Siirry sisältöön
Lehdistötiedote 08-03-2022

Tutkimus: Palkka houkuttelee naisia it-alalle – kiinnostus kasvaa iän myötä

Naisista 93 prosenttia pitää tietotekniikkaa ja teknologiaa tärkeinä yhteiskunnalle, mutta vain kolmasosa heistä tuntee vetoa it-alalle. Tuore tutkimus kertoo, että it-alan töihin naisia houkuttavat palkka ja kehittymismahdollisuudet, mutta mietityttävät muun muassa työn teknisyys ja naisten vähäinen määrä alalla.
Nuori nainen koukistaa käsivarttaan. Naisen hauiksessa on tasa-arvoa symboloiva tatuointi.

Suomalaisista naisista 93 prosenttia on sitä mieltä, että tietotekniikka ja teknologia ovat tärkeitä yhteiskunnalle. Kuitenkin vain 31 prosenttia naisista pitää it-alan työpaikkoja vetovoimaisina muihin toimialoihin verrattuna. Vähiten kiinnostuneita it-alan työpaikoista ovat 18–34-vuotiaat naiset, joista neljännes pitää alaa houkuttelevana – ja yhtä moni ei ole siitä lainkaan kiinnostunut. Sen sijaan ikäryhmässä 35–49 vuotta it-ala vetoaa jo 35 prosenttiin naisista, ja osuus kasvaa vielä kahdella prosenttiyksiköllä, kun vastaajina ovat 50–65-vuotiaat naiset.

Suomalaisten naisten suhtautumista it-alan työpaikkoihin tutkittiin Atea Finland Oy:n toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin osana IROResearch Oy:n valtakunnallista kuluttajapaneelia tammi–helmikuun aikana ja siihen vastasi 706 suomalaista 18–65-vuotiasta naista, jotka eivät ole eläkkeellä.

It-alan tärkeimmiksi vetovoimatekijöiksi naiset nostavat palkan, teknologian kehityksen ja omat kehittymismahdollisuudet. Sen sijaan alan vaikeus ja teknisyys, istumatyö, suuri työmäärä ja naisten vähyys saavat heidät kaihtamaan it-alan töitä. Nämä negatiiviset käsitykset painottuvat erityisesti nuorilla naisilla.

”Tutkimuksen tulokset kertovat, että it-alaan liitetään sekä aivan oikeita että myös monia vääriä käsityksiä. Huolestuttavaa on, että vaikka naiset ikään katsomatta pitävät tietotekniikan roolia yhteiskunnalle erittäin tärkeänä, niin nuoria alan työmahdollisuudet eivät tunnu kiinnostavan. Mukavaa tietysti on, että työelämässä jo pitempään olleet suhtautuvat alaamme paljon myönteisemmin”, Atean markkinointi- ja viestintäjohtaja Hanna Vesenterä sanoo.

”On ikävää, jos nuoret naiset eivät edes harkitse alaa, joka tarjoaa hyvän palkan lisäksi mielenkiintoisia toimenkuvia. It-alan työt eivät välttämättä näy nuorten elämässä samalla tavalla kuin monet muut ammatit, ja siksi haluamme tuoda esille alan monipuoliset mahdollisuudet ja urapolut. Monelle meille hakeutuville ihmisille on tärkeää se, miten heidän työnsä vaikuttaa koko yhteiskuntaan sekä ihmisten arjen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Työntekijöillemme erittäin tärkeää on myös se, että he voivat olla mukana edistämässä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.”

Atealla on Suomessa yli 500 työntekijää, ja heistä 20 prosenttia on naisia. Teknologiateollisuus ry:n tilastojen mukaan vuonna 2020 naisia oli tietotekniikka-alan yrityksissä 27,9 prosenttia.

”Tyttöjen ja naisten saaminen kiinnostumaan teknologiasta on globaali haaste. On tärkeää nostaa esiin, mitä kaikkea hyvää teknologian avulla voidaan saada aikaan esimerkiksi kestävän kehityksen, kiertotalouden tai vaikkapa terveysteknologian saroilla. Tarvitsemme alalle ehdottomasti lisää työvoimaa ja erityisesti naisia, ja olemme Teknologiateollisuudessa tehneet pitkään työtä kasvattaaksemme alan vetovoimaa. Alallahan on todella paljon kiinnostavia mahdollisuuksia”, Teknologiateollisuus ry:n osaamispolitiikan johtaja Leena Pöntynen sanoo.

Viidennes kokee sukupuolen haitanneen uraa

Tutkimuksessa kysyttiin myös, ovatko naiset kokeneet sukupuolestaan olevan haittaa urallaan. Vastausten perusteella 19 prosenttia suomalaisnaisista on kokenut sukupuolen haitanneen uraansa, kun taas 54 prosentille sukupuolella ei ole ollut vaikutusta.

”Tutkimuksen tuloksia voi tulkita niin, että mitä koulutetumpi on ja mitä pitemmälle urallaan tähtää, sitä enemmän sukupuolesta näyttäisi olevan haittaa. On hienoa, että valtaosalle naisista sukupuolella ei ole ollut työelämässä väliä, mutta viidennes on todella iso joukko. Tämä tulos meidän on otettava erittäin vakavasti, sillä yksikin lasikattoon törmännyt nainen on liikaa. Suomessa on paljon tarvetta korkeasti koulutetuille tekijöille ja tarjolla vaativia tehtäviä. Niissä menestymisessä sukupuolella ei ole mitään merkitystä – ainoastaan osaamisella sekä omalla innolla ja asenteella”, IROResearch Oy:n asiakkuuspäällikkö Sylva Vahtera sanoo. Hän on myös johtavassa tai vaativassa asiantuntija-asemassa toimivien naisten yhteistyöverkosto Gaia Network ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Tietoa tutkimuksesta

IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 2 000, joista näihin tutkimuskysymyksiin valikoitui vastaajiksi  706 iältään 18–65-vuotiasta naista, jotka eivät ole eläkkeellä.

Tutkimuksen tiedonkeruuajat olivat 18.1–26.1.2022 sekä 8.–16.2.2022. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 %-yksikköä.

Lisätietoja antavat:
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Hanna Vesenterä, Atea Finland Oy, puh. 044 333 4422, hanna.vesentera@atea.fi

Asiakkuuspäällikkö Sylva Vahtera, IROResearch Oy, puh. 0400 964 439, sylva.vahtera@iro.fi