22-04-2020

Johtajan mukavuus on tuottavuuden turma

Tiedätkö mikä sana kumoaa kuulijalle kaiken ennen sitä kerrotun? Se on mutta. "Ajatuksesi on oikein hyvä, mutta..". "Tuotantomme tehokkuus on kasvanut merkittävästi, mutta...". ”On meilläkin pilvipalvelut käytössä, mutta…”

Vanhoja ruosteisia jakoavaimia, pultteja ja muttereita.

Nykyteknologia mahdollistaa lähes millaisen tuottavuutta kasvattavan ratkaisun tahansa, MUTTA teknologian alati kiihtyvä kehitysvauhti ja teknologian suomien mahdollisuuksien hyödyntäminen liiketoiminnassa kulkevat aivan eri kellotaajuutta.

Jokainen yritysjohtaja haluaa liiketoimintansa tuottavuuden kasvavan. Tuottavuuden takana voi olla laadullisia tekijöitä, tuotannollista tehokkuutta, kyvykkyyksien kasvattamista tai laajentumis- ja uudistumispyrkimyksiä. On kyse palvelualoista tai tuoteliiketoiminnasta, liittyy liiketoimintaan toimitusketjun hallintaa, jota voidaan vähintään yhden osaprosessin kohdalta suoraviivaistaa teknologian avulla. Aivan varmasti.

Lähtökohtaisesti on siis olemassa liiketoiminnallinen tarve ja siihen lääkkeet, mutta ne voivat jäädä hyödyntämättä. 

Pilvipalveluilla hukkaa vastaan

Tarkastellaan esimerkinomaisesti Leanin peruskiveä "hukan poistaminen". Hukkaa eli tarpeetonta työpanosta (henkilön työaikaa, koneen suoritusaikaa, odotusaikaa,..) pyritään poistamaan muuttamalla kyseisen työvaiheen menetelmiä tai muuttamaan koko arvovirtaa niin, että työpanos voidaan suunnata merkityksellisempään tekemiseen.

Hukan poistamisessa voi olla kyse työvaiheen suorittamiseen tarvittavien askeleiden määrän vähentämisestä. Tai siitä, että elektroniikka-asentajien työpisteillä työkalut on aina sijoitettu samaan merkittyyn paikkaan. Huoltotoiminnassa tai kokoonpanolinjoilla näillä yksittäisillä asioilla voi olla todella suuri merkitys koko yrityksen tuottavuuden kannalta. Nämä ovat myös konkreettisia helposti osoitettavia ja jalkapohjissa tuntuvia asioita tuottavuuden kasvattamisessa.

Konkreettisuuden haastekerroin nousee, kun tuottavuuden kehittämiseen esitetään ratkaisuksi pilvipohjaista teknologiaratkaisua. Että mitä että.

Tässä tapauksessa hukan poistaminen on monesti tunnistamattoman odotusajan poistamista. Pilvipalveluissa valttia on nopeus. On kuin työvoimaa olisi saatavilla rajoittamattomasti ja välittömästi tarpeen vaatiessa. 

Tarve voi nousta yrityksen liiketoiminnan kannalta kriittisten sovellusten käyttämisessä. Verkkokauppaa pyörittävä yritys voi kokea tuskaisia hetkiä, kun kiihkeimmän kaupanteon hetkillä järjestelmä alkaa painamaan torkkunappia tai yön aikana tapahtuvat laskutusajot luovat tuntien epävarmuuden ajon onnistumisista. Työmaalla tuleekin tarve muuttaa lennosta järeää 3D-mallinnusta. Kaikista näistä syntyy järjestelmien luomaa odotusaikaa. Virtuaalisia askeleita, joita tulisi saada vähennettyä. 

Tässä pilvipalveluiden voima ja mahdollisuudet ovat ylivertaisia.

Suomalaiset ovat pilvipalveluiden hyödyntämisessä Euroopan mallioppilaita: Maksullisia pilvipalveluja käyttää 74 prosenttia yrityksistä  (Tilastokeskus, 2019).

Samaisessa tutkimuksessa todetaan myös toisaalta, että laskentatehoa sovellusten ajamiseen pilvipalveluna käytti 23 prosenttia pilvipalveluja käyttävistä yrityksistä (Tilastokeskus, 2019).

Hybridiratkaisut liiketoimintakriittisten järjestelmien kirittäjinä

Olen kuullut ajoittain sanottavan, että ei tuotannon liiketoimintakriittistä järjestelmää voi siirtää pilveen. Liian iso urakka, ja entäs se tietoturva. Entäpäs jos siirretään siitä vain se osa, jossa tarvitaan raakaa laskentavoimaa? Otetaan pieni pala koko järjestelmästä ja ajetaan sitä ehtymättömässä laskentavoimassa. Hukka poistettu. Tuottavuus nousukäyrällä.

