Siirry sisältöön
Nyt kaupungilla on moderni, turvallinen ja nopea verkko, jonka rakentamisessa otettiin huomioon myös kestävä kehitys. Avain onnistumiseen oli suunnitelmallinen ja avoin yhteistyö Atean kanssa sekä Tiera Verkkokaupan kilpailutettu ja kattava laitevalikoima.
Kauniaisten kaupunki
Kauniainen

Kauniaisten kaupungilla oli muutama vuosi sitten ongelma, joka on tuttu monissa Suomen kunnissa. Kaupungin IT-ympäristö oli suhteellisen vanha ja verkkoyhteydet pätkivät – tai eivät toimineet lainkaan. Valituksia sateli paitsi työntekijöiltä myös loppukäyttäjiltä eli kaupunkilaisilta, jotka käyttävät kaupungin palveluja verkossa.

 

”Vanha verkkomme oli toteutettu monilla eri teknologioilla, eikä siinä ollut keskitettyä hallintaa tai näkymää kokonaisuuteen. Halusimme myös parantaa verkon kokonaisturvallisuutta ja tehokkuutta. Totesimme, että aika päivittää verkko ja tietoturva 2020-luvulle oli tullut”, Kauniaisten kaupungin IT-pääsuunnittelija Tomi Ruha kuvaa noin kolmen vuoden takaista tilannetta.

Atea ja Kauniaisten tietohallintoyksikkö aloittivat uudistusprojektin loppuvuodesta 2021 Atean fasilitoimalla verkkoarkkitehtuurityöpajalla, jossa pohdittiin yhdessä verkon kehittämiskohteita, tarpeita ja ratkaisuja.

”Turvallinen ja palveleva kaupunki tarvitsee toimivat tietoliikenneyhteydet. Tavoitteenamme oli nostaa IT-infrastruktuuri tasolle, jolla varmistamme sekä joustavan työskentelyn että tulevaisuuden ketterän kehittämisen”, Tomi Ruha kertoo.

IT-arkkitehtuuri uudelle vuosikymmenelle

Kauniaisten lähtötilanne oli Atean asiantuntijoille tuttu monista aiemmista hankkeista. Kaupungin verkkoa oli laajennettu tarpeen mukaan lisäämällä kytkimiä ja WLAN-tukiasemia siitä lähtien, kun netinkäyttö lähti kasvuun 1990-luvulla.

”Tietojärjestelmien hankinnassa ei ollut huomioitu kokonaisarkkitehtuuriajattelua. Järjestelmät oli hankittu eri aikoina eri toimittajilta, eikä dokumentointia juuri ollut. Osa laitteistosta oli vanhentunut, eikä verkon suorituskyky vastannut enää nykypäivän tarpeisiin”, Atean Solution Manager Lasse Nymark kuvailee Kauniaisten tilannetta.

Atean verkkotekniikkatiimi kartoitti ja dokumentoi Kauniaisten verkon perusteellisesti valokuituverkkoa myöten, ja näin saatiin kattava kokonaiskuva tarvittavista toimista. Seuraavaksi työ jatkui suunnitteluprojektilla.

”Meiltä oli mukana projektin jokaisessa vaiheessa kokenut projektipäällikkö, joka järjesti viikoittaiset palaverit Kauniaisten tietohallintoyksikön kanssa. Tarve verkon kehittämiseen näkyi siinä, kuinka paljon Kauniaisten IT-porukka osallistui suunnitteluun. Paras tulos syntyy fiksulla ja luottamuksellisella yhteistyöllä”, Lasse Nymark sanoo.

Uusi verkko keskitetyssä hallinnassa

 


Kolmivuotisessa hankkeessa tarvittiin ratkaisukeskeistä me-henkeä. Verkon modernisointi oli mittava työ, eikä yllätyksiltä vältytty.

Toteutusvaihe aloitettiin syksyllä 2022 Kauniaisten nuorisotalolta. Sinne rakennettiin moderneilla laitteilla toimiva lähiverkko, joka on segmentoimalla eriytetty muusta kaupungin toiminnasta. Sitten vuorossa oli päiväkoti. Uusia laitteita vaihdettiin kohde kerrallaan.

”Töiden eteneminen suunniteltiin tarkasti. Halusimme minimoida häiriöt verkon käyttäjille. Aluksi uusittiin reunalaitteet, ja tilalle asennettiin uudet tukiasemat. Näin kokonaisverkon kattavuus saatiin toimimaan paremmin myös langattomasti”, Ruha kertoo.

