Siirry sisältöön
Uutiset05-02-2018

Kestävässä kehityksessä tärkeintä on läpinäkyvyys

Ikean, H&M:n ja Alfa Lavalin kaltaisten yritysten kestävän kehityksen suunnitelmissa tärkeimmäksi asiaksi nousee toiminnan läpinäkyvyys. Tämä käy ilmi Atea Sustainability Focus -asiantuntijaryhmän raportista, jota varten 2 500 pohjoismaista yritystä ja organisaatiota on määritellyt, mikä on heidän mielestään tärkeintä kestävän kehityksen kannalta.

Atea Sustainability Focuksen neuvottelukunta luovutti raporttinsa 18. tammikuuta toimialajärjestö Responsible Business Alliancen varapuheenjohtajalle Bob Mitchellille.

– ASF:n aloite on meille tärkeä, sillä se auttaa meitä selvittämään, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia eri alojen edustajat näkevät tulevaisuudessa. Nämä vastaukset sekä omat havaintomme globaaleista ongelmakohdista yhdessä kertovat, mihin meidän tulisi jatkossa panostaa. ASF osoittaa, että parannuksia on tehtävä, RBA:n varapuheenjohtaja Bob Mitchell sanoo.

Bob Mitchellin mainitsemat parannustarpeet eivät rajoitu vain tietyille alueille. Hänen mukaansa ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin liittyy useita haasteita ja kehitysmahdollisuuksia.

Lue lisää: ”Kenellä on varaa jättäytyä kestävän kehityksen ulkopuolelle?

– Työstämme tällä hetkellä ympäristömallia hankintaketjussa toimiville liikekumppaneillemme. Yritykset voivat nähdä tämänhetkisen tilanteensa ja verrata sitä oletusarvoon. Näin he voivat ajan mittaan parantaa toimintatapojaan täyttääkseen kansainväliset sekä asiakkaiden taholta kohdistetut odotukset. Tällaista ei ole tehty aikaisemmin, ja uskomme, että malli on omiaan kehittämään asianomaisten alojen toimintaa. Vuonna 2018 uutta ympäristömallia kokeilee kolme tehdasta, ja vuoden 2019 aikana malli otetaan käyttöön laajemmin.

– Edistämme aktiivisesti vastuullista mineraalien tuotantoa sekä terveellisiä ja turvallisia työoloja, ja työskentelemme pakkotyön lopettamiseksi ja kaltoin kohdeltujen työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi. Erilaisten sidosryhmien vaatimukset kasvavat ja toiminnasta tulee yhä säädellympää, mikä luo yrityksille painetta kiinnittää paremmin huomiota hankintaketjuihinsa. Tämä muokkaa ketjuja oikeaan suuntaan mahdollistaen positiivisen muutoksen.

 

Ongelmat ovat usein syvällä

Tulevina vuosina haasteellisinta yrityksille on uusien, kansainvälisten säännöstöjen soveltaminen. Bob Mitchellin mukaan tämä ei välttämättä näy niinkään it-alan yrityksissä itsessään vaan ongelmat sijaitsevat syvemmällä hankintaketjussa. Mitä kauempana hankintaketjussa ongelmat sijaitsevat, sitä vähemmän it-yrityksillä on vaikutusvaltaa.

– Tällöin RBA:lla on tärkeä rooli. Jos saamme mukaan teknologiayritysten lisäksi myös muut teollisuuden alat, pääsemme vaikuttamaan myös hankintaketjun kaukaisemmissa pisteissä.

Onko kestävän kehityksen tilanne mielestäsi parantunut it-alalla?

– Kyllä, näen merkittäviä parannuksia. Esimerkiksi RBA oli ennen varsin pieni ryhmä. Nyt mukana on yli 120 yritystä, suuryritysten lisäksi myös pienempiä toimittajia ja jopa heidän alihankkijoitaan. Kaikki puhaltavat yhteen hiileen mainitsemieni kysymysten parissa. Kypsyysaste nousi merkittävästi viime vuonna, ja se kehittyy edelleen.

