Siirry sisältöön
20-03-2023

Opiskelijat pitävät IT-alaa tärkeänä, mutta epäselvänä ja vaikeana

Tietotekniikka ulottuu arjessamme vaikutuspiiriimme joka päivä aamusta iltaan, vaikka emme aina sitä tule ajatelleeksi. Kyselytutkimus paljastaa, että vaikka tietotekniikkaa pidetään tärkeänä opiskelijoiden keskuudessa niin alaa vaivaavat edelleen todellisuutta kapeakatseisemmat stereotypiat. Yllättävä havainto on, että jopa tietotekniikan opiskelijoille it-alan uramahdollisuudet eivät ole selkeitä.

Panostamme aktiivisesti siihen, että IT-alan monipuoliset uramahdollisuudet houkuttelevat kaikkia niin uransa alkuvaiheessa olijoita kuin kokeneita tietotekniikan asiantuntijoita. Vuonna 2022 selvitimme naisten käsityksiä it-alasta. Tällä kertaa selvitimme suomalaisten opiskelijoiden suhtautumista it-alaan.

Tietotekniikka on tärkeää ja merkityksellistä mutta ...

Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden mielestä alan merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle on kiistaton; 86% prosenttia tutkimukseen vastanneista opiskelijoista on sitä mieltä, että tietotekniikka ja teknologiaan liittyvät työtehtävät ovat yhteiskunnalle merkityksellisiä. Puolet vastaajista kokee it-alan työpaikat houkuttelevina muihin toimialoihin verrattuna, mutta silti IT-alan monipuoliset työllistymismahdollisuudet ovat hähmäisiä jopa it-alan opiskelijoille.

”IT-alalle tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia, joten on tärkeää, että osaamme vastata opiskelijoiden toiveisiin. Kyselyn mukaan he arvostavat työelämän perusasioita ja -turvallisuutta: toimivia puitteita työntekoon, valinnan vapautta ja tulevaisuudennäkymiä. On hienoa, että halu jatkuvaan kehittymiseen nousee näin vahvasti esiin vielä opintojensa parissa olevillakin”, Atea Finlandin markkinointi- ja viestintäjohtaja Hanna Vesenterä sanoo.

Mielikuvat estävät alalle hakeutumista

Tietotekniikka ulottuu arjessamme vaikutuspiiriimme joka päivä aamusta iltaan, vaikka emme aina sitä tule ajatelleeksi. Kyselytutkimus paljastaa, että vaikka tietotekniikkaa pidetään tärkeänä opiskelijoiden keskuudessa niin alaa vaivaavat edelleen todellisuutta kapeakatseisemmat stereotypiat. Yllättävä havainto on, että jopa tietotekniikan opiskelijoille it-alan uramahdollisuudet eivät ole selkeitä.

Vajaa puolet opiskelijoista koki it-alan epäkiinnostavaksi sen vaikeuden tai teknisyyden vuoksi, vaikka alalla on hyvin monipuolisia – ja ihmiskeskeisiä – toimenkuvia. Jo ensimmäisen työpaikan saamisen ajatellaan vaativan erityisosaamista, ja moni toivoikin tietotekniikka-alan erilaisten urapolkujen esittelyä jo peruskoulussa. Suurin osa opiskelijoista arveli, että it-alalle tullaan suoraan tietotekniikkaan tai it:hen liittyviltä aloilta. Tämäkin on totta, mutta it-maailman ammattilaisiin mahtuu myös paljon osaajia humanistiselta, sosiaali-ja terveys- kuin kasvatusalalta. Osa heistä toimii suoraan it:hen liittyvissä rooleissa tai arvokkaan taustansa myötä konsultteina. Atean koulumaailman osaajista usealla on opettajan tai rehtorin tausta.

IT-alalle tarvitaan lisää diversiteettia. Meidän pitää päästä eroon vanhentuneista stereotypioista, jotka estävät alalle hakeutumista. Tietynlaisen työkokemuksen sijaan tärkeämpää on halu oppia ja kyky ratkaista monimutkaisia ongelmia. Meillä Atealla on töissä esimerkiksi entisiä opettajia ja sosiaali- ja terveysalalla toimineita henkilöitä. Alan opiskelijat aloittavat usein Service Deskissämme, lähituessa tai asentajina. Olemme myös jatkuvasti mukana erilaisissa uutta uraa etsiville tarkoitetuissa lyhytkoulutusohjelmissa, esimerkiksi Microsoftin Azure-pilvipalvelukoulutuksessa”, Atea Finlandin henkilöstöjohtaja Taru Paukkula kertoo.