Kaupungin verkon topologia vaihdettiin ja palomuurisäännöt läpikäytiin sekä tarkoituksenmukaistettiin. Tietoturva parani, kun verkko segmentoitiin pienemmiksi vikasietoalueiksi. Jos jossain syntyy ongelma, se ei näy kaupungin koko verkossa.

“Nyt koko IT-infra on samassa, keskitetyssä hallinnassa. Näemme tietohallintotiimissä yhdestä portaalista, miten verkko voi ja mitä laitteita siihen on kytketty. Samalla käyttöönotettiin uusi VPN-ratkaisu, joka paransi huomattavasti kaupungin työntekijöiden etätyöskentelyn mahdollisuuksia”, Ruha jatkaa.

Selvällä vastuunjaolla parhaaseen lopputulokseen

Luotettava tietoliikenneverkko on nykyään kaiken IT-toiminnan perusta. Tomi Ruha on tyytyväinen modernisointiprojektin lopputulokseen: uusi toimintavarma, tehokas ja turvallinen verkko palvelee Kauniaisten yli 600 työntekijää pitkälle tulevaisuuteen.

Vastuullisuus on Kauniaisille tärkeä arvo. Kaupunki pyrkii käyttämään laitteita, jotka täyttävät kestävän kehityksen vaatimukset. Uusien laitteiden hankinnat ja vanhojen laitteiden kierrätys pyritään tekemään mahdollisimman ekologisesti.

Kauniainen on hyödyntänyt IT-hankinnoissaan jo pitkään yhteishankintana kilpailutettua Tiera Verkkokauppa -puitesopimusta, mikä sujuvoitti uusien laitteiden hankintaa. Vanhojen laitteiden kierrätys onnistui puolestaan keskitetysti ja tietoturvallisesti kierrätyspalvelun kautta.

”Haasteena pitkässä projektissa oli, että henkilöitä vaihtui matkan varrella. Sovimme vastuut projektin alkaessa selvästi, mikä on usein kompastuskivenä tämän mittaluokan hankkeissa.”

Tomi Ruha nostaa esiin myös pandemian aiheuttaman komponenttipulan, joka näkyi osittain laitteiden toimitusvaikeuksina ja pitkinä jonoina.

”Atean hyvän ennakoinnin ansiosta onnistuimme tilaamaan laitteita oikeat määrät ajoissa. Verkon kehitystyötä on vielä jäljellä ja jatkamme turvallisen verkon kehittämistä hyvässä yhteistyössä luotettavan toimittajan kanssa.“

TOP 3 -vinkit verkon uudistamiseen

  • Dokumentoinnin ajantasaisuus
    Pitkissä, mittavissa ja mutkikkaissa projekteissa saattaa tulla henkilövaihdoksia. On tärkeää, että kaikki historiatieto ja hankkeen vaiheet on kirjattu tarkasti jokaisen saataville.
  • Keskitetty hallinta verkkoon
    Monissa kaupungeissa ja kunnissa on vielä käytössä vanhat verkot. Moderni tietoverkko tuo mukanaan keskitetyn hallinnan ja näkymän siitä, mitä verkossa tapahtuu. Tämä yksinkertaistaa verkon hallintaa ja säästää aikaa.
  • Tietoturva on tärkein
    Nykyään tietoon ja toimivuuteen kohdistuu uhkia enenevässä määrin ja esimerkiksi kyberhyökkäysten määrä lisääntyy jatkuvasti. Muuttuva työ ja maailma tarvitsee uudenlaista suojautumista. Kun panostaa tietoturvainfraan ja verkon segmentoi pienemmiksi vikasietoalueiksi, tietoturvauhka ei halvaannuta koko verkkoa.

Yhteishankintana kilpailutetut Tiera Verkkokauppa -puitesopimukset helpottavat ICT-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palveluiden hankintoja

 

Kauniainen on Kuntien Tiera Oy:n osakas. Kuntien Tiera Oy on yli 390 kuntatoimijan omistama osakeyhtiö ja yhteiskunnallinen yritys, joka kehittää kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kanssa.

Atean ylläpitämä Tiera Verkkokauppa on Suomen kattavin, kuntakentän käyttöön suunniteltu dynaaminen hankintajärjestelmä. Se helpottaa ja tehostaa kuntatoimijoiden ICT-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palveluiden hankintoja.