Social Services

Annalla on pitkä kokemus sosiaali- ja terveysalalta, erityisesti terveysteknologian ja digiratkaisujen kehittämistyöstä ja käyttöönotosta sekä terveysalan johtamisesta. Anna yhdistää terveydenhuollon toimintaympäristön tarpeiden huomioimisen strategiseen näkemykseen terveys- ja hyvinvointialan tulevaisuuden kehityksestä.

Tiera Verkkokauppa plus -puitesopimus helpottaa hyvinvointialueiden ICT-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palveluiden hankintoja


Tiera Verkkokauppa plus on erityisesti hyvinvointialueiden ja koulutuskuntayhtymien käyttöön yhteishankintana kilpailutettu puitesopimus, joka tarjoaa joustavan ja kustannustehokkaan hankintakanavan ICT-laitteille, -ohjelmistoille ja -palveluille.