Siirry sisältöön
31-01-2023

Suomalaisten suurten yritysten näkymiä IT-palveluiden hankintaan 2023

Tästä tutkimusraportista saat Suomen TOP 500 -yritysten näkymiä IT-palveluihin, ulkoistamistarpeisiin, IT-kumppanien valinnan perusteisiin sekä vastuullisuuden ja rahoituksen ratkaisuihin vuonna 2023.

Vuonna 2023 liiketoimintajohdon on ratkaistava IT-alan osaajapulaa, maailmantilanteen mukanaan tuomia äkisti muuttuvia haasteita, kuten hankintaketjun ongelmia, sekä nykyisen työkulttuurin suuremmat vaatimukset tietoturvalle ja pilvikapasiteetille. Me tutkimme loppuvuodesta 2022 Suomen suurimpien yritysten kykyä varautua tulevaisuuden IT-palvelujen murrokseen.

Haastateltavina IT-päättäjät ja Suomen suurimmat yritykset

Tutkimuksen vastaajista 29 % toimii yrityksessä CIO:n, CDO:n tai CTO:n roolissa. IT-, ICT- ja tietohallintopäälliköitä vastaajista oli yli 46 %. Loput vastaajista johtavat yrityksen liiketoimintaa, taloutta tai kehittämistä. Tutkimukseen haastateltiin 69 IT-päättäjää. Vuonna 2023 yrityksen resurssit ohjataan tuottavampaan käyttöön IT-kumppanin palveluiden avulla

Pääasiallisesti tutkimukseen osallistuneiden yritysten liikevaihto oli yli 50 miljoonaa euroa. Tutkimuksessa aktiivisimpia toimialoja olivat rakentaminen lähes 20 %:lla ja tukku- ja vähittäiskauppa sekä teollisuus 12 %:lla kumpikin.

IT-kumppanuuden edellytykset vuonna 2023

Organisaatioilla on kasvava tarve etsiä luotettavaa kumppania, joka auttaa perusinfrastruktuuripalvelun lisäksi lisäämään liiketoiminnan ketteryyttä sekä kilpailukykyä. IT-ympäristön hankkiminen jatkuvana palveluna mahdollistaa organisaation omien IT-ammattilaiset keskittymisen oman liiketoiminnan sekä omaa liiketoimintaa tukevan digitaalisen ympäristön kehittämiseen.

Suomalaiset IT-päättäjät nostivat vuoden 2023 kynnyskysymyksiksi vastuullisuuden, laitteiden elinkaaripalvelut, yrityksen toimialaa sekä liiketoimintaa ymmärtävän IT-kumppanin, jolla on tarvittavien IT-alueiden erityisosaaminen hallussaan, ja palveluiden hinnan.

Lähes 81 % IT-päättäjistä hankki yritykselleen kumppanilta konesali- ja pilvipalveluita. Myös tietoverkkopalveluita, päätelaite- ja elinkaaripalveluita sekä tietoturvapalveluita yli kolme neljäsosaa haastatelluista hankki IT-kumppaneiltaan.

Yli 65 %:lla haastatelluista yrityksistä oli useampi kuin kuusi IT-palvelukumppania.

IT-palveluiden tuottamisessa tärkeimpiä tehtäviä on kehittää asiakasorganisaatioiden liiketoimintaa tuottamalla määrämuotoisia, tuotteistettuja ja tehokkaita IT-palveluita parhaiten toimivilla teknologioilla.

Kyllä, haluan ladata tutkimuksen!