Jokainen nykyaikainen sovellus koostuu pienemmistä tai todella pienistä erillisistä palveluista, jotka suorittavat omaa itsenäistä tehtävää sovelluksen sisällä. Näitä voidaan suorittaa parhaaksi valituilla menetelmillä. Teoriassa yrityksen käytössä olevaa sovellusta voidaan siis suorittaa useasta eri paikasta, mikäli se on vain tarkoituksen mukaista. Sovelluksen käyttäjälle tämä ei näy lainkaan, tai lähinnä kohentuneena sovelluksen toimivuutena. Kuten sanottu, teknologia mahdollistaa, hyödyntämisessä tarvitaan toimia.

Eikä siinä pilven tietoturvassakaan ongelmia ole, kun ammattilaiset siitä pitävät huolen. Toki järjestelmän halutut osat voidaan pitää turvassa palveluntarjoajan (tai yrityksen omassa) turvaluokitellussa konesalissa, hybridiratkaisuna.

En lähde sortumaan lapsenuskoisuuteen, että asia olisi liiketoimintajohdon näkökulmasta välttämättä näin suoraviivaista, sillä kyse on muustakin kuin tahdosta ja teknologiasta.

Jotta hyödyt saavutetaan, tulee yhä enemmän ottaa huomioon teknologian hyödyntämisen vaikutukset asiakkaan liiketoimintaan päivittäisen tekemisen tasolla.

Käytännön oppitunti asiakasymmärryksen tärkeydestä

Teimme potentiaaliselle asiakkaalle ehdotuksen verrattain laajasta toimitusketjun valvontaan ja läpinäkyvyyteen pureutuvasta ratkaisusta.  Siinä kuluttajalle kaupattavan lopputuotteen alkuperä, toimittamisen eri vaiheet ja osalliset olisi todennettu maailman pelloilta suomalaiselle kassahihnalle. Mielestämme kerrassaan mainio kokonaisuus, jossa jo valmiiksi maailmalla tuotannoissa koestettu ja lohkoketjuteknologiaa hyödyntävä toteutus olisi kaikessa edullisuudessaan nostanut asiakkaan toimitusketjun valvonnan eurooppalaisessa mittakaavassa valioliigaan.

Kylmää kättä tuli. Itsearvioinnin paikka.

Yhtenä tekijänä tunnistimme sisäisessä keskustelussa, että emme varmastikaan osanneet huomioida riittävällä tasolla asiakkaan liiketoiminnalta vaadittavia resurssipanostuksia uuden menetelmän jalkautukseen kaikille heidän toimitusketjun osapuolille. 

Teknologiatoteutuksena kuva ja liiketoiminnalle koituva lisäarvo olivat harvinaisen kirkkaita ja suoraviivaisia, mutta IT-projektin ulkopuoliset vaatimukset, siis ne liiketoimintayksiköitä kuormittavat ja koskettavat, eivät tainneet olla meillä riittävän ymmärryksen piirissä. Eli ne ponnistukset, jotka alkavat, kun ratkaisu on tuotantovalmis ja se pitää saada käyttöön kaikille sidosryhmille ympäri maailman.

Tässä it-palveluntarjoaja ja asiakas kohtaavat uudenlaisen haasteen. Kuinka luoda yhdessä parhaat menetelmät tuottavuutta nostavan teknologiaratkaisun jalkautukseen ja ennen kaikkea sen käytännön hyödyntämiseen kussakin työtehtävässä. Tässä it-palveluntarjoaja tulee pois perinteisestä roolistaan järjestelmätoimittajana ja astuu kohti asiakkaan liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamista teknologian keinoin.

Kokemus vahvisti näkemystämme, että kehityksemme teemavalinta liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisesta teknologian avulla kirittää meitä it-asiantuntijoita väkevällä tavalla. Timanttista!

Liiketoiminnasta vastuullisille oman osaamisen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää myös liiketoiminnan menestyksen kannalta. Oman liiketoiminnan tuottavuuden kehittämisessä tulee kyetä ymmärtämään yleistiedon tasolla, mitä hyötyjä teknologia voisi tuoda oman yrityksen toimintaan.

Päivittäinen operatiivinen kiire ja siitä syystä tuottavuuden hakeminen mukavuusalueiden ratkaisuilla tulee haastaa jo johtajuuden vastuullisuuden nimissä.

Tässä osaamisen kehittämisen hengessä kannattaa tutustua Atean näkemyksiin pilvimaailmasta.

Tulemme mielellämme myös paikan päälle kertomaan näistä lisää!

Tuottavuuden iloa!