09-04-2024

Viisi vinkkiä oppilaitoksen esitystekniikan hankintoihin

Oppilaitosten esitystekniikka-järjestelmät ovat välttämättömiä työkaluja opetuksessa, mutta myös isoja investointeja. Niinpä niiden hankinnassa kannattaa olla tarkkana kuin porkkana. Tässä 5 vinkkiä oppilaitoksen esitystekniikka hankintoihin.

Sakari Rutanen
Project Manager - Digital Workplace Consulting

1.     Hanki modernia esitystekniikkaa 

Hanki nykyaikaista ja laadukasta teknologiaa, joka on käyttökelpoista vielä vuosienkin päästä. Varmista, että laitteet ovat päivitettävissä etenkin tietoturvan osalta ja että järjestelmiä voi muokata tarvittaessa. Esimerkiksi AVoverIP-kuvansiirto mahdollistaa järjestelmien monipuolisen laajentamisen myös myöhemmin. Tällöin koko järjestelmää ei tarvitse uusia, vaikka tilan käyttötarkoitus muuttuisikin. 

Laadukkaan tekniikan lisäksi on tärkeää valita oikea laitekokoonpano oikeaan käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa esitystekniikan vaatimukset ja käyttötavat ovat on erilaiset kuin yläasteella tai lukiossa. 

Atealta saat tarvittaessa eri laitemallit testiin, jotta voit valita esimerkiksi juuri käyttötarkoitukseesi sopivan älynäytön käyttöösi. 

 

2.     Vakioi yleisimmät tilat 

Älä räätälöi jokaista tilaa erikseen, vaan pyri luomaan vakioituja ratkaisuja, jotka sopivat valtaosaan saman käyttötarkoituksen opetustiloista. Tämä helpottaa av-laitteiden ylläpitoa, käyttöä sekä käyttäjien kouluttamista. Parhaassa tapauksessa vakionnista voidaan tehdä erillinen POC-malliasennus, joissa laitteiden asennustapa ja käyttö testataan käytännössä. Loppuun asti mietittyä kokonaisuutta on helppo monistaa muihin tiloihin. 

Erikoistilojen kokonaisuudet, kuten esimerkiksi musiikkiluokat, on syytä miettiä erikseen, mutta niidenkin perusratkaisu kannattaa perustaa vakioituun luokkatilaan. 

Tavoitteeksi kannattaa ottaa sama esitystekniikan vakiointi koko kunnassa niin, että kaikissa kouluissa käytettäisiin samanlaisia ratkaisuja. 

Atean asiantuntijat auttavat tarvittaessa vakiointi-pakettien luomisessa ja jalkauttamisessa. 

 

3.     Panosta erikoistilojen suunnitteluun 

Panosta erityisesti auditorioiden, liikuntasalien ja muiden erikoistilojen suunnitteluun. Käytä näissä aina erillistä av-suunnittelijaa apuna. Ammattilaisen kanssa voitte suunnitella yhdessä, kuinka näitä tiloja voidaan käyttää monipuolisesti. Uusia tiloja suunnitellessa on suositeltavaa varmistaa, että tiloihin tehdään tarvittavat kaapelivaraukset myös tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Myös immersiivisten tilojen sekä hybridi- ja etäopetustilojen yleistyminen kannattaa ottaa huomioon suunnittelussa. 


Atean av-suunnittelija on käytettävissä kouluhankkeissasi.
 

 

4.     Varmista että järjestelmät otetaan käyttöön oikein ja niille tehdään kunnollinen käyttökoulutus 

On tärkeää, että hankitut järjestelmät asennetaan ja otetaan käyttöön ammattitaidolla. Nykyset verkotettavat esitystekniikka-järjestelmät ovat toimivia ja luotettavia, mutta vaativat käyttöönottovaiheessa erityisosaamista. Hyvistäkin laitteista voidaan rakentaa toimimaton kokonaisuus. Käyttöönotossa pitää ottaa huomioon varsinkin isompien järjestelmien käytettävyys ja helppokäyttöisyys. 

Parhaan hyödyn investoinnista ja uusista järjestelmistä saa koulutuspaketilla, jolla varmistetaan, että kaikki opettajat saavat tarvitsemansa pedagogisen koulutuksen työkalujensa käyttöön. 


Atealta saat koulutuspaketit kaikkien av-laitteistojen käyttöön. Edu-kouluttajat ovat opettajataustaisia henkilöitä, joilla on kattava osaaminen esitystekniikan pedagogisesta käytöstä.
 

 

5.     Suunnittele laitteiden elinkaari ja ylläpito jo hankintavaiheessa 

Mieti jo hankintavaiheessa, miten hankittavia laitteita ylläpidetään ja uusitaan. Varmista, että hankitut laitteet ovat sellaisia, joille on saatavilla riittävästi tukea ja huoltopalveluita. Laitteet kannattaa liittää etähallintaan niin, että niiden ohjelmistopäivitykset voidaan tehdä verkon yli ja laitteiden tietoturva saadaan pidettyä hyvällä tasolla.  

Muista huomioida, että eri laitteilla on yleensä erilainen elinkaari. Esimerkiksi kotimaiset aktiivikaiuttimet voivat täyttää tehtävänsä seuraavat 25 vuotta, mutta eniten käytössä olevat projektorit tai älynäytöt vaihdetaan samassa ajassa useampaan kertaan. 


Atealta saat laitteille huoltopalvelut ja ylläpidon.
 

 

Bonus huomio 

Modernit esitystekniikka-järjestelmät toimivat hienosti myös luovassa käytössä. Hanki ja käytä laitteita rohkeasti podcasteihin ja striimaukseen, mediataiteeseen ja limudiskoihin. 

Päästä oppilaiden ja opettajien luovuus kukkimaan esitystekniikan avulla! 


Atean Edu-kouluttajat ja esitystekniikan asiantuntijat auttavat mielellään näidenkin asioiden parissa.