Toinen alaa varjostava mielikuva on työn luonne istumatyönä ja että työmäärät ovat suuria. Me Atealla koemme tärkeäksi murtaa alaan liittyviä myyttejä, joita pyysimme atealaisia kommentoimaan ja kertomaan omia tarinoitaan.

Palkka ja kehittymismahdollisuudet kiinnostavat

Onneksi alaan liittyy myös positiivisia mielikuvia. Kyselyn mukaan kehittymismahdollisuudet, hyvä palkka ja työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen ovat IT-alan vetovoimatekijöitä opiskelijoiden keskuudessa. Vastaajista yli 75 prosenttia odottaa työnantajalta kattavaa perehdytystä, mahdollisuutta etätyöhön ja viihtyisiä toimitiloja. Yli puolet arvostaa työnantajan vastuullisuutta, mahdollisuuksia urasuunnitteluun ja laajaa työterveyshuoltoa. Teknologian kehittyminen itsessään koettiin alalle vetävänä tekijänä.

Mielenkiintoisimpia teemoja opiskelijoille it-alalla kyselyn mukaan ovat tiedonhallintaan kuten tekoälyyn tai automatisointiin, digitaaliseen työpaikkaan tai hybridipilvipalveluihin liittyvät teemat. Rooleista ylivoimaisesti mielenkiintoisia olivat ohjelmistokehittäjä ja koodari. Henkilöstöhallinto, markkinointi- ja viestintä, laki-asiat sekä rooli konsulttina koettiin opiskelijoiden keskuudessa mielenkiintoisimmiksi.

Opiskelijoiden ajatukset it-alan houkuttelevuudesta ja epäkiinnostavuudesta noudattavat pitkälti samaa ajatusmaailmaa, kuin aikaisemmin tehdyssä naiset ja it-ala tutkimuksessa

Miten saisimme murrettua mielikuvia it-alasta?

Tällä hetkellä IT-ala kärsii vakavasta työvoimapulasta. Siksi on tehtävä kaikki mahdollinen houkutellaksemme lisää opiskelijoita, uransa vasta aloittavia sekä kokeneita ammattilaisia alalle. Tilanne ei ole toivoton, koska ala sinällään koetaan tärkeäksi. IT-alan imagoa tulee muokata vastaamaan enemmän todellisuutta.

Opiskelijat kertoivat avoimessa kysymyksessä että tieto it-alan mahdollisuuksista ei kulkeudu heidän korviinsa. Vastauksissa toivottiin lisää tietoa it-alasta ja uramahdollisuuksista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja kouluvierailuilla. On oltava läsnä siellä, missä opiskelijat ovat. Atealaiset ovat käyneet oppilaitoksissa kertomassa it-alan mahdollisuuksista ja omia tarinoitaan. Parhaillaan Atea on mukana Microsoftin Taitoja työelämään -yhteistyöhankkeessa, jossa Atea toimii yrityskummina kyberturvallisuuden moduulissa. Hankkeen tarkoituksena on viiden vuoden kuluessa kouluttaa Suomeen 100 000 teknologiaosaajaa. Voit lukea hankkeesta lisää Microsoftin sivuilla. Aiomme kehittää yhteistyötä oppilaitosten kanssa entisestään, jotta saamme kerrottua it-alan uramahdollisuuksista sekä murrettua it-alan myyttejä.

Lähdemme myös tarkastelemaan omaa kieltämme. Puhummeko me alasta ja toimenkuvista ymmärrettävällä tavalla oikeissa kanavissa? On mahdollista, että diginatiivien sukupolven korvissa ”it” kuulostaa yhtä houkuttelevalta kuin ”atk”. Myös monet alan vakiintuneet tehtävänimikeet saattavat olla alan ulkopuolisille munkkilatinaa eivätkä he siksi tule edes hakeneeksi alan tehtäviin, vaikka heillä olisi kaikki edellytykset onnistua niissä.  

Vielä on paljon tehtävää ja kehitettävää, jotta saamme murrettua it-alan mielikuvia ja innostettua opiskelijoita hakeutumaan it-alalle. Matka on alkanut.

Tietoa tutkimuksesta

Atea teki kyselytutkimuksen opiskelijoille loppuvuonna 2022. Tiedonkeruu tehtiin internetissä atea.fi -sivuilla olevaan kyselyyn, johon ohjattiin ainoastaan opiskelijoita opiskelijoiden hyötysovelluksen Frank Appin kautta.

Kyselyn 563 vastaajasta 42 prosenttia opiskelee tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa. Muiden alojen opiskelijoissa korostuivat humanistisen (10 %) ja kaupallisen alan opiskelijat (7 %). Vastaajista 65 prosenttia on 19–33-vuotiaita.