Siirry sisältöön
Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Digitalisaatio uudistaa työelämää kohti ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatonta työtä. Kevassakin työtavat uudistuvat lähivuosina ja se näkyy työvälineiden valinnassa.
Keva

– Pyrimme vähitellen pois kiinteistä työpisteistä ja kiinteiden työasemien hankinta päättyy sitä myötä kokonaan. Kehitämme toimitiloistamme monitoimitiloja. Työkulttuuri on muutoksessa, Kevan IT-controller Timo Luhtanen sanoo.

Keva solmi Atean kanssa tietoteknisten laitteiden leasing-puitesopimuksen. Leasing-hankintamalli on Kevalle uutta ja siihen siirryttiin, jotta laitteiden elinkaarenhallinta oli helpompaa. Leasingissa asiakas maksaa hankkimiensa tuotteiden käytöstä kuukausittaista maksua. Leasing-sopimuksen kesto on jo ennakkoon tiedossa ja sen päättyessä asiakas voi joko tehdä jatkosopimuksen, lunastaa laitteen tai palauttaa sen Ateaan, jolloin Atea huolehtii sen tietoturvallisesta kierrätyksestä.

Tietoturvariskit pois nurkista

Aiemmin Kevan 550 työntekijän käyttämien 750 laitteen elinkaariasiat hoidettiin itse, niukoilla resursseilla. Timo Luhtasen mukaan Kevan oman laiterekisterin ajantasaisuus tarkistettiin, kun yhteistyö Atean kanssa alkoi. Laitekanta vastasi todellisuutta melko hyvin mutta joitakin käyttäjän vaihdoksia oli jäänyt päivittämättä ja käytöstä poistuneita laitteita paikallistettiin toimistolta.

– Leasing valittiin niiden etujen vuoksi, jotka leasingiin liittyvällä elinkaarenhallintapalvelulla saavutetaan. Atea huolehtii puolestamme laiterekisteristä ja sen muutoksista jos laite vaihtaa käyttäjää, sekä tärkeänä asiana myös luottamuksellisten tietojen poistamisesta, kun laite poistetaan käytöstä.

Tietoturvasta Kevan täytyy huolehtia tarkasti, sillä sen tietojärjestelmissä pyörivät muun muassa 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalvelut.

Reaaliaikainen tilannekuva

Kevan olemassa olevat työasemat on siirretty Atean elinkaaripalveluiden piiriin. Vaihtosykli on kolme vuotta. Leasing-hankinnat mahdollistavat nopeat reagoinnit työelämän muutoksiin: Keva voi muuttaa nopeammin työtapoja ja -välineitä tarpeensa mukaan.

Leasing-hankinta yksinkertaistaa hankintoja. Kevalle rakennetaan sähköinen hankintaportaali, josta halutut työasemamallit ovat tilattavissa. Puitesopimus mahdollistaa myös muiden ict-laitteiden leasing-hankinnan. Atean hankintaportaali ja laiterekisteri ovat aina asiakkaan käytössä ja ne on kehitetty yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeimpiä tarpeita ajatellen.

– Meillä on aina reaaliaikainen tilannekuva siihen, mikä työasemiemme tilanne on, ja kulupuoli vastaa todellista tilannetta, Timo Luhtanen sanoo.

Keva

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Keva hoitaa noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalvelut.

Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Eläkkeet rahoitetaan kunta-alan työnantajilta ja työntekijöiltä perittävillä maksuilla.