15-01-2024

Ohjelmisto- ja lisenssihallinnan uusi aikakausi

Tiedätkö, mitä ohjelmistoja organisaatiosi käyttää ja kuinka voit optimoida ohjelmistokustannuksia samalla varmistaen tietoturvan? Ohjelmistokulujen hallinta on yksi niistä liiketoiminnan osa-alueista joka voi vaikuttaa merkittävästi organisaation tehokkuuteen ja taloudelliseen suunnitteluun. Valitettavasti tämä voi kuitenkin jäädä usein täysin huomiotta. Nyt aika aloittaa ohjelmisto- ja lisenssihallinnan uusi aikakausi.

Asiakastapauksien avulla kerromme miten ohjelmistokulujen hallinta tuo konkreettisia hyötyjä organisaatiolle.

Case 1: Kun yrityksesi kasvaa nopeasti eikä sinulla ole selkeää kuvaa käytössä olevista ohjelmistoista.

Yrityksen laajentuminen saattaa tuoda mukanaan lukuisia haasteita, erityisesti liittyen IT-infrastruktuuriin ja ohjelmistokustannuksiin. Eräs asiakkaamme tarina havainnollistaa selvästi, kuinka tärkeä rooli ohjelmistokulujen hallinnalla voi olla yrityksen menestyksessä.

Asiakkaamme oli toiminut alallaan useiden vuosien ajan ja oli viime aikoina laajentanut toimintaansa useiden yrityskauppojen avulla. Kasvu avasi uusia mahdollisuuksia, mutta toi samalla mukanaan monimutkaisuutta. Jokainen yrityskauppa oli tuonut mukanaan oman joukon ohjelmistoja, palvelimia ja pilvipalveluita, mikä teki näiden järjestelmien yhteensovittamisesta haastavaa.

Ongelmana ei ollut ainoastaan monipuolisten järjestelmien käyttö, vaan myös lisenssien omistajuus oli epäselvä. Yrityksellä ei ollut selkeää kuvaa siitä, mitä ohjelmistoja todellisuudessa käytettiin.

Tämä herätti asiakkaamme pohtimaan: "Kuinka voimme hallita ohjelmistokuluja tehokkaasti ja varmistaa, että käytössämme, on parhaat ohjelmistoratkaisut? Miten voimme optimoida lisenssit ja vähentää tarpeettomia kuluja?" Miten tällainen asia voidaan ratkaista parhaimmalla mahdollisella tavalla?

Ratkaisuna asiakkaalle tarjottiin Atean Software Lifecycle Management Plus -palvelua (LCM Plus).

 

Case 2: Lisenssien hallinta ja käytön optimointi

Aloittaessaan Atean Lifecycle Management Plus -palvelun (LCM Plus) käytön ohjelmistokulujen hallinnassa, yritys sai nopeasti selkeän kuvan nykyisestä lisenssitilanteestaan.

Yritys havaitsi maksavansa tarpeettomista lisensseistä, ja heillä oli puutteellista tietoa lisenssien jakautumisesta eri osastoille ja työntekijöille. Tämä vaikeutti lisenssien tehokasta optimointia, mikä puolestaan heikensi ohjelmistojen täysimääräistä hyödyntämistä.

LCM Plus -palvelu auttoi heitä voittamaan nämä haasteet tarjoamalla selkeän näkymän lisensseistä ja niiden käytöstä. Yritys pystyi tunnistamaan käyttämättömät lisenssit ja vähentämään tarpeettomia kustannuksia. Lisäksi he kykenivät seuraamaan lisenssien voimassaoloa ja varmistamaan, että kaikki lisenssit olivat ajan tasalla.

Tämän myötä yritys onnistui säästämään merkittävästi ohjelmistokuluissaan sekä suunnittelemaan tulevia hankintoja ja budjetointia.

 

 

Case 3: Kasvava yritys ja pilvipalveluiden hallinta

Asiakkaamme tavoitteena oli varmistaa täydellinen hallinta pilvipalveluistaan, pitää kustannukset kurissa ja varmistaa, että SaaS-lisenssit vastaavat heidän tarpeitaan.

