Siirry sisältöön
Ulos oppimaan ja dronet ilmaan! Oulun Timosenkosken luontokoulussa alakoululaiset innostuvat luonnosta näkemällä, aistimalla ja kokemalla. Uusi teknologia nostaa luontokokemuksen pilvien tasalle ja tarjoaa näkymän vetten pintojen alle.
Oulun Timosenkosken luontokoulu
Tiera Verkkokauppa referenssi: Oulun luontokoulu, Timosenkosen luontokoulu, oppilaat ulkona.

Dronen moottorit surahtavat käyntiin, ja laite kohoaa yläilmoihin. Propellien synnyttämä ilmavirta lennättää hiekkaa ja neulasia, kunnes drone on riittävän korkealla kuvaamaan vieressä aukeavaa metsää – sen monimuotoista puustoa ja varvikkoista maastoa.

Oulun Timosenkosken luontokoulussa vietetään taas yhtä elämyksellistä luontokoulupäivää. Tällä kertaa luonnon ihmeisiin tutustuvat viereisen Hönttämäen koulun 3B-luokkalaiset.

Oppilaille dronen käyttöä opastaa Hönttämäen rehtori Tero Aho, joka toimii myös Timosenkosken luontokoulun johtajana.

”Haluamme lisätä oppilaidemme ympäristötietoisuutta ja ohjata heitä kohti kestävämpää ja terveellisempää elämäntapaa. Hönttämäen alakoulussa on 250 oppilasta, mutta luontokoulu palvelee kaikkia Oulun koulujen 1.–6.-luokkalaisia. Vuosittain luontokouluohjelmiimme osallistuu noin 6 000 lasta”, Aho kertoo.

Rehtori Tero Aho kertoo, että dronet ovat lasten suosikkeja. ”Lainaamme laitteita myös muille Oulun alakouluille.” Dronen käyttöä opastavan aikuisen pitää perehtyä lennättämistä koskeviin sääntöihin, rekisteröityä ja suorittaa koe. Ahon taskussa lentolupa on.

Kun lapset aiemmin tutustuivat luontoon haistelemalla, hypistelemällä, havainnoimalla ja maistelemalla, on omien aistien rinnalle nyt valjastettu uusinta teknologiaa.

”Näin luontokokemus saa uusia ulottuvuuksia. Oppilaat voivat tarkastella droneilla, miltä viereiset metsä- ja suoalueet näyttävät lintuperspektiivistä. Vesitiiviillä kameralla pystyy kurkkaamaan lähiojan pinnan alle, jossa aukeaa toisenlainen elämä. Haluamme vahvistaa teknologialla luontokouluohjelmien tutkimuksellista puolta.”

Dronen lennättäminen innostaa koululaisia tutkimaan ympäristöään uudesta näkökulmasta.

Atea tarjosi pedagogista koulutusta – laitteista paras hyöty irti

Timosenkosken luontokoulu hankki kaikki laitteet ja ohjelmistot Tiera Verkkokaupan kautta. Tero Aho ja Oulun kaupungin kehittäjäopettaja Jussi Tomberg miettivät aluksi keskenään, millaiset laitteet palvelisivat luontokoululaisia parhaiten. Sitten he määrittelivät yhdessä Atean kanssa parhaiten sopivat ratkaisut.

”Yhteistyö Atean kanssa on ollut ammattimaista ja joustavaa. Toivoimme teknologialta selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä, sillä laitteita käyttävät opettajat ja pienet lapset. Meille ei myyty mitään turhia hienouksia, vaan Atealla kuunneltiin tarkasti toiveitamme. Kaikki hankinnat tulivat aitoon tarpeeseen”, Aho sanoo.

Hönttämäen koulun rehtori Tero Aho johtaa myös Suomen pohjoisinta ympäri vuoden toimivaa luontokoulua. ”Oppilaat pääsevät tarpomaan suolla, tutkimaan luonnonvesistöjä ja harjoittelemaan retkeilytaitoja. Uusilla laitteilla luonnon havainnointi on entistä elämyksellisempää.”

