27-10-2017

Uusi oppimisen kulttuuri – mikä opetuksessa ja oppimisessa muuttuu?

Yrittäjyys, kokeilut sekä vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa ovat uudessa OPSissa tärkeässä asemassa. Edujamit ja Eduhackit tuovat uusia työkaluja näiden taitojen ja kokonaisuuksien helppoon käyttöönottoon. Luovuus ja oman oppimisen ohjaus ovat tärkeimmät taidot uuden oppimisen kulttuurissa.

Edujam ja Eduhack ovat valmennusprosesseja, jotka tukevat innovaatioiden tuottamista ja oppimisprosessia, koska ne osallistavat oppijat uudenlaisella tavalla sekä toimivat oppimisen mahdollistajana. Lisäksi ne toimivat kokeiluiden alustana sekä tukevat uusien ideoiden käytäntöön viemistä.

Edujam- ja Eduhack-prosessien kolme tärkeintä elementtiä ovat:

  1. tiimioppiminen
  2. prototypointi
  3. design (suunnittelu) ajatuksen hyödyntäminen.

Nämä elementit tukevat uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista useasta näkökulmasta. Ne osallistavat oppijat paremmin oppimisprosesseihin ja saavat oppijat vaikuttamaan omaan oppimiseensa. Lisäksi ne vaikuttavat positiivisesti oppijoiden työelämätaitojen ja yrittäjyyshenkisyyden lisääntymiseen sekä auttavat oppijoita ottamaan haltuun arjen hallinnan taitoja. Edujam- ja Eduhack-prosessit ovat myös parantaneet oppijoiden kulttuurista osaamista, vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja fyysisesti sekä TVT-teknologioiden välityksellä – taitoja jotka jokainen ovat osa monilukutaidon kokonaisuutta.

Atean Olli Ranniston ja Educraftor Oy Ab:n Peter Fagerströmin yhteiswebinaarissa käytiin läpi innovaatio- ja tiimiprosessien hyödyntämistä pedagogisina työkaluina sekä kuinka suunnitteluajattelun Double diamond -ajatusta voidaan hyödyntää tukemassa oppimista.

Katso tallenne webinaarista.