LCM Plus -palvelun avulla asiakkaamme pystyi valvomaan pilvipalvelujen käyttöä, optimoimaan niitä tarpeidensa mukaan ja hallitsemaan Saas-sovelluksia selaimen kautta. Tämä teki heistä ketterämpiä ja tehokkaampia, mahdollistaen keskittymisen tulevaisuuden kasvuun

Yhteenvetona esimerkeistä näemme, kuinka ohjelmistokulujen hallinta tarjoaa selkeyttä, säästöjä ja tehokkuutta, auttaen yrityksiä saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

 

 

LCM Plus – työkalu

Tämä on pilvipohjainen ohjelmisto, joka helpottaa ohjelmistojen seurantaa ja hallintaa. Käyttämällä asennettuja skannausagentteja, työkalu kerää arvokasta tietoa organisaation käytössä olevista ohjelmistoista ja niiden todellisesta käyttöasteesta. Tämä tieto esitetään helposti ymmärrettävässä muodossa, mikä auttaa organisaatiota tekemään järkeviä päätöksiä.

 

Yhteensopivuus pilvipalvelujen kanssa

LCM Plus voidaan helposti yhdistää julkisiin pilvipalveluihin, kuten Microsoft Azure AD ja AWS. Nämä mahdollistavat entistä kattavamman näkymän ohjelmistojen käytöstä ja sen yhteensopivuudesta pilvipalvelujen kanssa.

 

Kuinka Atean LCM Plus -palvelu toimii?

 

LCM Plus voidaan ensin ottaa käyttöön 3 tai 6 kuukauden kokeilujaksona. Kokeilujakson jälkeen voidaan siirtyä suoraan jatkuvan palvelun käyttöön. Atean asiantuntijat ovat mukana alusta lähtien.

 

Ensimmäiseksi tehdään tilannearvio nykytilanteesta, joka auttaa yritystä hahmottamaan ohjelmistojen hankinnat, asennukset ja käyttämisen. Sen jälkeen siirrytään tekemään suunnitelmaan tarvittavista toimenpiteistä, aikatauluista, käytännöistä ja ohjeistuksista. Lopuksi arvioidaan tarvittavat muutokset ja kehittämistoimenpiteet. Tässä prosessissa Atean asiantuntijat ovat avainasemassa. He auttavat organisaatiota suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvittavia muutoksia, sekä varmistamaan, että ohjelmistolisenssit täyttävät valmistajan ehdot.

Miksi valita Atean LCM Plus -palvelu?

Atean LCM Plus -palvelun avulla voi saavuttaa seuraavia etuja:

Kustannussäästöt: Poistamalla tarpeettomat ja käyttämättömät lisenssit, organisaatio voi säästää merkittäviä summia.

 

Tietoturva: LCM Plus parantaa tietoturvaa, koska se auttaa seuraamaan ja päivittämään ohjelmistoja ajantasaisesti ja poistamaan vanhentuneet ohjelmistot.

 

Ajanhallinta: Budjetin laatiminen ja lisenssien hallinta helpottuvat, mikä säästää aikaa ja resursseja.

 

Päätöksenteko perustuen tietoon: LCM Plus -palvelun data mahdollistaa strategisen päätöksenteon ohjelmistoihin liittyen.

 

Miksi ohjelmisto- ja lisenssinhallinta on tärkeää?

Ohjelmisto- ja lisenssihallinnalla on keskeinen rooli organisaation toiminnassa:

 

Ennakoitavuus: Hallittu ohjelmistojen ja pilvipalveluiden käyttö mahdollistaa kustannusten ennakoitavuuden.

 

Käytössä olevat ohjelmistot: LCM Plus auttaa organisaatioita ylläpitämään ajantasaista tietoa siitä, mitä ohjelmistoja heillä on käytössä.

 

Kustannusten optimointi: Oikeat lisenssit oikeisiin tarpeisiin voivat tuoda merkittäviä säästöjä kustannuksiin.

 

Ajankäytön tehostaminen: LCM Plus vapauttaa aikaa muuhun strategiseen tekemiseen.

 

Katkoton järjestelmien käyttö: LCM Plus avulla voidaan varmistaa, että lisenssit pysyvät voimassa, estäen odottamattoman ohjelmiston käyttökatkoksen.

Atean LCM Plus -palvelu tarjoaa täydellisen ratkaisun ohjelmisto- ja lisenssihallinnan haasteisiin. Se auttaa organisaatioita säästämään rahaa, lisäämään tietoturvaa ja tehostamaan toimintaa. Jos sinulla on kysymyksiä tai kaipaat lisätietoa, ota yhteyttä Atean asiantuntijoihin osoitteessa softaryhma@atea.fi.

Ohjelmisto-omaisuuden hallinnan uusi aikakausi – SW LCM Plus palvelu Atealta

Software Lifecycle Management Plus, tuttavallisemmin LCM Plus, on Atean tarjoama kokonaisvaltainen ohjelmisto-omaisuuden hallintapalvelu. Se koostuu kahdesta tärkeästä osasta: asiantuntijapalveluista sekä ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalusta.