Siirry sisältöön
Lehdistötiedote 27-03-2023

Pohjoismainen raportti: IT-alan vastuullisuuden kehittäminen vaatii lisää tietoa ja painetta asiakkailta

Tiedon-, ajan- ja resurssien puute ovat suurimmat esteet vastuullisten IT-valintojen tekemiselle, kertoo tuore Atea Sustainability Focus -raportti. IT-alalla on huutava pula luotettavasta, läpinäkyvästä ja vertailukelpoisesta vastuullisuustiedosta.
Juha Sihvonen seisoo puhujalavalla, taustalla on teksti Atea Sustainability Forum ja kuva ihmisjoukosta.
Kuva: Atte Mäläskä

Pohjoismaiset IT-ostajat haluavat lisää luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tarjolla olevien vaihtoehtojen vastuullisuudesta ostopäätöstensä tueksi. Heillä itsellään ei ole riittävästi resursseja uusien vastuullisuusvaatimuksien seuraamiseen. Myös jo tehtyjen vastuullisuustekojen vaikutusten mittaaminen on vaikeaa, kertoo tuore Atea Sustainability Focus -raportti.

Atea Sustainability Focus -raportti on selvittänyt pohjoismaisten IT-ostajien näkemyksiä vuodesta 2017 lähtien. Tämänvuotinen raportti perustuu 493 vastaukseen Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Virosta.

”IT-ostajilla on todellinen valta tehdä tietotekniikasta vastuullisempaa. Siksi on huolestuttavaa, että heillä ei tunnu olevan riittävästi tietoa eikä työkaluja vastuullisten valintojen tekemiseen”, Atea Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.

”IT-alan on vähennettävä päästöjään 45 prosentilla tämän vuosikymmenen aikana, jotta teemme osuutemme ilmaston lämpenemisen pitämiseksi enintään 1,5 asteessa. Vastuuta ei voi enää ulkoistaa, vaan kaikkien osapuolten on tehtävä konkreettisia ja ilmastovaikutusten kannalta kokonaisvaltaisia tekoja.”

Asiantuntijafoorumi suosittelee parempaa raportointia ja tiukempia vaatimuksia

Atea Sustainability Focus sisältää ostajien näkemysten lisäksi asiantuntijafoorumin suositukset koko IT-toimialalle, laitevalmistajille ja ostajille. Asiantuntijafoorumissa on mukana kaksitoista IT-päättäjää Pohjoismaiden suurimmista yrityksistä, kuten Nordeasta, Ericssonista, Vattenfallista, H&M Groupista ja Tetra Pakista.

Atea Sustainability Focus raportteja levitettynä pöydälle.

Tänä vuonna asiantuntijafoorumi suosittelee laitevalmistajille muun muassa Scope 3:n mukaista vastuullisuusraportointia ja standardoituihin raportointimalleihin siirtymistä. Ostajia suositellaan asettamaan kaikille hankinnoille vaatimukset, jotka johtavat IT-alan päästöjen vähentämiseen 45 prosentilla kuluvan vuosikymmenen aikana. Ostajia kehotetaan myös vaatimaan kumppaneiltaan vastuullisuutta muulloinkin kuin tarjouskilpailujen yhteydessä.

”Meidän IT-alalla pitää ehdottomasti minimoida omat päästömme mahdollisimman nopeasti, mutta sen lisäksi valjastaa kaikki digitalisaation ja tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet asiakkaidemme ilmastotyön käyttöön. Atean oma tavoite on, että vuonna 2030 ilmastokädenjälkemme on sata kertaa oman toimintamme ilmastojalanjälkeä suurempi. Tässäkin tarvitaan läpinäkyvyyttä, vuoropuhelua ja vertailukelpoista dataa”, Juha Sihvonen sanoo.

Ostajat arvioivat IT:n vastuullisuuden painoarvon olevan omissa organisaatioissaan 3,8 viisiportaisella asteikolla. Heidän mukaansa tärkeimmät keinot lisätä IT:n vastuullisuutta ovat vastuullisuusstrategioiden toteuttaminen, IT-alan vastuullisuuteen vaikuttaminen yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa sekä eko-sertifioitujen tuotteiden ostaminen. Tulevaisuudessa nousevia painopistealueita ovat puolestaan tuotteiden elinkaaren loppupäästä huolehtiminen, laitteiden ja ratkaisujen energiatehokkuus sekä tuotteiden elinkaaren pidentäminen.

Atea Sustainability Focus

Atea Sustainability Focus on vuosittainen prosessi, jonka tarkoitus on luoda vuoropuhelua IT-alan vastuullisuudesta ja selvittää pohjoismaisten IT-ostajien ajatuksia kestävän kehityksen tulevaisuudesta ja haasteista. Tällä kertaa tutkimusosuuteen vastasi 493 ihmistä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Virosta. Vastaajista 69 % oli IT-ammattilaisia, ja heistä 45 % oli päättävässä asemassa. Vastaajien organisaatioista noin puolet oli yksityiseltä ja puolet julkiselta sektorilta. Vastaajista 60 % työskentelee yli 500 hengen organisaatioissa.

Lisätietoja:

Juha Sihvonen, toimitusjohtaja, Atea Finland Oy, p. 0400 735 134
Hanna Vesenterä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Atea Finland Oy, p. 044 333 4422