Tiera Verkkokauppa referenssi: Oulun luontokoulu, Timosenkosen luontokoulu.

Tiera Verkkokaupan kautta luontokoulu sai koko paketin maltilliseen hintaan: kokonaisuus maksoi noin 5 000 euroa, mikä tekee alle euron vuodessa yhtä kävijää kohden.

”Meille oli tärkeää, että laitteiden ja ohjelmistojen käyttöönotto sujui jouhevasti. Pelkkä tekniikka ei riitä, vaan sitä on osattava käyttää – muuten hienot laitteet jäävät helposti laatikon pohjalle. Atea tuli Ouluun kouluttamaan ja opastamaan meitä. Saimme laitteet loppusyksystä 2021, ja koulutukset pidettiin tammikuussa 2022.”

Aho kiittelee, että koulutuksessa otettiin huomioon myös tärkeä digipedagogiikka. Atealla on omia Apple Professional Learning -kouluttajia, jotka ovat työskennelleet aiemmin opettajina ja tuntevat koulumaailman arjen tarpeet ja realiteetit. Heistä kaksi oli oululaisten apuna koko teknologian suunnittelu-, hankinta- ja käyttöönottoprosessin ajan.

Atean osaava Edu-tiimi kokoaa aidosti palvelevat paketit

Tiera Verkkokauppa referenssi: Oulun luontokoulu, Timosenkosen luontokoulu, ipad luonnossa.

Luontokoululle laiteratkaisuja suunnitellut Atean Apple Business Manager Simon Koivumaa sanoo, että projekti onnistui myös Atean näkökulmasta hyvin.

”Mielestämme luovuus kuuluu kaikille, ja kaikki osaavat käyttää laitteita ja ohjelmia, kun tuemme heitä siinä. Timosenkosken väki toivoi meiltä uuden oppimisen välineitä innovatiiviseen ja monipuoliseen tekemiseen”, hän kertoo.

Atealla on entuudestaan valmiita, oppilaitoksille kehitettyjä paketteja, joissa on panostettu digipedagogiikkaan. Osaamista ja näkemystä Atean Edu-tiimistä löytyy, sillä kaikilla tiimiläisillä on kokemusta opettajan työstä.

Atea toimitti iPadeihin yhteensopivia makro-objektiivejä, joilla kasvien pintoja ja luonnosta löytyviä ötököitä pääsee tarkastelemaan lähietäisyydeltä.

Timosenkosken luontokoulun teknologiahankinnoista ja koulutuksesta vastasi Koivumaan lisäksi konsultti Alex Ylinärä. Koivumaa on työskennellyt opettajana Suomessa ja Ruotsissa. Ylinärä on ollut opettajana ja rehtorina Torniossa. Applen teknologiat ovat olleet keskeinen osa molempien opetusta.

Koivumaa vahvistaa, että opettajataustasta on ollut valtavasti hyötyä työssä Atealla.

”Digipedagogiikan tuotteita on markkinoilla pilvin pimein. Poimimme parhaat, joissa näemme aidon pedagogisen hyödyn. Emme tarjoa asiakkaille mitään laitetta vain laitteen itsensä takia. Koska olemme opettajia, mietimme aina, kuinka itse käyttäisimme laitetta ja miten se tukisi työtämme.”

Teknologian avulla toiveena opinpolku lukiolaisiin asti

Tiera Verkkokauppa referenssi: Oulun luontokoulu, Timosenkosen luontokoulu, Tero Aho ja oppilaat.

Rehtori Tero Aho kertoo, että niin oppilailta kuin opettajilta on tullut paljon hyvää palautetta laitteista. Vaikka lapset edelleen haistelevat ja hypistelevät, tekniikan myötä moni on löytänyt luonnon tutkimiseen uutta intoa ja inspiraatiota.

”Tähän asti Timosenkosken luontokoulu on tarjonnut muutamia satunnaisia kokeiluja lukuun ottamatta luontokouluohjelmia vain alakoululaisille. Jatkossa voisimme suunnitella opetusta myös vanhemmille lapsille ja nuorille. Toiveenamme on rakentaa opinpolku aina varhaiskasvatuksesta lukion loppuun saakka.”

Timosenkosken luontokoulupäivät ovat suosittuja, ja niihin osallistuu vuosittain noin 6000 oululaista alakoululaista.

Ahon mukaan uusi teknologia tukee luontokoulun perusajatusta siitä, ettei lasten luontoelämys rajoitu pelkästään yhden päivän metsäretkeen.

Tekniikan avulla luonnossa liikkumisesta saadaan tallennettua muistiinpanoja ja materiaaleja – kuten kuvia ja videoita – joita oppilaat voivat työstää ja tutkia jälkeenpäin omissa kouluissaan.

”Toivon, että lapset saavat luontokoulussa myönteisiä luontokokemuksia ja luokat käyvät meillä vuosien varrella useammin kuin kerran. Mieleenpainuvien elämysten myötä lapsi oppii arvostamaan ja ymmärtämään luontoa ja pitämään siitä huolta”, Aho sanoo.

Tiera Verkkokaupan palvelut luontokoululle – näitä ratkaisuja toimitimme

Tiera Verkkokauppa referenssi: Oulun luontokoulu, Timosenkosen luontokoulu, Tero Aho ja oppilaat ulkona.

Atean toimittamaan pakettiin sisältyi muun muassa kaksi dronea, 360-kuvaamiseen sopiva vedenalaiskamera, sääasema, ThingLink-pilvipalvelu, iPadeihin yhteensopivia makro-objektiivejä ja Padcaster Studio -kuvausratkaisu.

Sääasema on verkkopohjainen ohjelmisto, joka mittaa muun muassa ilman lämpötilaa, tuulen voimakkuutta ja sateen määrää. Padcaster-ratkaisua voi hyödyntää erilaisissa aktiviteeteissa, kuten kuvauksissa, videoiden teossa ja digitaalisessa tarinankerronnassa.

Mukana tuli green screen, jolle luonnossa kuvatun materiaalin voi heijastaa ja oppilas voi asettua kuvaan kertomaan havainnoistaan.

Atean Simon Koivumaa allekirjoittaa rehtori Tero Ahon ajatukset siitä, kuinka oppilaille voidaan tarjota teknologian avulla vahvempi muistijälki opittavasta asiasta.

”Digitalisaatio lisääntyy kouluissa koko ajan kovempaa ja kovempaa vauhtia. Opetushallituksellakin on Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma, jolla vahvistetaan lasten ja nuorten digiosaamista. Oppilaita ohjataan monipuolisempaan opiskeluun: lähtemään ulos luokasta ja tutkimaan ympäristöä”, Koivumaa sanoo.

Mitä toimitimme Oulun luontokoululle?

 • DJI Mini 2 Fly More Combo
 • DJI Vakuutus vuodeksi
 • Insta 360 ONE R Ultimate Kit
 • Insta 360 Dive Case 360
 • Insta 360 Vertical Battery Case
 • Netatmo Wind Gauge
 • Netatmo Rain Gauge
 • Netatmo-keskusyksikkö Weather Station
 • PNY 4 in 1 lens
 • Padcaster Studio -kuvausratkaisu
 • ThingLink-pilvipalvelu
 • Välineistön tekninen ja pedagoginen koulutus

Tiera Verkkokauppa

Oulun kaupunki on Kuntien Tiera Oy:n osakas. Kuntien Tiera Oy on yli 390 kuntatoimijan omistama osakeyhtiö ja yhteiskunnallinen yritys, joka kehittää kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kanssa.

Atean ylläpitämä Tiera Verkkokauppa on Suomen kattavin, kuntakentän käyttöön suunniteltu dynaaminen hankintajärjestelmä. Se helpottaa ja tehostaa kuntatoimijoiden ICT-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palveluiden hankintoja.