Siirry sisältöön
Lehdistötiedote 11-11-2022

COP27-huippukokous: Atea ja yli 50 muuta suuryritystä haastavat poliittiset ja yrityspäättäjät nykyistä vaikuttavampiin ilmastotekoihin

Pohjoismaiden ja Baltian johtava it-ifrastruktuuritoimittaja Atea on allekirjoittanut Action Declaration on Climate Policy Engagement -aloitteen COP27-ilmastohuippukokouksessa yli 50 muun globaalin yrityksen kanssa. Aloitteessa vaaditaan YK:n Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaista ilmastopolitiikkaa ja kannustetaan muita yrityksiä raportoimaan avoimesti ilmastositoumuksistaan allekirjoittajien tavoin. Allekirjoittaneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto edustaa lähes yhtä prosenttia koko maailman bruttokansantuotteesta.
Pysäköidyt autot ovat jääneet tulvivan veden alle sateisessa puistossa.

Kun Pariisin sopimus hyväksyttiin YK:n ilmastokonferenssissa vuonna 2015, maailman johtajat sopivat kunnianhimoisista tavoitteista ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Nyt seitsemän vuotta myöhemmin yli 50 globaalia yritystä kertoo aloitteellaan, että tähän asti tehdyt ilmastotoimet eivät ole olleet riittäviä.

”Allekirjoittamamme aloite kannustaa sekä poliitikkoja säätämään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia lakeja että kaikkia organisaatioita asettamaan kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja raportoimaan edistymisestään läpinäkyvällä tavalla. Tähän päivään mennessä sen enempää poliitikkojen kuin julkisen tai yksityisen sektorinkaan asettamat tavoitteet eivät vielä ole saavuttaneet 1,5 asteen tavoitetta, joka tutkimusten mukaan on ratkaiseva planeettamme tulevaisuudelle. Sanoista tekoihin on vielä pitkä matka”, Atea-konsernin kestävän liiketoiminnan johtaja Chiara Selvetti sanoo.

Kanadalaisen media- ja tutkimusyhtiön Corporate Knightsin tekemän aloitteen allekirjoittivat Atean lisäksi yli 50 muuta globaalia yritystä, joiden yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on yli 900 miljardia dollaria eli lähes yksi prosentti koko maailman bruttokansantuotteesta. Allekirjoittamalla aloitteen yritykset osoittavat sitoutuvansa toimenpiteisiin ilmastokriisin ehkäisemiseksi. Atea nimettiin IT-palvelualan vastuullisimmaksi yritykseksi Corporate Knightsin tammikuussa julkaisemassa Global 100 -indeksissä.

”Atea on toiminut jo pitkään Pariisin sopimuksen linjausten mukaisesti ja meillä on kunnianhimoiset Science Based Targets -aloitteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet niin omalle toiminnallemme kuin myös asiakkaidemme ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Vuoteen 2030 mennessä puolitamme oman toimintamme ilmastopäästöt sekä autamme asiakkaitamme vähentämään ilmastopäästöjään omaa ilmastojalanjälkeämme satakertaisesti vastaavan määrän”, Chiara Selvetti kertoo.

 

Lisätietoja:
Hanna Vesenterä,  markkinointi- ja viestintäjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 044 333 4422

Lisätietoja englanniksi ja ruotsiksi:
Chiara Selvetti, Director Sustainable Business, Atea ASA, puh. +46 70 190 68 45