Siirry sisältöön
Uutiset22-06-2020

Markkinaoikeus vahvisti Atean Tiera Verkkokaupan toimittajaksi

Markkinaoikeus on 18.6.2020 hylännyt päätöksellään 283/20 viimeisestä Tiera Verkkokauppa -kilpailutuksesta tehdyn valituksen. Päätös hylätä kilpailutuksesta tehty valitus lopettaa viisi vuotta jatkuneen tilanteen, jossa Atea on toimittanut Tiera Verkkokauppa -palvelua väliaikaisella sopimuksella ja mahdollistaa varsinaisen puitesopimuksen solmimisen Atea Finland Oy:n ja Kuntien Tiera Oy:n välillä.
Tuomari kopauttaa nuijalla pöytään

Tiera Verkkokaupan lähes 350 asiakkaan asiakassuhde jatkuu ennallaan eikä päätös edellytä heiltä mitään toimenpiteitä. Päätös kuitenkin vakauttaa tilanteen niin, että he voivat turvallisemmin ja luottavaisemmin tukeutua Ateaan, joka on ainoa kumppani Tiera-verkkokauppasopimuksessa.

”Tiera-sopimus on Atealle todella merkittävä ja jo väliaikaisen sopimuksen aikana on Tieran ja Atean yhteistyö kehittynyt strategiselle tasolle. Tiera Verkkokaupan kautta voimme toimittaa kuntasektorille valmiiksi kilpailutetuin hinnoin muun muassa työasemia, mobiililaitteita, verkko- ja AV-ratkaisuja, palvelin- ja tallennusjärjestelmiä, ohjelmistoja sekä hyvin laaja-alaisesti palveluita ja kokonaisratkaisuja. Markkinaoikeuden päätös oli siis todella merkittävä askel yhteistyössämme Tieran kanssa”, Atea Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.

Markkinaoikeus ei pitänyt tarjouspyynnön vaatimuksia ylimitoitettuina tai tarkoitushakuisina valittajan esittämällä tavalla. Markkinaoikeus piti Tieran tuoteryhmäjaottelua asiallisena ja tuoteryhmiä luontevasti toisiinsa liittyvinä, eikä yhtynyt valittajan väitteeseen, että hankinta olisi pitänyt jakaa osiin ja kukin osa olisi pitänyt kilpailuttaa erikseen. Tiera ei ollut ylittänyt harkintavaltaansa tai menetellyt epätasapuolisesti tai syrjivästi päättäessään toteuttaa verkkokaupan yhtenä kokonaisuutena.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa oli lisäksi annettu avoimuusperiaatteen edellyttämällä tavalla riittävät tiedot puitejärjestelyhankintaan liittyvistä asiakkaista ja heidän arvioiduista ostovolyymeistään. Asiakas- ja tuoteryhmäkohtaisesti ilmoitetut ostovolyymit ovat antaneet tarjoajille riittävät ja realistiset tiedot tarjouksen tekemiseksi.

Tieralla on lisäksi ollut oikeus hankinnan väliaikaiseen järjestämiseen, koska kysymyksessä ovat sellaiset hankinnat, joita Tieran asiakkaat tarvitsevat koko ajan toiminnassaan ja joiden hankkiminen väliaikaisesti on ollut välttämätöntä.

Markkinaoikeuden päätös asiassa oli yksimielinen.

 

Lisätietoja:
Juha Sihvonen, toimitusjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 0400 735 134