Siirry sisältöön
Uutiset23-03-2017

Atea on julkaissut yhteiskuntavastuuraporttinsa

Atea-konserni on julkaissut vuoden 2016 yhteiskuntavastuuraporttinsa. Raportissa kerromme kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan liittyvistä aloitteista ja strategioista, joita olemme toteuttaneet vuoden 2016 aikana. Yhteiskuntavastuuraportti on julkaistu englanniksi.

Atean yhteiskuntavastuutyö tarkastelee toiminnan koko arvoketjua sekä toimintaan liittyviä sosiaalisia, eettisiä ja ympäristöriskejä. Pyrimme siihen, että tekemillämme ratkaisuilla ja toimenpiteillä on myönteinen vaikutus toimintaympäristöömme. Raportti noudattaa GRI-raportointimallia.