27-02-2018

Onko digitalisaatio höttöä vai business as usual?

Ihan ensimmäisestä ATK:sta lähtien aina tulevien kvanttitietokoneiden sisällä eläviin tekoälysieluihin saakka kaikki tietotekninen soveltaminen on ollut ja tulee olemaan digitalisaatiota. Alalle tyypillisesti halu pyrkiä parempaan vain brändättiin uudella tavalla. Mietipä vaikka, mitä PaaS/IaaS/SaaS-lyhenteet olivat taannoin; saman sisältöisiä palveluja eri tavoin markkinoituna.

Digitalisaatio

Nyt digitalisaatio on vakiintunut yleiskielen sana, jota viljellään runsaasti, kun viestitään jonkin toimintatavan tehostamisesta tai vaikka yhteiskunnallisesta kehittämisestä. Sana on höttöä, jos ei avata, mitä konkreettista halutaan nyt digitalisoida ja miten se tehdään. On syytä kerrata, miten digitalisoidaan.

 

 1. Ymmärrä liiketoiminnan tavoitteet ja havainnoi tekemisen nykytila

  Kun halutaan löytää tehokkaampi tapa toimia, keskeistä on ymmärtää, mitä tavoitteita toiminnalla on. Onko tarkoitus löytää säästöjä vai kyetä skaalaamaan toiminta uuteen markkinaan? Kun tavoitteet ovat selvillä, kävellään nykyinen toimintatapa läpi ja kirjataan ylös, miten me toimimme nyt. Tässä pitää olla rehellinen, kuunnella eri tahoja tarkastelun kohteena olevan tekemisen ympärillä ja havaita, mikä toimii hyvin ja missä on kehitettävää.

 2. Löydä haasteet ja innovoi ratkaisut

  On hyvä katsoa kauempaa. Eri prosessien omistajat voivat esimerkiksi havainnoida viereisiä prosesseja ja ratkaisujen innovointiin on hyvä käyttää ulkopuolista apua mieluusti sellaisilta tahoilta, joilla on todennettua osaamista alan parhaista käytännöistä. Jokaista haastetta ei voi tietenkään ratkaista heti, mutta ne pitää listata ja ratkaisujen hakeminen vastuuttaa. Aina löytyy parempi tapa toimia. Ehkä se on jo käytössä jollain toisella toimialalla ja monesti siksi toimialojen välinen ristiin havainnointi on hedelmällistä.
   
 3. Toteuta priorisoiduin askelin

  Tärkeintä on päästä nopeasti voittojen tielle. Monesti kehityshankkeet lähtevät käsistä ja halutaan parantaa koko maailma kerralla. Näin syntyy hallitsematon budjetti ja aikataulu. Paljon parempi tapa on palastella hankkeet kehitysohjelman konkreettisiksi osiksi ja toteuttaa ne liiketoiminnan merkityksellisyys järjestyksenvalvojana. Näin myös henkilöstöllä on mahdollisuus oppia uusi tapa askelin ja matka kohti tehokkaampaa tapaa toimia on myös kulttuurillisesti hallittu.

 4. Mittaa toiminnan tulokset

  Toimintojen tehokkuutta pitää mitata, jotta tiedämme miten muutokset vaikuttavat. On hyvä asettaa mittarit jo lähtötilanteen havainnoinnin aikana, jotta sitten pystytään arvioimaan muutosten vaikutuksia. Mittarit on hyvä pitää samanlaisina edes muutaman muutoksen yli, jotta saadaan rehellinen kuva tilanteesta. Hyvä mittari on sellainen, joka pohjautuu konkreettiseen dataan ja on helppo todentaa.
   
 5. Reagoi edelleen kehittämisen tiellä

  Jatkuva parantaminen on valinta. Se uusi, juuri kehitetty parempi toimintatapakin voi iteroitua tehokkaammaksi. Aina löytyy jotain, jossa voidaan olla parempia joko uuden teknologian, osaamisen, kulttuurin tai muun muuttuvan resurssin kautta. Oleellista on jatkuvasti havainnoida omaa tekemistä tai vastuualuetta ja haastaa itseään näkemään jotain, jossa voi olla parempi. 

Jos haluat käytännössä kokea, miten ratkaisumme tuovat konkreettista tuottavuutta ja mahdollistavat toimintatapojen ja työn tekemisen kulttuurin hallitun muutoksen, tuo johtoryhmäsi käymään Atea Experience Centerissä tai ota yhteyttä, jos haluat että tulemme keskustelemaan kanssasi matkasta kohti tehokkaampaa liiketoimintaa.