Siirry sisältöön
Pilvipalvelut vaativat jatkuvaa seurantaa ja kehitystä, jotta organisaatiosi ympäristössä voidaan hyödyntää uusimpia pilvipalveluiden ominaisuuksia. Atean Cloud Advisor -palvelun avulla varmistat pilviympäristösi ajantasaisuuden ja kustannustehokkaan hallinnan. Cloud Advisor on osa Atean Omaosaaja -palvelukonseptia, jossa saat nimetyn it-asiantuntijan organisaatiosi avuksi.

Hyödyt

Atean Cloud Advisor vapauttaa organisaatiosi resurssit pilvipalveluiden muutoksien seuraamiselta.

  • Palvelun avulla uusia, hyödyllisiä ominaisuuksia saadaan nopeasti käyttöön.
  • Pilvipalvelua voidaan optimoida myös kustannusnäkökulmasta
  • Palvelu tuo suunnitelmallisuutta pilviympäristön kehittämiseen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu

Cloud Advisor on tarkoitettu organisaatioille, jotka ovat ottamassa käyttöön tai ovat jo ottaneet pilvipal­veluita käyttöön.

  • Kun tarvitaan erityisosaamista, jota on vaikea löytää.
  • Kun halutaan joustoa asiantuntijaresurssien kuluihin, ylläpitoon ja hallintaan.
  • Kun halutaan tehostaa omien resurssien käyttöä. 

 

Palvelun käynnistys

Palvelu käynnistetään työpajalla, jossa käydään läpi organisaation pilviympäristö, käyttötarpeet, kehityssuun­nitelmat ja hallintomalli.

Työpajan yhteydessä sovitaan palvelun piiriin otetta­vat teknologiat.

Cloud Advisor laatii organisaatiolle suunnitelman pil­viympäristön kehittämiseksi.

Palvelun sisältö

Palvelun käynnistyksen yhteydessä organisaatiolle laadi­taan kehityssuunnitelma valittujen pilvipalveluiden osalta.

  • Atea seuraa valittujen pilvipalvelujen kehitystä ja käy organisaation kanssa säännölliset kehitys- ja seurantapa­laverit.
  • Tarvittaessa Cloud Advisor auttaa organisaatiota uusien ominaisuuksien käyttöönotossa, sekä muissa pil­viympäristöön liittyvissä projekteissa.