 

IT-yritykset tärkeitä maailmalle

Bob Mitchellin mukaan it-yritykset voivat mitä suurimmassa määrin jatkaa kestävän kehityksen edistämistä ennen kaikkea kahdella tavalla. Ensinnäkin yritys voi liittyä RBA:n kaltaiseen järjestöön ja asettaa itselleen korkeat ympäristöstandardit, joita se voi tavoitella yhdessä liikekumppaneidensa ja hankkijoidensa kanssa. Yhdessä toimiminen myös kiihdyttää kehitystä. Toisaalta Mitchell näkee, että myös tekniikka itsessään voi parantaa ympäristöä.

– Digitaaliset ratkaisut voivat olla avuksi ihmisoikeuksien ja ympäristöongelmien kanssa työskenneltäessä. Joukkoistamista hyödyntävän sovelluksen avulla työnhakijat voisivat esimerkiksi nähdä, mitä entiset työntekijät kyseisestä yrityksestä ajattelevat, ja siten selvittää, onko yritys luotettava työnantaja vai ei. Tästä voisi olla hyötyä ihmiskaupan vastaisessa taistelussa.  Lisäksi IoT-ratkaisuiden avulla voidaan ajan mittaan mitata ja parantaa ympäristöoloja paikallisesti yksittäisissä tehtaissa mutta myös maailmanlaajuisesti. Tällöin voimme lisätä ymmärrystä ympäristövaikutusten konkreettisista seurauksista.

”Digitaaliset ratkaisut voivat olla avuksi ihmisoikeuksien ja ympäristöongelmien kanssa työskenneltäessä.”

Tärkeä tulevaisuuden näkökulma on myös siirtyminen kiertotalouteen, Bob Mitchell uskoo. Hänen mielestään on erittäin hyvä asia, että yhä useammat it-yritykset ovat alkaneet kehittää liiketoimintamallejaan uuden talouden mukaisiksi.

– Kulutus tulee yhä enemmän perustumaan omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen, mikä on hienoa. Yleinen konsensus siirtyy enemmän kehdosta kehtoon -mallin suuntaan, jossa kaikki uusiokäytetään, kunnostetaan tai kierrätetään jollakin tavalla. Yhä useampien yritysten pitäisi noudattaa kiertotalouden periaatteita – ne ovat tehokkaita ja hyväksi meille kaikille.

Atea Sustainability Focus

Atea Sustainability Focus -aloitteen pyrkimyksenä on edistää kestävän kehityksen mukaista toimintaa pohjoismaisten it-alan toimijoiden keskuudessa ja tuottaa ehdotuksia, joilla voidaan parantaa alan toimintaa.

Ehdotukset lähetetään eteenpäin ASF:n neuvottelukunnalle, johon kuuluu sekä yksityisen elinkeinoelämän että julkisen hallinnon toimijoita, kuten IKEA, H&M, LKAB, Alfa Laval, UPM, Malmön kaupunki ja Ruotsin hankintaviranomainen.

ASF:n neuvottelukunta käsittelee ehdotukset ja lähettää niistä parhaimmat maailmanlaajuiselle Responsible Business Alliance -järjestölle.

 

Responsible Business Alliance

RBA, joka aiemmin tunnettiin nimellä Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), on toimialajärjestö, joka tukee elektroniikka-alan maailmanlaajuisessa hankintaketjussa mukana olevien työntekijöiden ja yhteisöjen oikeuksia ja hyvinvointia maailmanlaajuisesti.

RBA:n perusti vuonna 2004 ryhmä isoja elektroniikkayrityksiä. Hyötyä tavoittelemattomaan järjestöön kuuluu elektroniikka-alan, vähittäiskaupan alan sekä auto- ja leluteollisuuden yrityksiä.

Artikkeli on alunperin julkaistu ruotsiksi Voisterissa 19.1.2018.