11-10-2019

Teknologian kehitys ja ilmastonmuutoksen vastainen työ kaipaavat tyttöjä

Ilmastonmuutos, tyttö kastelee kasvia.

Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin kaikkiin, mutta ikävä kyllä se iskee kovimmin kaikkein suojattomimpiin ihmisiin.

Tänään vietettävä kansainvälinen tyttöjen päivä on hyvä hetki kiinnittää huomiomme siihen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tyttöjen elämään maailmaan köyhimmissä maissa: arkeen, mutta myös heidän tulevaisuuteensa. Esimerkiksi vedenhakumatkat muuttuvat jatkuvasti raskaammiksi, pidemmiksi ja vaarallisemmiksi. Se puolestaan voi tehdä tyttöjen koulunkäynnistä mahdotonta.

Yhteisen tulevaisuutemme kannalta tyttöjen koulutus on tärkeää, sillä koulutetut naiset osaavat huolehtia paremmin itsestään, perheestään ja yhteisöstään. Koulussa on mahdollisuus myös saada terveydenhuoltoa, rokotuksia ja ruokaa. Lisäksi koulutuksen tuoma tieto välittyy lähipiirille ja seuraavalle sukupolvelle.

Ilmastonmuutos ei saisikaan pyyhkäistä pois tyttöjen aseman parantamista.

Mitä me voimme tehdä?

Monet valtiot ovat kirjanneet ilmastonmuutoksen torjumisen ja kestävän kehityksen hallitusohjelmiinsa, ja myös kuluttajien käytöksen muutos on huimaa. Yritysten vastuu puolestaan on yksittäistä ihmistä suurempi, koska vaikutusmahdollisuudet ovat aivan eri luokkaa.

Yritysten teoilla voidaan saada aikaan hyvä, kestävän kehityksen dominoefekti: kun yksi aloittaa ja vaatii, toiset tekevät samoin. Onneksi kestävä kehitys alkaa jo näkyä yritysten liiketoimintamalleissa ja strategioissa – se on tuotu liiketoiminnan keskiöön.

Mikään toimiala ei yksinään maailman ongelmia ratkaise, mutta jokainen voi omasta vinkkelistään niihin vaikuttaa.

Digitaaliset innovaatiot tuovat toivoa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun

Esimerkiksi ICT-ala on iso vaikuttaja, jolla on mahdollisuus ja velvollisuus toimia ja kannustaa muita mukaan. Meidän pitää esimerkiksi huolehtia tietoteknisten laitteiden elinkaaresta alusta loppuun. Tuotannossa käytettävien arvokkaiden mineraalien alkuperä, olosuhteet kaivoksissa ja laitteiden kierrätys on tehtävä läpinäkyviksi, jotta asiakkaat voivat tehdä vastuullisia valintoja.

Digitaalisilla innovaatioilla pystymme onneksi vaikuttamaan ihmisten elämään ja helpottamaan arkea. Se luo toivoa välillä epätoivoiselta vaikuttavaan ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun.

Tähän kehitystyöhön tarvitsemme kaikkia mukaan, mutta näin tyttöjen päivänä korostan erityisesti tyttöjen ja naisten roolia teknologian ja sovellusten kehityksessä.

Lastenoikeusjärjestö Plan International julkaisi viime vuonna tutkimuksen, jossa suomalaiset tytöt kokivat olevansa melko tasa-arvoisia poikien kanssa ja olivat ehdottomasti sitä mieltä, että kehittyvien maiden tyttöjä on autettava. Kun teknologiaa kehitetään helpottamaan ihmisten arkea, mukaan kaivataan moniäänisyyttä ja erilaisia näkökulmia. Teknologian kehitys – ja ilmastonmuutoksen vastainen työ – kaipaavat lisää tyttöjä!

Meidän aikuisten täytyykin pitää huoli siitä, että tytöt haluavat ja ennen kaikkea pääsevät kouluttautumaan myös teknologian alalle.